FAQ

Tu nájdete najčastejšie otázky.

Všeobecné informácie

Zabezpečujeme aj odbornú pracovnú silu pokiaľ je na trhu práce v konkrétnom regióne dostatková.

Rôzne. Záleží na druhu spolupráce, regiónu, požadovanom počte, mzdových podmienkach, atď.

Najprv kontaktujeme pracovníkov z našej databázy, ktorí už pre nás pracovali a poznáme ich pracovné históriu, schopnosti i zručnosti. V ďalšom rade sú to uchádzači, ktorí prejavia záujem o prácu vyplnením registračného formulára. Okrem štandardných náborových aktivít hľadáme vhodných kandidátov aj prostredníctvom sociálnych sietí. Zabezpečujeme rôzne testy spôsobilosti pre takéto pozície.

Výška odmeny za poskytnuté služby je vždy stanovená na základe úplne transparentné kalkulácie v závislosti na Vašich požiadavkách a špecifikáciu podmienok.

Dočasné pridelenie

Spoločnosť Trenkwalder je komerčne poistená pre prípad škôd, ktoré by boli spôsobené zákazníkovi naším zamestnancom.

Naši zamestnanci sú nami preškolení zo základných pravidiel BOZP, následne je klient zaškolia na špecifiká svojej prevádzky.

Garantujeme, že naša spoločnosť poskytuje všetky svoje služby úplne v súlade s platnou legislatívou. Sme držiteľmi licencie povoľujúce činnosť agentúry práce, ktorú udeľuje MPSV a certifikátu ISO 9001: 2000.

Ak sa klient rozhodne nahradiť konkrétneho zamestnanca napr. kvôli jeho pracovnému výkonu, tak je štandardne nahradený iným uchádzačom.

Striktne sa riadime ustanoveniami Zákonníka práce.