Plánovanie kariéry je dôležitý krok, ktorý dokáže do veľkej miery ovplyvniť nielen Vaše profesijné smerovanie, ale aj celkovú spokojnosť s novým zamestnaním. Aby ste boli ideálnym uchádzačom pre viac zamestnávateľov, stačí dodržiavať len pár zlatých pravidiel. 

Vizitka dobrého uchádzača 

Životopis

Rozbiehať alebo meniť smerovanie Vašej kariéry bude jednoduchšie sa správne napísaným životopisom. Aby ste na prvý pohľad zaujali, je dôležité vojsť sa do dvoch strán, pritom by ste mali predložiť len kľúčové údaje a v správnom poradí:

 

 • Hlavička: Meno a priezvisko, dátum narodenia, kontaktné údaje, odkaz na LinkedIn profil.
 • Resumé: Zhrnutie najrelevantnejších profesijných zručnosťou a osobnostných predpokladov v jednej, maximálne dvoch vetách.
 • Prax: Výstižný popis Vašich pracovných skúseností od aktuálnej po najstaršie.
 • Vzdelanie: Dosiahnutý stupeň vzdelania s postupnosťou od najvyššieho po najnižší, prípadne dodatočné certifikáty a študijné pobyty.
 • Jazyky: Úrovne jazykových znalostí (porozumenie, rozprávanie, písanie) vychádzajúce zo Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF úrovne).
 • Zručnosti: Osobnostné, technické, teoretické, vodičské.
 • Projekty: Dobrovoľné a zaujímavé projekty mimo prácu.
 • Referencie: odporúčania od nadriadených alebo profesorov.

 

Motivačný list

Keď sa uchádzate o konkrétnu pracovnú pozíciu, tak práve motivačný list je tým dokumentom, ktorý môže rozhodnúť o pozvanie na pohovor. Preto bez ohľadu na to, či ho pri opise výberového procesu vyžadujú alebo nie, čas venovaný jeho prispôsobovaní konkrétnu pracovnú pozíciu sa určite oplatí. Okrem toho si pri písaní príslušného textu lepšie uvedomíte Vaše charakteristické vlastnosti a dôležité zručnosti, z ktorých môžete na pohovore vychádzať. Dobrý motivačný list je:

 

 • Aktualizovaný a v súlade s každým uchádzaním sa o pracovnú ponuku.
 • Úprimný v predkladaných informáciách.
 • Vystihujúci Vašu kvalifikáciu spojenú s predpokladmi na danú pozíciu.
 • Štylisticky a gramaticky správny.
 • Formálný.

 

Sprievodný text

Pri posudzovaní kandidátov má veľkú váhu aj sprievodný text v mailovej komunikácii. Ide o úplne prvý prejav z Vašej strany, ktorý by mal vhodne uviesť priložený životopis a motivačný list. Práve tu sa očakáva odôvodnenie Vášho záujmu o danú pozíciu.

 

Pokiaľ je pre danú pozíciu motivačný list podmienkou, tak je vhodné do sprievodného textu zhrnúť najpodstatnejšie informácie, ktoré Vás na danú pozíciu môžu doslova predať.

Referencie

Zmysel rôznych posudkov a odporúčania od nadriadených, prípadne iných vážených spolupracovníkov, naberá v dnešnej dobe na váhe. Existujú 2 formy a ich vnímanie z personálneho hľadiska:

 

 • písomná - formálne a s rezervou
 • telefonická - úprimná a cielená

 

Z tohto dôvodu sa často stane, že bez ohľadu na ucelenú písomnú referenciu si personalista dodatočne overí fakty po telefóne.

Príprava na pohovor | Informovanosť

Aby ste zo seba dostali to najlepšie, pripravte sa na najhoršie! Čo všetko je potrebné si pred pohovorom naštudovať?

 

 • Súhrnné informácie o segmente v ktorom spoločnosť pôsobí
 • Zameriavajte sa na kľúčové fázy v rámci Vašej doterajšej kariéry
 • V prípade, že Vám chýba pracovné skúsenosti, zamerajte sa ešte viac na Vaše silné stránky
 • Predajte svoje zručnosti a skúsenosti na konkrétnych príkladoch
 • Zamyslite sa, prečo ste práve Vy vhodným kandidátom na obsadzovanú pozíciu
 • Prichystajte si aspon 2 doplňujúce otázky
Príprava na pohovor | Prvý dojem

Pri osobnom kontakte s personalistom a potenciálnym nadriadeným vedomosti nestačia. Dôležité sú aj upravený zovňajšok a vystupovanie, preto si za každých okolností snažte zachovať chladnú hlavu a správajte sa čo najviac prirodzene.

 

S miernou nervozitou sa na pohovoroch počíta, no dajte si záležať na týchto podvedomých signáloch:

 

 • pevný stisk ruky
 • jednoznačná reč a pozícia tela
 • správne dýchanie

 

Buďte perfektným kandidátom.