Vhodný kandidát na prvom mieste

Sme presvedčení, že úspešné môžu byť iba také služby, ktoré sú prínosom pre všetkých zúčastnených. Práve preto sa neustále snažíme vytvoriť perfektnú zhodu medzi rôznymi požiadavkami kandidátov a klientov.

Aby sme zabezpečili kvalitné poradenstvo, systematicky a trvale investujeme do vzdelávania a rozvoja našich zamestnancov. S tým ide ruka v ruke aj rozširovanie portfólia našich služieb tak, aby sme boli schopní pokryť všetky nároky našich zákazníkov a potreby uchádzačov.

Rýchla reakcia na meniacu sa potrebu kandidátov je pre Trenkwalder vždy na prvom mieste. Sieť našich pobočiek pritom umožňuje poskytovať služby a servis na vysokej úrovni vo Vašej tesnej blízkosti.

 

Špičkové poradenstvo
Motivácia kandidátov
30x silnejšie know-how
Štandard kvality
Distribučné kanály
  • Online a tlačená inzercia
  • Špecializované pracovné portály
  • Lokálne kontakty na pobočkách
  • Partnerské spoločnosti a odborní garanti
  • Školy a univerzity
  • Pravidelná účasť na pracovných veľtrhoch
  • Úzka spolupráca s úradmi práce
  • Odporúčania od spokojných kandidátov

 

Rozsiahla náborová sieť

Po mnohoročných skúsenostiach na európskom trhu práce je pre nás hlavným cieľom nájsť vhodných kandidátov pre akúkoľvek pozíciu.

Okrem toho, že disponujeme unikátnou databázou uchádzačov, tak naši konzultanti sú schopní prostredníctvom rôznych kanálov osloviť ďalšie spektrum potenciálnych kandidátov. Z pozície vedúceho poskytovateľa personálnych služieb v Európe sme pre ľudí prvým kontaktom pre sprostredkovanie nového zamestnania.

S nami si preto môžete byt istí, že zacielite presne tam, kam práve potrebujete.