Aby práca mala budúcnosť

Či ste na úplnom začiatku Vašej kariéry alebo skúsený profesionál, radi Vám ukážeme, že kariérové poradenstvo má väčší zmysel ako ste si doteraz mysleli.

Na základe našich skúseností vieme, že pre spokojnosť so zamestnaním by mala rozhodujúcim faktorom v prvom rade náplň práce a až následne platové podmienky, vzdialenosť od bydliska a podobne.

Práve preto pri výbere pracovných pozícií pre Vás prihliadame najskôr na toto kritérium. A to je aj dôvod, prečo spoluprácou s nami tak zvýšite pravdepodobnosť, že niektorá z otvorených pracovných príležitostí vyhovie práve Vám.

S nami má práca budúcnosť!

Vaše profesijné možnosti
  • Administratíva
  • Ekonomika, financie, účtovníctvo
  • HR, právo, top management
  • IT, telecom, elektrotechnika
  • Obchod, marketing
  • Logistika, špedícia, doprava
  • Automotive, strojárstvo, stavebníctvo
  • Manuálne práce
ProfesionálZmena prostredia Zvažujete zmenu zamestnania alebo sa už dokonca aktívne rozhliadate po nových kariérnych možnostiach?
AbsolventZačiatok kariéryZisťujete ako zužitkovať nadobudnuté vedomosti v praxi? Aké sú Vaše možnosti po úspešnom ukončení štúdia?