Odpovede na frekventované otázky

 

 

Všeobecne

Čo všetko nám môžete poskytnúť?

Poskytujeme komplexný prístup pri riešení Vašich personálnych otázok. Naše služby odpovedajú na takmer všetky personálne otázky súčasnosti.

Aké sú lehoty na dodanie služieb?

Rôzne. Záleží na druhu spolupráce, regiónu, požadovanom počte, mzdových podmienkach, atď.

Aká je cena Vašich služieb?

Výška odmeny za poskytnuté služby je vždy stanovená na základe úplne transparentné kalkulácie v závislosti na Vašich požiadavkách a špecifikáciu podmienok.

Poskytujete aj odbornú pracovnú silu?

Zabezpečujeme aj odbornú pracovnú silu pokiaľ je na trhu práce v konkrétnom regióne dostatková.

Ako prebieha spolupráca?

Najprv kontaktujeme pracovníkov z našej databázy, ktorí pre nás pracovali a poznáme ich pracovné históriu, schopnosti i zručnosti. V ďalšom rade sú to uchádzači, ktorí prejavia záujem o prácu vyplnením registračného formulára. Okrem štandardných náborových aktivít hľadáme vhodných kandidátov aj prostredníctvom sociálnych sietí. Zabezpečujeme rôzne testy spôsobilosti pre takéto pozície.

Ako zabezpečíte, že všetko bude tak, ako sme sa dohodli?

Ku zdarnému priebehu zákazky vždy prispieva aj klient prostredníctvom aktívnej komunikácie svojich požiadaviek a podmienok pre kandidátov. Trenkwalder k tomu doplní profesionálny tím a svoje skúsenosti.

K dočasnému pridelenie 

Ako je to s poistením zamestnancov či riziká prípadných škôd?

Spoločnosť Trenkwalder je komerčne poistená pre prípad škôd, ktoré by boli spôsobené zákazníkovi naším zamestnancom.

Sú všetky služby v súlade s najnovšími zákonnými ustanoveniami?

Garantujeme, že naša spoločnosť poskytuje všetky svoje služby úplne v súlade s platnou legislatívou. Sme držiteľmi licencie povoľujúce činnosť agentúry práce, ktorú udeľuje MPSV a certifikátu ISO 9001: 2000.

Ako pristupujete k nadčasom?

Striktne sa riadime ustanoveniami Zákonníka práce.

Ako riešite otázku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci?

Naši zamestnanci sú nami preškolení zo základných pravidiel BOZP, následne je klient zaškolia na špecifiká svojej prevádzky.

Aký je postup, ak zamestnanec nepracuje podľa nášho očakávania?

Ak sa klient rozhodne nahradiť konkrétneho zamestnanca napr. kvôli jeho pracovnému výkonu, tak je štandardne nahradený iným uchádzačom.