Prvý krok je rozhodujúci

Plánovanie kariéry je dôležitý krok, ktorý dokáže do veľkej miery ovplyvniť nielen Vaše profesijné smerovanie, ale aj celkovú spokojnosť s novým zamestnaním. Aby ste boli ideálnym uchádzačom pre viacerých potenciálnych zamestnávateľov, stačí dodržať iba zopár zlatých pravidiel.

Na úplnom začiatku tejto cesty je Váš profesijný profil uvedený v životopise a sprievodných dokumentoch tým najcennejším, čo máte. Práve preto je potrebné venovať sa každému detailu, ktorý by mohol správnym spôsobom vystihnúť Vaše nadanie a charakteristiku osobnosti.

Na nasledujúcich riadkoch prinášame odporúčania z našej praxe, ktoré Vám môžu pomôcť s osvetlením Vašich silných stránok.

Zhodnotenie profesijných možností

Pre stanovenie kariérneho smerovania je kľúčovým východiskom zhodnotenie Vášho potenciálu. Preto skúste chvíľu popremýšľať nad činnosťami v rámci súčasnej alebo aspoň potenciálnej pracovnej náplne.

Ktoré z aktivít sú Vám bližšie viac a ktoré menej? V čom ste najzručnejší? O informácie z akých oblastí sa zaujímate najviac vo Vašom voľnom čase?

V rámci profesijných možností existuje široká škála rôznych odvetví a povolaní, avšak iba niekoľko z nich je určených práve Vám. Kariérny úspech má najväčší potenciál vtedy, keď si premyslene a cielene zvolíte pracovnú pozíciu vhodnú pre Váš typ osobnosti.

Vizitka dobrého uchádzača
Podanie vhodných informácií
Životopis
Motivačný list
Sprievodný text
Referencie
Príprava na pohovor
Informovanosť
Prvý dojem