Trenkwalder, a.s.

Mickiewiczova 9

811 07  Bratislava

IČO: 35861169
IČ DPH: SK 2020290140

 

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, Vložka číslo: 4393/B.

 

Právna forma: akciová spoločnosť
Predmet podnikania: personálne poradenstvo a služby

 

T: +421 2 5710 8300
E: infoslovakia@trenkwalder.com

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, Vložka číslo: 4393/B.

Právna forma: akciová spoločnosť
Predmet podnikania: personálne poradenstvo a služby

T: +421 2 5710 8300
E: infoslovakia@trenkwalder.com

Trenkwalder, a.s. Vás týmto oprávňuje používať uverejnené informácie výhradne pre Vaše osobné, nie komerčné použitie. Materiály, ktoré sa nachádzajú na týchto stránkach, nesmiete žiadnym spôsobom upravovať, reprodukovať alebo ďalej šíriť prostredníctvom internetu.

 

Trenkwalder, a.s. môže obsah týchto stránok kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia. Spoločnosť Trenkwalder a.s. nie je v žiadnom prípade zodpovedná za žiadne priame alebo nepriame škody spôsobené poskytnutím, respektíve neposkytnutím informácií a služieb na týchto stránkach, a nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah internetových stránok tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z týchto internetových stránok.

 

© Trenkwalder International AG – 2024 – všetky práva vyhradené