Trenkwalder je dôveryhodný partner s ľudským profilom.

Dnešná doba vytvára tlak na zamestnávateľov aj manažérov ľudských zdrojov, ktorí sú nútení pružne rozhodovať v početných rovinách nárokov na špecializácie z rozličných odborov. Pre nás to však predstavuje výzvu, na základe ktorej neustále vyvíjame inovatívne riešenia na mieru súčasným trendom.

Ako najväčšiu z našich výhod pokladáme súbor skúseností a poznatkov, nadobudnutých prirodzeným rastom z rakúskej rodinnej spoločnosti, až po medzinárodný koncern. Tieto znalosti využívame predovšetkým pri vyhľadávaní a výbere zamestnancov ale aj ich dočasnom prideľovaní, či kariérnom raste a poradenstve v oblasti vyhľadávania špecialistov.

Dôkazom je aj množstvo kvalitne realizovaných spoluprác s rozličnými partnermi či už na lokálnej alebo na medzinárodnej úrovni.