Trenkwalder Slovensko

Zamestnávame zamestnancov zodpovedných za nábor a správu ľudských zdrojov, ako v terénnych kanceláriách, tak na podporných oddeleniach (účtovníctvo a mzdy, marketing, IT či administratíva). Naši ľudia ponúkajú kontinuitu a spoľahlivosť na dynamickom pracovnom trhu, ale aj myslenie a konanie v súlade s našimi hodnotami.

a

Mgr. Michal Veselý
CEO CZ&SK, Chairman of the Board

m.vesely@trenkwalder.com 

s

Ing. Hana Chalupová
CFO CZ&SK

h.chalupova@trenkwalder.com

 

Martin Sokol 
General Manager

 

+421 902 942 465

m.sokol@trenkwalder.com

 

Radim Lyčka 
Chief Sales Officer CZ&SK

 

+420 730 562 344

r.lycka@trenkwalder.com

 

Bc. Michala Patloková
Permanent Placement Manager CZ&SK

 

+420 731 515 412

m.patlokova@trenkwalder.com

 

Mgr. Natálie Štěpánková

Marketing Manager CZ&SK

 

+420 734 183 879

n.stepankova@trenkwalder.com

 

Ing. Adéla Mikšíčková
Board & Marketing Assistant CZ&SK

 

+420 731 633 595

a.miksickova@trenkwalder.com

 

Mgr. Natália Neuhybelová
Operation Manager

 

+421902922838

n.neuhybelova@trenkwalder.com