Alergológ / Imunológ - Bratislava

2019-11-12 | Bratislava, SlovenskoOdoslať

Alergológ / Imunológ - Bratislava

Your tasks

 • Poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v ambulancii klinickej imunológie a alergológie
 • Diagnostika a liečba akútnych a chronických ochorení v odbore klinická imunológia a alergológia
 • Vyhodnocovanie výsledkov laboratórnych vyšetrení vo vzťahu k zdravotnému stavu pacienta
 • Predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok
 • Úzka spolupráca s inými odbornými lekármi a lekármi primárnej zdravotnej starostlivosti
 • Vedenie záznamov o zdravotnom stave pacientov v elektronickej podobe
 • Vykazovanie zdravotných výkonov zmluvným zdravotným poisťovniam

Your skills

 • požadované VŠ vzdelanie II./III. stupňa s atestáciou v špecializačnom odobore Klinická imunológia a alergológia
 • príjemné vystupovanie
 • propacientský prístup

Your compensation & benefits

 • mzda 2000 € brutto/mesiac
 • firemné akcie = teambuilding-y, vzdelávanie
 • zamestnanecké zľavy na nákup tovaru v priľahlej lekárni
 • preplatenie dopravy do práce pri dochádzaní mimo BA
 • preplatenie športových aktivít = kartička Multisport
 • príspevok pri životných udalostiach, príspevok pri dosiahnutí pracovného jubilea, vianočné odmeny
 • príspevok v plnej výške na členské v komore
 • ďalšie benefity predstavené na pohovore

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Mgr. Eva Sabová
+421902922832

Apply now

Compliance manager

2019-11-11 | Opavská 26, Bratislava, SlovenskoOdoslať

Compliance manager

Your tasks

 • implementácia, aktualizácia a kontrola procesov týkajúcich sa obehu peňažného manažmentu,
 • identifikácia a systematizácia povinností a rizík compliance,
 • vykonávanie systematických analýz, kontrol, monitoringu a auditu compliance,
 • stanovanie a vyhotovenie štandardov compliance vo forme národných organizačných smerníc, popisy procesov a pracovné pokyny,
 • kontrola a sledovanie dodržiavania definovaných predpisov a štandardov,
 • povinnosť podávania hlásení compliance obchodnému vedeniu spoločnosti,
 • dodržiavanie postupu pri vzniknutých porušeniach compliance,
 • realizácia školení compliance, dokumentácia, vývoj a implementácia nástrojov compliance.

Your skills

 • stredoškolské vzdelanie s min. ročnou praxou prípadne vysokoškolské vzdelanie,
 • anglický alebo nemecký jazyk na komunikatívnej úrovni,
 • MS Office - pokročilá úroveň,
 • prax v oblasti compliance - výhodou,
 • samostatnosť, zodpovednosť, ochota učiť sa novým veciam,
 • analytické myslenie a systematickosť,
 • dobré komunikačné zručnosti.

Your compensation & benefits

 • mzda 2200 € brutto/mesiac,
 • služobný automobil, notebook a mobil,
 • flexibilný pracovný čas,
 • možnosť 13. platu,
 • a iné.

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Ing. Michaela Matulová
Tel.č: +421 902 942 408
E-mail: m.matulova@trenkwalder.com

Apply now

Prezúvanie pneumatík - krátkodobá brigáda 7€/hod

2019-11-11 | Bratislava, SlovenskoOdoslať

Prezúvanie pneumatík - krátkodobá brigáda 7€/hod

Your tasks

Možnosť privyrobenia si popri škole alebo HPP - na krátkodobú brigádu hľadáme pracovníkov do servisu (Bratislava a Trnava) na sezónne prezúvanie pneumatík.
 • Prezúvanie pneumatík podľa prideleného harmonogramu

Your skills

 • Fyzická zdatnosť
 • Manuálna zručnosť
 • Spoľahlivosť
 • Vek min. 18 rokov

Your compensation & benefits

 • Základná mzda: 7€ / hodina brutto

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Natália Neuhybelová
+421 902 922 838
n.neuhybelova@trenkwalder.com

Apply now

Všeobecný lekár pre dospelých - Bratislava

2019-11-08 | Bratislava, SlovenskoOdoslať

Všeobecný lekár pre dospelých - Bratislava

Your tasks

 • poskytovanie primárnej zdravotnej starostlivosti v ambulancii všeobecného praktického lekára pre dospelých
 • diagnostika akútnych a chronických ochorení v odbore všeobecné lekárstvo s následnou terapiou a odporučením ďalšieho diagnostického a terapeutického postupu
 • predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok
 • vedenie záznamov o zdravotnom stave pacientov
 • vykazovanie zdravotných výkonov zmluvným zdravotným poisťovniam

Your skills

 • požadované VŠ vzdelanie II./III. stupňa s atestáciou v odbore všeobecné lekárstvo
 • príjemné vystupovanie
 • propacientský prístup

Your compensation & benefits

 • mzda 1800 € brutto/mesiac
 • firemné akcie = teambuilding-y, vzdelávanie
 • zamestnanecké zľavy na nákup tovaru v priľahlej lekárni
 • preplatenie dopravy do práce pri dochádzaní mimo BA
 • preplatenie športových aktivít = kartička Multisport
 • príspevok pri životných udalostiach, príspevok pri dosiahnutí pracovného jubilea, vianočné odmeny
 • príspevok v plnej výške na členské v komore
 • ďalšie benefity predstavené na pohovore

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Mgr. Eva Sabová
+421902922832

Apply now

Manažér potravinovej výroby

2019-11-08 | Stará Ľubovňa, SlovenskoOdoslať

Manažér potravinovej výroby

Your tasks

 • zodpovednosť za riadenie a organizovanie výrobného procesu pre prevádzky spracovania mäsa,
 • tvorba stratégie, identifikácia podnikateľských a obchodných príležitostí, jednanie s dodávateľmi (dohadovanie cien) a odberateľmi (aktívny predaj), budovanie distribučných predajných kanálov,
 • analýza trhu, monitorovanie konkurencie, trendov, cien a produktov,
 • definovanie a riadenie politiky ľudských zdrojov, výber kľúčových manažérov, vytváranie a rozvíjanie firemnej kultúry, reprezentácia spoločnosti navonok,
 • mesačné správy, prezentácia plánov a výsledkov vlastníkom spoločnosti,
 • dodržiavanie platných noriem.

Your skills

 • min. stredoškolské ekonomické vzdelanie,
 • aspoň 5 rokov praxe samostatného riadenia strednej veľkej obchodnej potravinárskej spoločnosti,
 • skúsenosť s aktívnym predajom a nákupom (dohadovanie cien a iné),
 • znalosť ekonomiky obchodnej spoločnosti,
 • anglický jazyk na komunikatívnej úrovni,
 • schopnosť viesť ľudí,
 • príjemné a reprezentatívne vystupovanie,
 • organizačné a komunikačné schopnosti.

Your compensation & benefits

 • mzda 2500 € brutto/mesiac + odmeny podľa skúseností kandidáta,
 • služobný mobil, notebook, osobný automobil,
 • možnosť ubytovania,
 • a iné.

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Ing. Michaela Matulová
Tel.č: +421 902 942 408
E-mail: m.matulova@trenkwalder.com

Apply now

Manažér agroturistického areálu

2019-11-08 | Stará Ľubovňa, SlovenskoOdoslať

Manažér agroturistického areálu

Your tasks

 • Zabezpečovanie plynulej prevádzky a sledovanie zdravotného stavu chovaných koní na farme;
 • Zabezpečenie agroturistiky, vozového parku a prevádzkovanie jazdeckej školy (rekreačné a športové jazdenie);
 • Zabezpečovanie prehliadky domácich zvierat a kontaktnej ZOO;
 • Vykonávanie veterinárnych zákrokov v spolupráci s veterinárnym lekárom;
 • Vypracovanie a kontrolovanie pracovnej náplne zamestnancov a organizačnej štruktúry stajne a jazdeckého areálu;
 • Zabezpečovanie dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie na farme;
 • Komunikácia so štátnymi kontrolnými inštitúciami.

Your skills

 • schopnosť viesť a motivovať tím,
 • príjemné a reprezentatívne vystupovanie,
 • schopnosť budovať dlhodobé obchodné vzťahy;
 • organizačné a komunikačné schopnosti.

Your compensation & benefits

 • mzda 1500 € brutto/mesiac + odmeny v závislosti od skúseností kandidáta,
 • služobný mobil, notebook a osobný automobil,
 • možnosť ubytovania,
 • a iné.

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Ing. Michaela Matulová
Tel.č: +421 902 942 408
E-mail: m.matulova@trenkwalder.com

Apply now

vodič VZV/ retraku

2019-11-08 | Trnava, Sereď, Senec, Zlaté MoravceOdoslať

vodič VZV/ retraku

Your tasks

-nakládka, vykládka, preberanie a odvoz tovaru
-obsluha VZV
-manipulácia s obalovými jednotkami
-výdaj materiálu
 

Your skills

-skúsenosti s VZV podmienkou
-platné oprávnenie na VZV / v prípade, ak preukaz nevlastníte, umožníme Vám ho získať/
-stredoškolské vzdelanie bez maturity
 

Your compensation & benefits

-profesionálne zaškolenie koordinátormi
-základná mzda 900,- € brutto /mesiac
 

-práca v dvojzmennej prevádzke
-základná mzda od 900,-€ brutto / mesiac
 

V prípade Vášho záujmu o ponúkanú pracovnú pozíciu kontaktujte:

Daniela Čabáková
+421 908 908 798
e-mail.: d.cabakova@trenkwalder.com
https://sk.trenkwalder.com/
 

Apply now

Samostatný účtovník/účtovníčka

2019-11-07 | Veľké Leváre, SlovenskoOdoslať

Samostatný účtovník/účtovníčka

Your tasks

 • Vedenie podvojného účtovníctva;
 • Kontrola stavu bankových účtov, úhrad, majetku,...;
 • Pripravovanie účtovných a štatistických výkazov a reportov, účtovných závierok, zúčtovaní a daňových priznaní;
 • Účtovanie rôznych typov položiek (bankové výpisy, interné doklady, majetok,...)
 • Vyúčtovanie pracovných ciest;
 • Posudzovanie správnosti uzatvorených zmlúv, faktúr z daňového a účtovného hľadiska;
 • Zodpovednosť za správne zaúčtovanie účtovných položiek;
 • Vypracovávanie pravidelných mesačných, štvrťročných a ročných uzávierok a príprava podkladov pre Štatistický úrad;
 • Komunikovanie s kontrolnými, daňovými úradmi, audítormi a ostatnými inštitúciami;

Your skills

 • stredoškolské alebo vysokoškolské ekonomické vzdelanie
 • min. 3 roky praxe v odbore
 • anglický alebo nemecký jazyk na komunikatívnej úrovni
 • SAP - pokročilý
 • proaktívny prístup k práci
 • samostatnosť, zodpovednosť a schopnosť učiť sa novým veciam

Your compensation & benefits

 • mzda od 1600 € brutto/mesiac (v závislosti od skúseností kandidáta)
 • flexibilný pracovný čas
 • príspevok na stravné nad rámec zákona
 • služobný mobil a notebook
 • možnosť homeoffice
 • školenia hradené spoločnosťou

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Ing. Michaela Matulová
Tel.č: +421 902 942 408
E-mail: m.matulova@trenkwalder.com

Apply now

Sieťový administrátor junior L2

2019-11-06 | Bratislava - mestská časť Ružinov, SlovenskoOdoslať

Naša spoločnosť Trenkwalder a.s. s hlavným sídlom v Nemecku a pobočkami v 17 krajinách sa zaoberá poskytovaním personálnych služieb širokému portfóliu zákazníkov. Na Slovensku prevádzkujeme IT servisné centrum v Ružinove pre celú našu skupinu - Trenkwalder IT Services s.r.o. pre, ktoré je táto pozícia určená.
 

Sieťový administrátor junior L2

Your tasks

 • Spolupráca so sieťovým inžinierom na konfigurácii, optimalizácii a spravovaní internej firemnej IT siete v rámci celej nadnárodnej korporácie
 • Monitorovanie a riešenie problémov pripojenia, starostlivosť o sieťové komponenty
 • L2 technická podpora interným zamestnancom po celej EU
 • Účasť na projektoch v rámci inovácií, zmien a údržby systému
 • Iné možné pracovné úlohy sú napr. antivirus administrácia, print services, file server, cloud services

Your skills

 • Vysokoškolské prípadne stredoškolské vzdelanie technického zamerania
 • Anglický jazyk aktívne
 • Prax s administráciou sietí min. 1 rok
 • Prax s podieľaním sa na realizácií projektov v relevantnej technickej oblasti
 • Vodičský preukaz B
 • Ochota cestovať na krátke, nie veľmi časté pracovné cesty v rámci EU počas implementácie projektov
 • Ochota vzdelávať sa a doplniť si sieťové certifikáty (CCNA, CCNP)
 • Ochota nebyť len úzko zameraný na jednu oblasť, ale byť otvorený učiť sa aj nové veci a stať sa univerzálnejší odborník schopný samostatnosti a zodpovednosti

Your compensation & benefits

 • Platové ohodnotenie vo výške 1600 btto eur + 13, 14 a 15 plat v plnej výške
 • Zaujímavý program odborného rozvoja
 • Rôzne interné projekty v rámci skupiny
 • Po dohode čiastočne možnosť práce z domu
 • Flexibilný pracovný čas
 • Dobrý kolektív
 • Práca pre jedného zákazníka - pre svojho zamestnávateľa (možnosť byť pri celom projekte od začiatku do konca)
 • Možnosť rozvoja znalostí a získania relevantných certifikátov

Bc. Jozef Tencer
Senior Recruitment Consultant
Trenkwalder, a.s. Bratislava
M: +421 911 908 798
j.tencer@trenkwalder.com
 

Apply now

Prijímací technik s nemčinou pre logistickú spoločnosť (Práca na 1 smenu)

2019-11-06 | SenecOdoslať

Naším klientom je spoločnosť, ktorá pôsobí na trhu logistických služieb.
 

Prijímací technik s nemčinou pre logistickú spoločnosť (Práca na 1 smenu)

Your tasks

 • Príjem tovaru
 • Kontrola tovaru na základe technickej dokumentácie
 • Manuálna práca s tovarom v sklade, prenášanie tovaru
 • Práca so skenerom
 • Práca na vysokozdvižnom vozíku

Your skills

 • Technicky smerovaný, technické znalosti a zručnosti
 • Znalosť nemeckého jazyku na pokročilej úrovni PODMIENKOU
 • Zodpovedný prístup k práci
 • Ochota sa vzdelávať
 • Preukaz na VZV výhodou, v prípade, že ho nevlastníte, zaškolíme

Your compensation & benefits

 • od 950 eur brutto/mesiac + príplatky a odmeny
 • Práca na trvalý pracovný pomer
 • Príjemný kolektív
 • Práca na 1 smenu ( pondelok až štvrtok 7:00 – 16:00, piatok 7:00
 • Stravné lístky v hodnote 4,- Eur 
 • Výučba jazykov počas pracovnej doby - nemecký a anglický jazyk
 • Preplácanie nadčasov z flexikonta 
 • Príplatok ku mzde za dojazd do práce podľa bydliska 
 • Darčekové poukážky 33,- Eur (ročne)
 • Osobný príplatok - výkon činností mimo pracovnej zmluvy
 • Osobne ohodnotenie 
 • Cieľové prémie - za dosiahnutý výkon - vyplácané mesačne vo výške 100,- Eur 
 • Vianočná odmena - 500,- Eur (pomerne podľa odpracovaných mesiacov v roku) 
 • 13. plat - 30,- Eur za každý odpracovaný mesiac - vypláca sa so mzdou za november
 • jubilea - narodeniny, životné udalosti - 50,- Eur

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Ing. Mária Filová
Recruitment Consultant
Trenkwalder, a.s.
M: +421 902 942 472
m.filova@trenkwalder.com

Apply now

Operátor výroby

2019-11-05 | MichalovceOdoslať

 potravinárska výroba

Operátor výroby

Your tasks

- práca na hlavný pracovný pomer v medzinárodnej spoločnosti 
- mzda 3,25 EUR/hod. + príplatky za zmennosť 
- operátor výroby pracuje v 4. zmennej, resp. 3. zmennej prevádzke v závislosti od typu výroby
- obsluhuje výrobné, resp. baliace zariadenia, vykonáva manuálnu činnosť a pravidelnú sanitáciu zariadení


 

Your skills

- minimálne stredoškolské vzdelanie bez maturity,
- skúsenosti  z výroby, alebo s prácou na výrobnej linke - výhodou,
- dobrý zdravotný stav,
- manuálna zručnosť,  
- zodpovedný, flexibilný prístup k práci,
- schopnosť pracovať na zmeny
- pracovník musí dodržiavať pravidlá hygieny a bezpečnosti

Your compensation & benefits


- stabilné pracovné miesto v medzinárodnej spoločnosti
- možnosť závodného stravovania priamo v závode
- príplatky za prácu poobede, v noci, cez víkend, št. sviatok a nadčas
- benefity: zvýhodnený nákup výrobkov spoločnosti 
- starostlivosť o bezpečnosť a zdravie zamestnancov

  - vybraných uchádzačov budeme kontaktovať

Trenkwalder, a.s
 Ing.Eva Oreská
 mobil :+421 905644121
 mail : e.oreska@trenkwalder.com

Apply now

Sieťový Inžinier - Senior

2019-11-04 | Bratislava - mestská časť Ružinov, SlovenskoOdoslať

Naša spoločnosť Trenkwalder a.s. s hlavným sídlom v Nemecku a pobočkami v 17 krajinách sa zaoberá poskytovaním personálnych služieb širokému portfóliu zákazníkov. Na Slovensku prevádzkujeme IT servisné centrum s 20 zamestnancami v Ružinove pre celú našu skupinu - Trenkwalder IT Services s.r.o. pre, ktoré je táto pozícia určená.
 

Sieťový Inžinier - Senior

Your tasks

 • Zodpovednosť za prevádzku sietí a sieťovej bezpečnosti v rámci spoločnosti.
 • Participácia na dizajne IT infraštruktúry, návrh a implementácia bezpečnostných návrhov, zhotovovanie kľúčovej dokumentácie
 • Zodpovednosť za spolunavrhovanie ako aj implementáciu sieťových a bezpečnostných projektov v rámci spoločnosti najmä ohľadom zlepšovania existujúcej sieťovej infraštruktúry, údržby a monitoringu sieťových prvkov
 • V spolupráci s kolegami a podriadeným údržba sieťových prvkov vo všetkých EU pobočkách a centrále spoločnosti (switche, routre, access points, firewalls, security appliances atď.)
 • Manažovanie siete v Rakúskom datacentre spoločnosti
 • Riešenie komplexných L3 technických problémov a tiketov od používateľov registrovaných na help desku.
 • Pomoc s rozvojom členov tímu

Your skills

 • Vysokoškolské prípadne stredoškolské vzdelanie IT alebo technického zamerania
 • Anglický jazyk aktívne
 • Prax v oblasti sietí a sieťovej bezpečnosti na úrovni senior L3
 • Prax s vedením a technickým rozvojom podriadených výhodou
 • Znalosť LAN/WAN, VPN technológie, konfigurácie firewalls a bezpečnostných prvkov
 • CCNA certifikát podmienkou a CCNP výhodou
 • Schopnosť samostatne riešiť aj komplexné problémy, aktívny prístup, zodpovednosť, vedenie a tímová práca
 • VP B

Your compensation & benefits

 • Ročné platové ohodnotenie v rozmedzí od 36000 do 41600 btto eur vyplácané formou 16 platov (Celková výška ročného príjmu môže byť zvýšená podľa očakávaní vhodného uchádzača, ale spôsob vyplácania formou 16 platov je daný)
 • Zaujímavý program odborného rozvoja
 • Rôzne interné projekty v rámci skupiny
 • Po dohode čiastočne možnosť práce z domu
 • Flexibilný pracovný čas
 • Dobrý kolektív
 • Práca pre jedného zákazníka - pre svojho zamestnávateľa (možnosť byť pri celom projekte od začiatku do konca)
 • Možnosť rozvoja znalostí a získania ďalších relevantných certifikátov

Bc. Jozef Tencer
Senior Recruitment Consultant
Trenkwalder, a.s. Bratislava
M: +421 911 908 798
j.tencer@trenkwalder.com
 

Apply now

Obchodný zástupca - agronóm

2019-11-04 | BratislavaOdoslať

Obchodný zástupca - agronóm

Your tasks

 • komunikácia so zverenými zákazníkmi
 • aktívne vyhľadávanie nových zákazníkov
 • poskytovanie odborného poradenstva vo zverenom regióne
 • budovanie dobrých obchodných vzťahov so zákazníkmi
 • zodpovednosť za predaj produktov a plnenie obchodných aktivít
 • prezentácia spoločnosti a jej produktov na výstavách, seminároch a iných podujatiach

Your skills

 • vzdelanie v poľnohospodárstve - agronomické zameranie
 • prax v agronómií min. 5 rokov, znalosť problematiky
 • obchodné myslenie, proaktívny obchodný prístup
 • samostatnosť a precíznosť v práci
 • dobré prezentačné a komunikačné zručnosti

Your compensation & benefits

 • mzda od 1400 € brutto/mesiac + variabilná zložka mzdy
 • možnosť odborného rastu
 • práca v nadnárodnej stabilnej spoločnosti
 • služobné auto

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Mgr. Eva Sabová
+421902922832

Apply now

Pracovník na CNC strojoch - 1000 € brutto / Kriváň

2019-10-25 | Kriváň, SlovenskoOdoslať

Moderná drevospracujúca spoločnosť. Špecializujeme sa na výrobu nábytkových komponentov z veľkoplošných materiálov. Prevádzkujú výrobu a predaj tuhých palív. V drevárskom priemysle pôsobí už 20 rokov.
 

Pracovník na CNC strojoch - 1000 € brutto / Kriváň

Your tasks

- práca na trvalý PP
- práca na 4 zmennú prevádzku (12 hodinové)
- mzda od 1000 € brutto a vyššia mzda možnosť podľa kvalifikácie a pracovných skúseností
- obsluha CNC strojov
- základné nastavovacie parametre, diagnostika a odstraňovanie porúch
- kontrola kvality
- evidencia práce v informačnom systéme
- obsluha VZV, preukaz nie je podmienkou
 

Your skills

- minimálne stredoškolské vzdelanie
- základné počítačové znalosti
- ochota, flexibilita, samostatnosť
- chuť učiť sa
- trpezlivosť, pozornosť a systematickosť
- schopnosť dodržiavať interné predpisy
 

- práca v stabilnej a prosperujúcej firme
- práca s najmodernejšími strojmi a výrobnými zariadeniami
- práca v príjemnom kolektíve rodinného charakteru

 

Ďakujeme všetkým, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky a prejavili o pracovnú pozíciu svoj záujem. Vyhradzujeme si právo spätne kontaktovať len vybraných uchádzačov. O výberovom procese sa môžete informovať na čísle 0902 942 430 alebo formou mailu : d.bariakova@trenkwalder.com
 

Apply now

Operátor výroby pri strojoch / ženy aj muži/ Kriváň

2019-10-25 | Kriváň, SlovenskoOdoslať

Moderná drevospracujúca spoločnosť. Špecializujeme sa na výrobu nábytkových komponentov z veľkoplošných materiálov. Prevádzkujú výrobu a predaj tuhých palív. V drevárskom priemysle pôsobí už 20 rokov.
 

Operátor výroby pri strojoch / ženy aj muži/ Kriváň

Your tasks

- práca na trvalý PP
-  2 zmenná prevádzka týždenných turnusoch
- mzda 800 € brutto
- obsluha vŕtacích a brúsiacich strojov a zariadení
- základné nastavovacie parametre, diagnostika a odstraňovanie porúch
- kontrola kvality
- evidencia práce v informačnom systéme
 

Your skills

- minimálne stredoškolské vzdelanie
- ochota, flexibilita, samostatnosť
- chuť učiť sa
- trpezlivosť, pozornosť a systematickosť
- schopnosť dodržiavať interné predpisy
 

Your compensation & benefits

- práca v stabilnej a prosperujúcej firme
- možnosť kariérneho rastu
- práca s najmodernejšími strojmi a výrobnými zariadeniami
- práca v príjemnom kolektíve rodinného charakteru
 

Ďakujeme všetkým, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky a prejavili o pracovnú pozíciu svoj záujem. Vyhradzujeme si právo spätne kontaktovať len vybraných uchádzačov. O výberovom procese sa môžete informovať na čísle 0902 942 430 alebo formou mailu : d.bariakova@trenkwalder.com
 

Apply now

Pracovník prípravy výroby

2019-10-25 | Sučany, SlovenskoOdoslať

Danú pozíciu obsadzujeme pre spoločnosť zaoberajúcu sa projektovaním, montážou a skúšaním elektrorozvodných skríň pre vstrekovacie lisy a montážou vstrekovacích lisov

Pracovník prípravy výroby

Your tasks

 • Výroba definovaných celkov podľa podkladov pre nasledovnú montáž rozvádzača
 • Príprava a výroba rôznych káblov a vodičov podľa výkresovej dokumentácie a tabuliek zapojenia
 • Výroba káblových zväzkov podľa podkladov
 • Oliepanie vychystaného materiálu
 • Strojne strihanie metrového materiálu
 • Ručné strihanie metrového materiálu
 • Tvorba Layoutu pre prepočet jednožilových vodičov a následný export pre strihacie stroje
 • Spracovávanie dát pre tvorbu nálepiek potrebných pre výrobu
 • Kontrola kvality spracovávaného materiálu
 • Vypisovanie výrobných sprievodiek
 • Kontrola vyrobeného materiálu na správnosť spracovania a kvalitatívna kontrola výroby
 • Dodržiava zásady BOZP a PO na pracovisku
 • Plnenie pracovných úloh podľa inštrukcii od priameho nadriadeného zamestnanca a vedúceho daného úseku na ktorom je zamestnanec priradený
 • Zabezpečenie poriadku a čistoty na svojom pracovisku, 5S
 • Aktívne podieľanie sa na vyhľadávaní a nahlasovaní skoro úrazov a podieľanie sa na ich odstránení v spolupráci s oddeleniami procesného inžinieringu, industriálneho inžinieringu a oddelenia EHS
 • Práca s výkresovou a výrobnou dokumentáciou
 • Práca s ručným náradím
 • Práca s ručným elektrickým náradím
 • Práca s ručným akumulátorovým náradím
 • Práca s PC

Your skills

- stredoškolské vzdelanie bez maturity, s maturitou
- výkon daného zamestnania si nevyžaduje odbornú prax
- základná znalosť PC
- pozornosť, precíznosť, praktické myslenie

 

Your compensation & benefits

- základná zložka mzdy je 600 € brutto
- mesačná, hrubá mzda vrátane variabilnej zložky sa pohybuje okolo 720 €  
- doprava do práce a z práce zabezpečená
- dochádzkový bonus vo výške od 35 € mesačne
- príplatky nad rámec Zákonníka práce : poobedná zmena, práca vo sviatok,
- po skúšobnej dobe možnosť využitia MultiSport karty
- stravná jednotka 3,83 €

V prípade otázok neváhajte kontaktovať konzultantku :
Mgr. Andrea Grečnárová : 0905 551 551
email : a.grecnarova@trenkwalder.com

Apply now

Konštruktér (strojársky priemysel)

2019-10-17 | Bratislava, SlovenskoOdoslať

Naším klientom je spoločnosť, ktorá patrí k úspešným dodávateľom výrobných zariadení, prevažne pre oblasť automobilového priemyslu.

Konštruktér (strojársky priemysel)

Your tasks

 • Navrhovanie automatizovaných výrobných zariadení a strojov
 • Tvorba výkresovej dokumentácie
 • Zodpovednosť za dodržiavanie stanovených cieľov a plánov
 • Vykonávanie technických výpočtov
 • Dodržiavanie noriem Din a bezpečnostných predpisov

Your skills

 • Vysokoškolské vzdelanie technického smeru
 • Znalosť anglického alebo nemeckého jazyka na komunikatívnej úrovni
 • Predchádzajúce skúsenosti z konštrukcie strojov
 • Skúsenosti s aplikáciami Catia V5, Solidworks a SAP
 • Tvorivosť pri vývoji nových produktov
 • Kreativita, zodpovednosť, samostatnosť

Your compensation & benefits

 • Mzda od 1 700 eur brutto /mesiac ( mzdové ohodnotenie kandidáta sa odvíja od jeho skúseností a schopností)
 • Pracovná zmluva na dobu neurčitú
 • Flexibilná pracovná doba
 • Všetky ostatné benefity budú odprezentované na pracovnom pohovore

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Ing. Mária Filová
Recruitment Consultant
Trenkwalder, a.s.
M: +421 902 942 472
m.filova@trenkwalder.com

Apply now

Manažér výroby (strojársky priemysel)

2019-10-17 | Bratislava, SlovenskoOdoslať

Naším klientom je spoločnosť, ktorá patrí k úspešným dodávateľom výrobných zariadení.

Manažér výroby (strojársky priemysel)

Your tasks

 • Riadenie väčšieho pracovného tímu
 • Vykonávanie činností v rámci oddelenia výroby zamerané na zabezpečovanie plnenia plánu výroby
 • Sledovanie a dodržanie interných predpisov týkajúcich sa výroby
 • Vypracovanie a dohľad nad KPIs a následná realizácia opatrení
 • Dodržiavanie 5S a Kaizen vo výrobe

Your skills

 • Vysokoškolské vzdelanie technického smeru
 • Plynulá znalosť nemeckého alebo anglického jazyka 
 • Predchádzajúca skúsenosti na pozícii vedúceho výroby podmienkou
 • Skúsenosti v spoločnosti zaoberajúca sa obrábaním kovov
 • Tímovosť, spoľahlivosť, Analytické myslenie

Your compensation & benefits

 • Mzda od 3 000 eur brutto /mesiac ( mzdové ohodnotenie kandidáta sa odvíja od jeho skúseností a schopností)
 • Mobilný telefón a notebook
 • Služobný automobil

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Ing. Mária Filová
Recruitment Consultant
Trenkwalder, a.s.
M: +421 902 942 472
m.filova@trenkwalder.com

Apply now

Skladová pracovníčka / žena 900 €

2019-10-16 | Bratislava, SlovenskoOdoslať

Farmaceutický priemysel: Firma aktívne spolupracuje s približne 1700 lekárňami, výdajňami zdravotníckych potrieb a nemocnicami na území celého Slovenska, ktorým ponúka takmer 17 000 tovarových položiek z oblasti liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu.
 

Skladová pracovníčka / žena 900 €

Your tasks

- mzda 900 € brutto + 100 € osobné hodnotenie
- zabezpečovanie príjimu, uskladnenie a výdaj expedovaného tovaru
- práca na 2 zmeny
- skúsenosti s práca v sklade výhodou
 

Your skills

- práca je vhodnejšia pre ženy
- práca so skenerom výhodou
- zodpovednosť a chuť pracovať
- manuálna zručnosť
- obratnosť výhodou

Your compensation & benefits

- firemný autobus (odvoz aj dovoz do práce)
- zaujímavá a rôznorodá práca v medzinárodnom prostredí
- osobný a profesionálny rast
- športové a relaxačné služby
- zamestnanecké zľavy na produkty
- vitamínový balíček

- plat 900 € brutto + osobné hodnotenie do 100 €
- práca v stabilnej firme
- príjemné pracovné prostredie
- milý kolektív
- príplatky zaplatené podľa zákonníka práce
 

Ďakujeme všetkým, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky a prejavili o pracovnú pozíciu svoj záujem. Vyhradzujeme si právo spätne kontaktovať len vybraných uchádzačov. O výberovom procese sa môžete informovať na čísle 0902 942 430 alebo formou mailu : d.bariakova@trenkwalder.com

Apply now

Operátor výroby v BB/ubytovňa

2019-10-16 | Banská Bystrica, SlovenskoOdoslať

Spoločnost je čisto výrobná, proexportne orientovaná firma zaoberajúca sa výrobou veľkoplošných trojvrstvových debniacich dosiek rôznych typov a označení. Takmer 99 % produkcie debniacich dosiek v DDS ide na export. Zvyšok produkcie ostáva na domácom trhu.

Operátor výroby v BB/ubytovňa

Your tasks

- miesto vykonu práce Banská Bystrica
- prácu vo výrobnom podniku zaoberajúcim sa výrobou debniacich dosiek
- prácu na hlavný pracovný pomer
- pracovné pozície pre mužov aj ženy - 4-zmenná  alebo 3-zmenná prevádzka
- Mzda 4 zmenná prevádzka cca 750 € /v čistom, 3 zmenná prevádzka 650€/v čistom + 100,-/mesačne dochádzkový bonus ( nad 40 km od BB) poprípade možnosť ubytovania aj v BB blízko pracoviska
- mimoriadne polročné odmeny
- bezplatný firemný autobus v rámci BB
- každomesačná  variabilná  výkonnostná zložka mzdy
- príplatky nad rámec  Zákonníka práce

Your skills

- minimálne stredoškolské vzdelanie s  výučným listom
- ochotu pracovať na nepretržitú resp. 3- zmennú prevádzku
- manuálna zručnosť
- skúsenosti s prácou vo výrobnom podniku -  výhodou

Ďakujeme všetkým, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky a prejavili o pracovnú pozíciu svoj záujem. Vyhradzujeme si právo spätne kontaktovať len vybraných uchádzačov. O výberovom procese sa môžete informovať na čísle 0902 942 430 alebo formou mailu : d.bariakova@trenkwalder.com

Apply now

Sales representative pre západné Slovensko (TT, NR, TN)

2019-10-09 | Trnava, SlovenskoOdoslať

Sales representative pre západné Slovensko (TT, NR, TN)

Your tasks

 • aktívne vyhľadávanie nových zákazníkov a obchodných príležitostí
 • starostlivosť o existujúcich zákazníkov
 • budovanie dobrých obchodných vzťahov so zákazníkmi
 • uzatváranie obchodných zmlúv s novými zákazníkmi
 • reportovanie výsledkov vedeniu spoločnosti

Your skills

 • min. 1 rok prax v predaji a predajné výsledky
 • veľmi dobré výsledky v oblasti predaja
 • Anglický jazyk na pokročilej úrovni (B2)
 • komunikačné a prezentačné zručnosti na veľmi dobrej úrovni

Your compensation & benefits

 • Nástupná mzda 950 € brutto/mesiac + provízie z predaja
 • služobný automobil - aj na súkromné účely
 • mobil, notebook
 • možnosť pracovať pre medzinárodnú, rastúcu a spoľahlivú spoločnosť

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Mgr. Eva Sabová:
e.sabova@trenkwalder.com
+421902922832

Apply now

Sales representative pre západné Slovensko a Rakúsko

2019-10-09 | Trnava, SlovenskoOdoslať

Sales representative pre západné Slovensko a Rakúsko

Your tasks

 • aktívne vyhľadávanie nových zákazníkov a obchodných príležitostí
 • starostlivosť o existujúcich zákazníkov
 • budovanie dobrých obchodných vzťahov so zákazníkmi
 • uzatváranie obchodných zmlúv s novými zákazníkmi
 • reportovanie výsledkov vedeniu spoločnosti

Your skills

 • znalosť rakúskeho trhu a prostredia
 • min. 3 ročné skúsenosti s predajom
 • veľmi dobré výsledky v oblasti predaja
 • aktívny Nemecký jazyk (C1) a Anglický jazyk na pokročilej úrovni (B2)
 • komunikačné a prezentačné zručnosti na veľmi dobrej úrovni

Your compensation & benefits

 • Mzda od 1400 € brutto/mesiac + provízie z predaja
 • služobný automobil - aj na súkromné účely
 • mobil, notebook
 • možnosť pracovať pre medzinárodnú, rastúcu a spoľahlivú spoločnosť

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Mgr. Eva Sabová:
e.sabova@trenkwalder.com
+421902922832

Apply now

Mzdový účtovník/účtovníčka

2019-10-07 | Karlova Ves, SlovenskoOdoslať

Mzdový účtovník/účtovníčka

Your tasks

 • spracovanie mzdovej agendy (do 70 zamestnancov)
 • komunikácia so štátnymi inštitúciami, sociálnou a zdravotnou poisťovňou
 • sledovanie aktuálnych zmien v legislatíve
 • príprava ročného zúčtovania daní a potvrdení pre zamestnancov
 • spracovanie faktúr a účtovných štatistík
 • zaúčtovanie jednoduchých účtovných operácií, vedenie pokladne,..

Your skills

 • stredoškolské alebo vysokoškolské ekonomické vzdelanie
 • min. 4 roky praxe v odbore
 • anglický jazyk na komunikatívnej úrovni
 • proaktívny prístup k práci

Your compensation & benefits

 • mzda od 1500 € brutto/mesiac (v závislosti od skúseností a znalostí kandidáta možnosť navýšenia mzdy)
 • možnosť osobného vzdelávania hradeného zamestnávateľom
 • príspevok na stravné nad rámec zákona
 • príjemné pracovné prostredie

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Michaela Matulová
Tel.č: +421 902 942 408
E-mail: m.matulova@trenkwalder.com

Apply now

Systémový inžinier pre nové R&D centrum - České Budějovice

2019-10-02 | České Budějovice, ČeskoOdoslať

Našim klientom je jeden z hlavných medzinárodných technologických koncernov, ktorý sa zameriava na oblasť automotive, priemyselnej techniky spolu so spotrebným tovarom a technickým vybavením budov.

Systémový inžinier pre nové R&D centrum - České Budějovice

Your tasks

 • Vývoj nových funkcií systému
 • Uskutočňovanie systémových skúšok a overenie vo vozidle
 • Organizácia systémových aktivít v rámci zákazníckeho projektu
 • Plánovanie termínov a zdrojov

Your skills

 • Vysokoškolské vzdelanie technického smeru
 • Znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni, znalosť nemeckého jazyka výhodou
 • Flexibilita 
 • Schopnosť pracovať samostatne aj v tíme
 • Starostlivosť, dôraz na kvalitu, orientácia na zákazníka
 • Skúsenosti na obdobnej pozícii alebo v oblasti výhodou

Your compensation & benefits

 • Mzda od 30 000,- Kč/mesiac ( mzdové ohodnotenie kandidáta sa odvíja od skúsenosti
 • Vysoká investícia do vzdelávania zamestnancov – stáže v zahraničí, odborné školenia, jazykové kurzy
 • Podpora bývania formou príspevku na prenajatý byt vo výške 5 000,- Kč/mesiac + podpora pri hľadaní ubytovania
 • Bezúročné pôžičky na bývanie do 200 000,- Kč
 • 13. plat (60 - 160%  Vašej priemernej mzdy podľa dĺžky zamestnania vo firme
 • Štvrťročné a ročné prémie
 • Bonus za prácu bez absencie 15 000,- Kč/rok
 • Cafeteria 8 000,- Kč/rok, možnosť výberu benefitov podľa vlastnej voľby
 • Výmera dovolenky 5 týždňov
 • Flexibilná pracovná doba
 • Skrátená pracovná doba 37,5 hodín/týždeň
 • Možnosť homeoffice
 • Príspevok na dôchodkové pripoistenie 1 000,- Kč/mesiac
 • Zdarma cestovné poistenie na súkromné cesty pre celú rodinu
 • Stravovanie v areáli firmy, obedy za 20,- Kč
 • Príspevok pri narodení dieťaťa 3 000,- Kč
 • Firemná materská škôlka

Prosím uchádzačov, ktorí spĺňajú požiadavky na danú pozíciu, aby zasielali svoje životopisy v ČJ/SJ a v AJ.
 

Vzhľadom k tomu, že obsadzujeme niekoľko pozícií pre nové testovacie oddelenie pre vývoj, kandidát sa môže špecializovať na oblasť, podľa svojho zamerania a záujmu.

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Ing. Mária Filová
Recruitment Consultant
Trenkwalder, a.s.
M: +421 902 942 472
m.filova@trenkwalder.com

Apply now

Skúšobný inžinier pre nové R&D centrum - České Budějovice

2019-10-02 | České Budějovice, ČeskoOdoslať

Našim klientom je jeden z hlavných medzinárodných technologických koncernov, ktorý sa zameriava na oblasť automotive, priemyselnej techniky spolu so spotrebným tovarom a technickým vybavením budov.

Skúšobný inžinier pre nové R&D centrum - České Budějovice

Your tasks

 • Testovanie výrobkov pre automobilový priemysel
 • Podpora a vývoj technických riešení
 • Definícia skúšobných parametrov a meracích postupov
 • Tvorba a prezentácia skúšobných správ
 • Plánovanie a vyhodnocovanie skúšobných testov

Your skills

 • Vysokoškolské vzdelanie technického smeru
 • Znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni, znalosť nemeckého jazyka výhodou
 • Zodpovednosť, flexibilita,  schopnosť pracovať v tíme
 • Manuálna zručnosť
 • Technický prehľad

Your compensation & benefits

 • Mzda od 30 000,- Kč/mesiac ( mzdové ohodnotenie kandidáta sa odvíja od skúsenostiň
 • Vysoká investícia do vzdelávania zamestnancov – stáže v zahraničí, odborné školenia, jazykové kurzy
 • Podpora bývania formou príspevku na prenajatý byt vo výške 5 000,- Kč/mesiac + podpora pri hľadaní ubytovania
 • Bezúročné pôžičky na bývanie do 200 000,- Kč
 • 13. plat (60 - 160%  Vašej priemernej mzdy podľa dĺžky zamestnania vo firme
 • Štvrťročné a ročné prémie
 • Bonus za prácu bez absencie 15 000,- Kč/rok
 • Cafeteria 8 000,- Kč/rok, možnosť výberu benefitov podľa vlastnej voľby
 • Výmera dovolenky 5 týždňov
 • Flexibilná pracovná doba
 • Skrátená pracovná doba 37,5 hodín/týždeň
 • Možnosť homeoffice
 • Príspevok na dôchodkové pripoistenie 1 000,- Kč/mesiac
 • Zdarma cestovné poistenie na súkromné cesty pre celú rodinu
 • Stravovanie v areáli firmy, obedy za 20,- Kč
 • Príspevok pri narodení dieťaťa 3 000,- Kč
 • Firemná materská škôlka

Prosím uchádzačov, ktorí spĺňajú požiadavky na danú pozíciu, aby zasielali svoje životopisy v ČJ/SJ a v AJ.
 

Vzhľadom k tomu, že obsadzujeme niekoľko pozícií pre nové testovacie oddelenie pre vývoj, kandidát sa môže špecializovať na oblasť, podľa svojho zamerania a záujmu.

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Ing. Mária Filová
Recruitment Consultant
Trenkwalder, a.s.
M: +421 902 942 472
m.filova@trenkwalder.com

Apply now

Simulačný inžinier pre nové R&D centrum - České Budějovice

2019-10-02 | České Budějovice, ČeskoOdoslať

Našim klientom je jeden z hlavných medzinárodných technologických koncernov, ktorý sa zameriava na oblasť automotive, priemyselnej techniky spolu so spotrebným tovarom a technickým vybavením budov.

Simulačný inžinier pre nové R&D centrum - České Budějovice

Your tasks

 • Vývoj, implementácia a údržba matematických modelov pre simuláciu funkcie lambda senzorov
 • Štatistické analýzy výrobných a procesných dát
 • Budovanie know-how v oblasti teoretických znalostí súvislostí medzi procesnými parametrami a vlastnosťami senzorov
 • Koordinácia podpory schvaľovania teoretických modelov
 • Zodpovednosť za funkčnú simuláciu v rámci medzinárodného tímu

Your skills

 • Vysokoškolské vzdelanie technického smeru (najlepšie chémia, fyzika a podobne)
 • Veľmi dobré znalosti v oblasti fyziky, základné znalosti v oblasti techniky
 • Znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni, znalosť nemeckého jazyka výhodou
 • Znalosti v oblasti elektrotechniky, fyziky materiálov a povrchov alebo technológií vítané
 • Samostatnosť, analytické myslenie, komunikačné schopnosti, tímový duch

Your compensation & benefits

 • Mzda od 30 000,- Kč/mesiac ( mzdové ohodnotenie kandidáta sa odvíja od skúsenostiň
 • Vysoká investícia do vzdelávania zamestnancov – stáže v zahraničí, odborné školenia, jazykové kurzy
 • Podpora bývania formou príspevku na prenajatý byt vo výške 5 000,- Kč/mesiac + podpora pri hľadaní ubytovania
 • Bezúročné pôžičky na bývanie do 200 000,- Kč
 • 13. plat (60 - 160%  Vašej priemernej mzdy podľa dĺžky zamestnania vo firme
 • Štvrťročné a ročné prémie
 • Bonus za prácu bez absencie 15 000,- Kč/rok
 • Cafeteria 8 000,- Kč/rok, možnosť výberu benefitov podľa vlastnej voľby
 • Výmera dovolenky 5 týždňov
 • Flexibilná pracovná doba
 • Skrátená pracovná doba 37,5 hodín/týždeň
 • Možnosť homeoffice
 • Príspevok na dôchodkové pripoistenie 1 000,- Kč/mesiac
 • Zdarma cestovné poistenie na súkromné cesty pre celú rodinu
 • Stravovanie v areáli firmy, obedy za 20,- Kč
 • Príspevok pri narodení dieťaťa 3 000,- Kč
 • Firemná materská škôlka

Prosím uchádzačov, ktorí spĺňajú požiadavky na danú pozíciu, aby zasielali svoje životopisy v ČJ/SJ a v AJ.
 

Vzhľadom k tomu, že obsadzujeme niekoľko pozícií pre nové testovacie oddelenie pre vývoj, kandidát sa môže špecializovať na oblasť podľa svojho zamerania a záujmu.

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Ing. Mária Filová
Recruitment Consultant
Trenkwalder, a.s.
M: +421 902 942 472
m.filova@trenkwalder.com

Apply now

Vývojový inžinier pre nové R&D centrum - České Budějovice

2019-10-02 | České Budějovice, ČeskoOdoslať

Našim klientom je jeden z hlavných medzinárodných technologických koncernov, ktorý sa zameriava na oblasť automotive, priemyselnej techniky spolu so spotrebným tovarom a technickým vybavením budov.

Vývojový inžinier pre nové R&D centrum - České Budějovice

Your tasks

 • Vývoj metodiky testovania produktov
 • Podieľanie sa na vývoji technických riešení
 • organizácia vývojových činností
 • Spolupráca s ostatnými oddeleniami
 • Kontrola, monitorovanie a zodpovednosť za proces vývoja
 • Budovanie know-how

Your skills

 • Vysokoškolské vzdelanie technického smeru - elektrotechnické alebo strojnícke zameranie, prípadne stredoškolské vzdelanie s praxou v obore
 • Znalosť anglického jazyka na komunikatívne úrovni veľkou výhodou
 • Samostatný a zodpovedný prístup
 • Spoľahlivosť
 • Flexibilita
 • Schopnosť pracovať v tíme

Your compensation & benefits

 • Mzda od 30 000,- Kč/mesiac ( mzdové ohodnotenie kandidáta sa odvíja od skúsenostiň
 • Vysoká investícia do vzdelávania zamestnancov – stáže v zahraničí, odborné školenia, jazykové kurzy
 • Podpora bývania formou príspevku na prenajatý byt vo výške 5 000,- Kč/mesiac + podpora pri hľadaní ubytovania
 • Bezúročné pôžičky na bývanie do 200 000,- Kč
 • 13. plat (60 - 160%  Vašej priemernej mzdy podľa dĺžky zamestnania vo firme
 • Štvrťročné a ročné prémie
 • Bonus za prácu bez absencie 15 000,- Kč/rok
 • Cafeteria 8 000,- Kč/rok, možnosť výberu benefitov podľa vlastnej voľby
 • Výmera dovolenky 5 týždňov
 • Flexibilná pracovná doba
 • Skrátená pracovná doba 37,5 hodín/týždeň
 • Možnosť homeoffice
 • Príspevok na dôchodkové pripoistenie 1 000,- Kč/mesiac
 • Zdarma cestovné poistenie na súkromné cesty pre celú rodinu
 • Stravovanie v areáli firmy, obedy za 20,- Kč
 • Príspevok pri narodení dieťaťa 3 000,- Kč
 • Firemná materská škôlka

 
Prosím uchádzačov, ktorí spĺňajú požiadavky na danú pozíciu, aby zasielali svoje životopisy v ČJ/SJ a v AJ.
 
Vzhľadom k tomu, že obsadzujeme niekoľko pozícií pre nové testovacie oddelenie pre vývoj, kandidát sa môže špecializovať na oblasť vývoja, podľa svojho zamerania a záujmu.
 
 

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Ing. Mária Filová
Recruitment Consultant
Trenkwalder, a.s.
M: +421 902 942 472
m.filova@trenkwalder.com

Apply now

Pracovník v oblasti vývoja pre nové R&D centrum

2019-09-30 | Juhočeský kraj, ČeskoOdoslať

Pracovník v oblasti vývoja pre nové R&D centrum

Your tasks

Vzhľadom k tomu, že obsadzujeme niekoľko pozícií pre oddelenie vývoja, kandidát sa môže špecializovať na oblasť, podľa svojho zamerania a záujmu.

Your skills

 • Vysokoškolské vzdelanie technického smeru - elektrotechnické alebo strojnícke zameranie, prípadne stredoškolské vzdelanie s praxou v obore
 • Znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni
 • Samostatný a zodpovedný prístup
 • Schopnosť pracovať v tíme

Your compensation & benefits

 • Mzda od 30 000,- Kč/mesiac ( mzdové ohodnotenie kandidáta sa odvíja od seniority)
 • Vysoká investícia do vzdelávania zamestnancov – stáže v zahraničí, odborné školenia, jazykové kurzy
 • Podpora bývania formou príspevku na prenajatý byt vo výške 5 000,- Kč/mesiac + podpora pri hľadaní ubytovania
 • Bezúročné pôžičky na bývanie do 200 000,- Kč
 • 13. plat (60 - 160%  Vašej priemernej mzdy podľa dĺžky zamestnania vo firme
 • Štvrťročné a ročné prémie
 • Bonus za prácu bez absencie 15 000,- Kč/rok
 • Cafeteria 8 000,- Kč/rok, možnosť výberu benefitov podľa vlastnej voľby
 • Výmera dovolenky 5 týždňov
 • Flexibilná pracovná doba
 • Skrátená pracovná doba 37,5 hodín/týždeň
 • Možnosť homeoffice
 • Príspevok na dôchodkové pripoistenie 1 000,- Kč/mesiac
 • Zdarma cestovné poistenie na súkromné cesty pre celú rodinu
 • Stravovanie v areáli firmy, obedy za 20,- Kč
 • Príspevok pri narodení dieťaťa 3 000,- Kč
 • Firemná materská škôlka

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Ing. Mária Filová
Recruitment Consultant
Trenkwalder, a.s.
M: +421 902 942 472
m.filova@trenkwalder.com

Apply now

Customer Communication & Aftersales Processes Support

2019-09-27 | Bratislava, SlovenskoOdoslať

Náš klient pôsobí v oblasti predaja a servisu vozidiel prémiovej značky.

Customer Communication & Aftersales Processes Support

Your tasks

 • Adminstratívna podpora v rámci oddelenia Aftersales
 • Reporting
 • Monitorovanie KPI'S
 • Riešenie sťažnosti a reklamácií od zákazníkov
 • Komunikácia so zákazníkmi a úradmi
 • Príprava certifikácií pre zákazníkov a úrady
 • Starostlivosť a údržba zákazníckej databázy
 • Podpora pre účtovné a fakturačné oddelenie

Your skills

 • Ukončené stredoškolské vzdelanie
 • Veľmi dobrá znalosť MS Office
 • Znalosť SAP výhodou
 • Znalosti v oblasti účtovníctva a fakturácií
 • Vysoká orientácia na zákazníka
 • Schopnosť byť tímový hráč
 • Samostatný a zodpovedný prístup k práci
 • Znalosť anglického jazyka na mierne pokročilej úrovni (B1) - písanie mailov a vyhľadávanie dát

Your compensation & benefits

 • Mzda od 1200 eur brutto /mesiac ( mzdové ohodnotenie kandidáta sa odvíja od jeho skúseností a schopností)
 • Všetky benefity budú odprezentované na pracovnom pohovore

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Ing. Mária Filová
Recruitment Consultant
Trenkwalder, a.s.
M: +421 902 942 472
m.filova@trenkwalder.com

Apply now

Práca v Elektrotechnike/Prešov/ Ženy aj Muži

2019-09-24 | PrešovOdoslať

Spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu už viac ako štvrťstoročie. Počas svojho dospievania vyrástla, až na poskytovateľa vlastných pokladničných riešení a dnes zaujíma na slovenskom i zahraničnom trhu miesto bezkonkurenčnej jednotky. Výber kvalitných materiálov a modernej technológie ponúkajú spoločnosti priestor pracovať nielen na vývoji a výrobe registračných pokladníc.

Práca v Elektrotechnike/Prešov/ Ženy aj Muži

Your tasks

- práca na 2-3 mesiace (Október/November/December 2019)
- mzda cca 624 € brutto + variabilné zložky mzdy
( úkolová mzda podľa tarifných tried)
- práca na 2 zmeny ( 6:00 do 14:15, 13:45 do 22:00)
- montovanie výrobkov (elektronika),
- testovanie zariadení,
- napaľovanie softvéru do pokladníc,
- spájkovanie

 

Your skills

- znalosť problematiky v oblasti testovania výhodou
- znalosť technológie ručného spájkovania a ostatných opravárenských technológií výhodou
- rozvážnosť, samostatnosť, zodpovednosť, pracovitosť, schopnosť koncentrácie, rozhodnosť

Ďakujeme všetkým, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky a prejavili o pracovnú pozíciu svoj záujem. Vyhradzujeme si právo spätne kontaktovať len vybraných uchádzačov. O výberovom procese sa môžete informovať na čísle 0902 942 430 alebo formou mailu : d.bariakova@trenkwalder.com

Apply now

Pracovník skladu

2019-09-19 | Námestovo, SlovenskoOdoslať

Hľadáme uchádzačov o prácu pre významný výrobný závod zaoberajúci sa montážou a testovaním prístrojových dosiek do popredných automobilových značiek.

Pracovník skladu

Your tasks

- práca v sklade
- manipulácia s komponentami
- zabezpečovanie prípravy jednotlivých typov kartónového balenia podľa špecifikácie
- predpríprava obalových komponentov na zabezpečenie plynulosti prebaľovacieho procesu
- zabezpečovanie manipulácie s hotovými výrobkami

Your skills

- manuálna zručnosť a dobrý zdravotný stav (práca v stoji)
- schopnosť prečítať, porozumieť pracovnému postupu a pracovať podľa neho
- ochota pracovať na zmeny
- spoľahlivosť, zodpovednosť a chuť pracovať

Your compensation & benefits

- hrubá mzda 4,53 EUR/hod
- príplatky za popoludňajšie  zmeny 0,13 € / hodina brutto
- príplatok za nočnú zmenu 1,38 € / hodina brutto
- 3 ZMENNÁ PREVÁDZKA
- stravovanie v podnikovej jedálni

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať:
telefonicky: 0902 937 814 (Pondelky až piatky od 09:00 do 16:00 hod.)​
emailom: m.sudimakova@trenkwalder.com

Apply now

Vodič nákladného auta nad 3,5t

2019-09-17 | Trnava, SlovenskoOdoslať

Vodič nákladného auta nad 3,5t

Your tasks

Hľadáme vodičov do Trnavy na kratšie vzdialenosti - každý večer ste späť v Trnave a víkendy voľné!
 • Vedenie prideleného motorového vozidla v rámci Slovenskej republiky
 • Nakládka a vykládka 
 • Starostlivosť o pridelené vozidlo a jeho denná revízia

Your skills

 • Minimálne vzdelanie na úrovni SOU 
 • Vodičský preukaz skupiny B a C nevyhnutnou podmienkou, (E výhodou)
 • Dobrý zdravotný stav
 • Spoľahlivosť, samostatnosť

Your compensation & benefits

 • Základná mzda 5€ brutto/hodina, mzda sa však bude po skúšobnej dobe zvyšovať (priemerná mzda 1200€ btt)
 • Výkonnostná odmena do výšky 25%
 • V prípade chýbajúcich školení (ADR, VP sk. E a pdobne) možnosť dorobiť si ich po nástupe
 • V prípade bydliska mimo TT hradené ubytovanie, príspevok na cestovanie a diéty 

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Natália Neuhybelová
+421 902 922 838
n.neuhybelova@trenkwalder.com

Apply now

Obchodný zástupca (zameranie na koncových spotrebiteľov)

2019-09-16 | Banská Bystrica, SlovenskoOdoslať

Obchodný zástupca (zameranie na koncových spotrebiteľov)

Your tasks

 
 • Akvizícia obchodných partnerov v oblasti likvidácie odpadu a to v rámci Slovenska aj zahraničia
 • Starostlivosť o existujúcich obchodných partnerov
 • Vedenie obchodných rokovaní
 • Vyhotovenie obchodných dokumentov, cenových kalkulácií

Your skills

 • Anglický alebo Nemecký jakyzk na komunikatívnej úrovni nevyhnutnou podmienkou
 • SŠ / VŠ vzdelanie chemického smeru výhodou
 • Skúsenosti z oblasti životného prostredia výhodou
 • Komunikačné zručnosti
 • Dravosť, samostatnosť
 • Ochota cestovať aj do zahraničia

Your compensation & benefits

 • Základná mzda od 900€ brutto/mesiac, mzda sa však bude po skúšobnej dobe zvyšovať (priemerná mzda 1300€ btt)
 • Osobné hodnotenie do 180€/mesiac
 • Výkonnostná odmena vyplácaná kvartálne do 40%
 • Možnosť služobného automobilu aj na súkromné účely
 • Teambuildingy, ovocné dni, vzdelávanie a ďalšie nefinančné benefity
 • Možnosť kariérneho rastu

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Natália Neuhybelová
+421 902 922 838
n.neuhybelova@trenkwalder.com

Apply now

Technický chemik

2019-09-16 | Banská Bystrica, SlovenskoOdoslať

Technický chemik

Your tasks

Do spoločnosti zaoberajúcej sa spracovaním odpadu hľadáme chemika, ktorý má záujem pracovať v akčnejšom prostredí, ako sú chemické laboratória a zároveň sa ďalej vzdelávať.
 • Príjem a výdaj odpadov a chémie
 • Kontrola privezených chemikálií, prípadne odber vzoriek 
 • Triedenie a ozančenie odpadu
 • Obhliadky alebo odber chemikálií od zákazníka
 • Dohliadanie na triedenie a spracovanie odpadu
 • V prípade potreby výjazdy do terénu (čistiace práce, vynášanie odpadu)

Your skills

 • Stredoškolské vzdelanie chemického smeru alebo prax ako chemik je nevyhnutnou podmienkou
 • Vhodné aj pre absolventov
 • Vodičský preukaz skupiny B
 • Práca s PC
 • Fyzická zdatnosť
 • Preukaz VZV výhodou
 • Organizačné zručnosti
 • Zodpovednosť, samostatnosť

Your compensation & benefits

 • Základná mzda 5,20€ brutto/hodina, mzda sa však bude po skúšobnej dobe zvyšovať (priemerná mzda 1100€ btt)
 • Výkonnostná odmena do výšky 25%
 • V prípade výjazdu do terénu, ďalšie príplatky vo výške 15-25€/deň
 • Hradené vzdelávanie a s tým súvisiaca rastúca mzda
 • Ďaľšie nepeňažné benefity (špecifikované na osobnom pohovore)

 

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Natália Neuhybelová
+421 902 922 838
n.neuhybelova@trenkwalder.com

Apply now

Obchodný zástupca / Business Developer

2019-09-09 | Bratislava, SlovenskoOdoslať

Obchodný zástupca / Business Developer

Your tasks

 • aktívne vyhľadávanie obchodných príležitostí
 • vedenie obchodných stretnutí s klientom
 • vyjednávanie zmluvných podmienok s klientom
 • uzatváranie obchodných dohôd so získanými klientmi
 • vytváranie a udržiavanie obchodných vzťahov
 • networking, rozvoj obchodných kanálov

Your skills

 • skúsenosti z oblasti predaja služieb B2B (ideálne skúsenosti s predajom poradensko - konzultačných služieb)
 • výborné komunikačné a prezentačné zručnosti
 • reprezentatívne a presvedčivé vystupovanie
 • silná orientácia na výsledok, dosahovanie cieľov
 • pro-aktívny a pro-zákaznický prístup

Your compensation & benefits

 • fixná mzda od 1500 € brutto/mesiac + finančná provízia závislá od dosiahnutých výsledkov
 • bonusy vyplácané 2x ročne (cca vo výške mesačného platu)
 • služobný automobil aj k súkromným účelom
 • možnosť kariérneho rastu
 • práca v stabilnej medzinárodnej spoločnosti


 

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Mgr. Eva Sabová
+421902922832

Apply now

Vedúci zmeny

2019-08-30 | Banskobystrický kraj, SlovenskoOdoslať

Vedúci zmeny

Your tasks

 
 • riadenie a zabezpečenie plynulého procesu výroby v súlade s internými pravidlami spoločnosti
 • zodpovednosť za výrobné procesy a dodržiavanie kvality výroby
 • zabezpečenie dodržiavania štandardov 5S a poriadku na všetkých pracoviskách
 • zodpovednosť za rozhodovanie o výmene nástrojov v prípade ich poškodenia
 • riešenie problémov a následné zavádzanie preventívnych opatrení
 • dohliadanie na dodržiavanie pravidiel BOZP a používanie OOPP
 • riadenie úrovne neprítomnosti, spravovanie dochádzky 
 • spolupráca pri zaškolení novo nastúpených zamestnancov
 • komunikácia s ostatnými oddeleniami spoločnosti

Your skills

 • vzdelanie v technickom odbore
 • skúsenosti z oblasti riadenia výroby 
 • technické a manuálne zručnosti
 • schopnosť riadiť tím zamestnancov
 • anglický alebo nemecký jazyk na mierne pokročilej úrovni (B1)
 • ochota pracovať na zmeny

Your compensation & benefits

 • mzda od 1100 € brutto/mesiac
 • príplatok za zmennosť
 • 13. a 14. plat po odpracovaní jedného roka
 • príspevok na dopravu
 • stravovacia karta
 • sociálne benefity

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Ing. Mária Filová
Recruitment Consultant
Trenkwalder, a.s.
M: +421 902 942 472
m.filova@trenkwalder.com

Apply now

Sústružník na klasický sústruh

2019-08-14 | Prešov, SlovenskoOdoslať

Sústružník na klasický sústruh

Your tasks

Do menšej slovenskej spoločnosti hľadáme sústružníkov na klasický sústruh. Jedná sa o strojársku spoločnosť so zákazkovou výrobou.
 • Nastavovanie a ovládanie stroja podľa technickej dokumentácie
 • Manipulácia s materiálom
 • Meranie a kontrola výrobkov
 • Údržba stroja

Your skills

 • Vzdelanie v odbore obrábač kovov alebo inom technickom smere
 • Čitanie výkresov a technickej dokumentácie
 • Prax na kalsickom sústruhu
 • Presnosť a precíznosť

Your compensation & benefits

 • Základná mzda od 800€ brutto/mesiac, mzda sa však bude zvyšovať v závislosti od skúseností kandidáta
 • Variabilná zložka do výšky 25%
 • Ročné prémie od 80€ do 500€
 • Stravné lístky 
 • Práca v novej hale a príjemnej atmosfére
 • V prípade potreby je k dispozícií ubytovanie
 • Práca len na rannú a poobednú zmenu, víkendy voľné

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Natália Neuhybelová
+421 902 922 838
n.neuhybelova@trenkwalder.com

Apply now

Senior Elektrokonštruktér - automatické frézky zváracích elektród (2000 - 3000)

2019-08-07 | Bratislava, SlovenskoOdoslať

Pôvodom nemecká spoločnosť je celosvetovo úspešným dodávateľom v oblasti automobilového priemyslu. Venuje sa výrobe frézovacích zariadení pre výrobné pásy používané pri procesoch zvárania.

Senior Elektrokonštruktér - automatické frézky zváracích elektród (2000 - 3000)

Your tasks

 • Vývoj elektrických schém a elektrických častí výrobkov a prototypov spoločnosti v programe Eplan
 • Účasť na základných výskumných projektoch predbežného vývoja
 • Tvorba príslušnej elektrotechnickej dokumentácie
 • Výber vhodných komponentov a materiálov
 • Testovanie pomocou ultrazvuku
 • Spolupráca a tréning zákazníkov

 

Your skills

 • Vysokoškolské vzdelanie elektro zamerania (elektrotechnika, mechatronika atď.
 • Anglický jazyk aktívne a/alebo Nemecký jazyk aktívne
 • Viacročná prax s vývojom elektroniky a elektrických častí strojov pre výrobu
 • Skúsenosti s realizáciou projektov u zákazníka
 • Znalosť Eplan, SAP a QS výhodou
 • Ochota cestovať k zákazníkovi niekoľko dní počas implementácie

Your compensation & benefits

 • Plat 2000 až 3000 btto eur (výška platu je otvorená)
 • Štandardné firemné benefity
 • Mobil, notebook
 • Preplácanie stravných lístkov nad rámec zákona

Apply now

Vedúci Výroby - strojárska výroba (3000 - 4000 btto eur) s NJ (Záhorská Ves)

2019-08-05 | Záhorská Ves, SlovenskoOdoslať

Dcérska spoločnosť jedného z nemeckých výrobcov inovatívnych miešacích technológií pre profesionálne mliekarenské farmy a prevádzkovateľov bioplynových staníc v Európe.
Spoločnosť približne so 120 zamestnancami vyrába technické komponenty pre vlečné a samohybné kŕmne vozne, ako aj stacionárne miešacie a dávkovacie zariadenia.

Vedúci Výroby - strojárska výroba (3000 - 4000 btto eur) s NJ (Záhorská Ves)

Your tasks

 • Celková zodpovednosť za riadenie výroby z pohľadu technického ako aj z pohľadu podriadených výrobných zamestnancov
 • Zodpovednosť za správny chod výroby z pohľadu včasného a kvalitného plnenia výrobných objednávok, pri minimalizácii výrobných nákladov
 • Implementácia kontinuálneho zlepšovania výrobných procesov
 • Monitorovanie vývoja a optimalizácia nákladov

Your skills

 • Vysokoškolské prípadne stredoškolské vzdelanie technického zamerania
 • Nemecký jazyk aktívne
 • Prax ako vedúci výroby alebo manažér výroby nutná
 • Prax a znalosti so strojárskou výrobou (rôzne obrábanie kovov, mechanika, hydraulika , senzorika) technické výkresy 
 • Asertivita a organizačné zručnosti

Your compensation & benefits

 • Plat na úrovni 3000 až 4000 btto eur
 • Štandardné firemné benefity

Apply now

Manažér kvality a procesov (opracovanie kovov, zváranie)

2019-08-05 | Žilinský kraj, SlovenskoOdoslať

Výrobná spoločnosť zameraná na výrobu kovových konštrukcií a výrobkov. Výrobné postupy zahŕňajú napríklad rezanie, zváranie, dierovanie, pálenie, pieskovanie, dierovanie, ohýbanie, rôzne opracovanie zvarencov atď.

Manažér kvality a procesov (opracovanie kovov, zváranie)

Your tasks

 • Zodpovednosť za celkový proces kvality v rámci spoločnosti, čiže procesy zákazníckej, dodávateľskej kvality ako aj interné/externé audity kvality
 • Zodpovednosť za nastavovanie a kontrolu procesov vo výrobe, optimalizácia procesov s cieľom zvyšovania produktivity
 • Implementácia a dodržiavanie EN ISO 9001:2015, kvalitatívne štandardy podľa SGS, VdS, TUV Sud, TUV Rheinland, FIRES
 • Pravidelné kontroly meradiel, kalibrov, servisných intervalov
 • Evidencia zmätkovosti, riešenie reklamácií, schvalovanie vzoriek, tréning zamestnancov, budovanie kultúry kvality, reporting

Your skills

 • Vysokoškolské prípadne stredoškolské vzdelanie technického zamerania
 • Anglický jazyk aktívne
 • Prax minimálne ako senior inžinier kvality vo výrobe pri obrábaní kovov nutnosť
 • Prax ako procesný inžinier alebo skúsenosť s nastavovaním procesov veľkou výhodou
 • Schopnosť komunikovať a presadzovať zásady kvality s rôznymi účastníkmi výroby

Your compensation & benefits

 • Plat na úrovni 1600 až 2000 btto eur (výška platu je otvorená)
 • Štandardné firemné benefity

Apply now

Strojný mechanik

2019-07-31 | ŽarnovicaOdoslať

Strojný mechanik

Your tasks

 
 • Oprava výrobných liniek a zariadení
 • Preventívna údržba a mazanie liniek a strojných zariadení 
 • Včasná diagnostika porúch
 • Dodržiavanie výrobných postupov a kvality
 • Dodržiavanie čistoty a poriadku na pracovisku 
 • Práca na 4 zmeny

Your skills

 • Strojárske / technické vzdelanie
 • Prax ako mechanik / strojný zámočník aspoň 2 roky
 • Ochota pracovať na zmeny
 • Zodpovedný prístup k práci

Your compensation & benefits

 • Základná mzda: od 1000 € brutto / mesiac, mzda sa však bude zvyšovať v závislosti od skúsenosti kandidáta 
 • Mesačné píplatky do výšky 250€
 • 13. a 14. plat po odpracovaní jedného roka
 • Príspevok na dopravu
 • Dochádzkový bonus
 • Stravovacia karta

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Natália Neuhybelová
+421 902 922 838
n.neuhybelova@trenkwalder.com
​​​​​​​

Apply now

Obchodný zástupca v službách

2019-07-30 | BratislavaOdoslať

Obchodný zástupca v službách

Your tasks

 • Oslovovanie a vyhľadávanie klientov
 • Aktívna účasť na stretnutiach s klientom
 • Udržiavanie a rozvoj vzťahov s klientom
 • Reportovanie, správa CRM databázy
 • Vypracovávanie ponúk, prezentácia spoločnosti

Your skills

 • Aspoň 1 rok skúseností v obchode v oblasti služieb, predaj firemným zákazníkom
 • Skúsenosť s vedením obchodných stretnutí
 • Znalosť práce s podnikovými informačnými systémami ( CRM)
 • Príjemné, profesionálne vystupovanie
 • Asertivita
 • Aktívny vodič

Your compensation & benefits

 • Nástupná mzda od 1100€ v závislosti na skúsenostiach
 • Zaujímavé bonusy
 • Automobil aj na súkromné účely
 • Rad ďalších benefitov, ktoré budú prezentované na osobnom pohovore

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Mgr. Eva Sabová:
e.sabova@trenkwalder.com
+421902922832 

Apply now

IT Support pre VoIP služby Bratislava

2019-07-23 | BratislavaOdoslať

Nadnárodná korporácia, ktorá je jedným z lídrov na slovenskom telekomunikačnom trhu. Spoločnosť poskytuje široké portfólio hlasových, dátových a internetových služieb.

IT Support pre VoIP služby Bratislava

Your tasks

 • Implementácia a prevádzka hlasových služieb, konfigurácia, inštalácia a údržba zákazníckych VoIP zariadení
 • Konfigurácia, prevádzka a údržba ústrední (platforma Asterisk)
 • Tvorba a aktualizácia technickej dokumentácie
 • Diagnostika a odstraňovanie porúch
 • Pohotovostné služby a servisné zásahy podľa rozpisu

Your skills

 • Vysokoškolské prípadne stredoškolské vzdelanie technického zamerania
 • Anglický jazyk na úrovni B1 (schopnosť prečítať si email alebo dokumentáciu)
 • Prax v IT supporte, skúsenosti s troubleshootingom IT aplikácií alebo IT systémov nutná
 • Znalosť administrácie UNIX/Linux na úrovni L1, L2 zásahov nutnosť
 • Ostatné znalosti ako základy bash scripting, SQL, VoIP, sieťové technológie - možnosť naučiť sa alebo sa ďalej rozvíjať
 • Ochota držať pohotovosť podľa dohody a rozpisu
 • Vodičský preukaz B

Your compensation & benefits

 • Plat od 1400 btto eur (výška platu je otvorená)
 • Bonusový systém
 • Systém rôznych benefitov
 • Zaškolenie a tréning

Apply now

Reporting coordinator_špecialista sales development tímu

2019-07-23 | BratislavaOdoslať

Reporting coordinator_špecialista sales development tímu

Your tasks

 • príprava reportov a pravidelnýh ad hoc vyhodnotení
 • príprava analýz, plánov, číselných podkladov, prezentácií
 • poskytovanie podpory a telefonická komunikácia s nezávislými kozmetickými poradkyňami
 • dohľadávanie dát o kozmetických poradkyniach, príprava zložiek
 • podpora sales development tímu

Your skills

 • minimálne 2 roky skúseností na podobnej pozícií (môže byť aj pri štúdiu)
 • VŠ vzdelanie min 1. stupňa (uprednostňujeme odbory ekonómia, financie)
 • anglický jazyk na mierne pokročilej úrovni (B1)
 • veľmi dobré komunikačné zručnosti
 • zodpovedný a pro-zákaznícky prístup
 • pokročilá znalosť MS Excel

Your compensation & benefits

 • mzda od 1300 € brutto/mesiac
 • flexibilná pracovná doba
 • podpora sebarozvoja
 • možnosť pracovať v stabilnej medzinárodnej spoločnosti

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Mgr. Eva Sabová:
e.sabova@trenkwalder.com
+421902922832

Apply now

Projektový asistent

2019-07-09 | BratislavaOdoslať

Projektový asistent

Your tasks

 • spolupráca s projektovým manažérom
 • príprava podkladov, prezentácií, analýz k projektom podľa požiadaviek projektového manažéra
 • prekladanie odbornej dokumentácie
 • účasť a tlmočenie na obchodných rokovaniach
 • komunikácia s partnermi a dodávateľmi
 • administratívna výpomoc tímu

Your skills

 • znalosť nemeckého jazyka na pokročilej úrovni C1 - PODMIENKOU
 • prax na projektovej pozícií - výhodou
 • spoľahlivosť a zodpovednosť
 • hľadáme tímového hráča s orientáciou na výsledok

Your compensation & benefits

 • mzda od 1200 € brutto/mesiac (možnosť navýšenia v závislostí od skúseností a schopností kandidáta)
 • stabilná práca a istota finančného zázemia
 • otvorená a neformálna firemná kultúra
 • možnosť kariérneho rastu
 • pružný a flexibilný pracovný čas
 • jazykové kurzy hradené zamestnávateľom 

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Mgr. Eva Sabová:
e.sabova@trenkwalder.com
+421902922832

Apply now

Manažér pre obchodné projekty

2019-07-09 | BratislavaOdoslať

Manažér pre obchodné projekty

Your tasks

 • komunikácia a osobné stretnutia s klientmi
 • rozvoj obchodných činností spoločnosti
 • podieľanie sa na tvorbe nových zákaziek a obchodných príležitostí
 • aktívna spolupráca na vypracovávaní a príprave podkladov, materiálov a vyhodnotení podľa pokynov
 • uzatváranie a dojednávanie podmienok dodávateľských a odberateľských zmlúv
 • podpora pri vypracovávaní plánov obchodných projektov, cenových ponúk a tendrov
 • úzka spolupráca s riadiacimi zamestnancami ostatných organizačných úsekov spoločnosti

Your skills

 • znalosť anglického jazyka na úrovni C1
 • prax na projektovej pozícii je podmienkou
 • prax v železničnej doprave alebo preprave je vítaná
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie v oblasti dopravy (železničnej je veľkým prínosom), manažmentu/ekonómie
 • spoľahlivosť a zodpovednosť
 • hľadáme tímového hráča s orientáciou na výsledok

Your compensation & benefits

 • mzda od 1500 € brutto/mesiac (v závislostí od skúseností kandidáta, možnosť navýšenia)
 • možnosť kariérneho rastu
 • skvelý tím, otvorená a neformálna firemná kultúra
 • stabilná práca a istota finančného zázemia
 • jazykový kurz cudzieho jazyka hradený zamestnávateľom
 • pružný pracovný čas a flexibilita práce
 • ostatné benefity budú predstavené na pohovore

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Mgr. Eva Sabová:
e.sabova@trenkwalder.com
 

Apply now

Manažér železničnej dopravy - junior

2019-07-09 | BratislavaOdoslať

Manažér železničnej dopravy - junior

Your tasks

 • komunikácia so zákazníkmi
 • získavanie nových zákazníkov v železničnej doprave a preprave
 • účasť na obchodných rokovaniach
 • spracovanie kalkulácií a cenových ponúk
 • príprava zmlúv a súvisiacej administratívy
 • riešenie reklamácií a prípadných mimoriadnych situácií

Your skills

 • znalosť nemeckého jazyka na komunikatívnej úrovni(B2)
 • znalosť anglického alebo maďarského jazyka (výhodou)
 • ukončené vzdelanie v oblasti dopravy (železničné je veľkým prínosom)
 • obchodné zručnosti
 • zodpovednosť, iniciatívny prístup k práci
 • veľmi dobré komunikačné zručnosti

Your compensation & benefits

 • mzda od 1200 € brutto/mesiac + variabilná zložka (možnosť navýšenia v závislostí od skúseností kandidáta)
 • možnosť kariérneho rastu
 • otvorená a neformálna firemná kultúra
 • jazykové kurzy hradené zamestnávateľom
 • pružný a flexibilný pracovný čas
 • ostatné benefity budú predstavené na pohovore

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Mgr. Eva Sabová:
e.sabova@trenkwalder.com
+421902922832

Apply now

Manažér dopravy pre monitoring

2019-07-08 | BratislavaOdoslať

Manažér dopravy pre monitoring

Your tasks

 • komunikácia so zákazníkmi a dopravcami
 • dohľad nad bezproblémovým priebehom prepráv
 • riešenie prípadných problémov počas prepráv
 • spolupráca s obchodnými manažérmi pri realizácií prepráv
 • spolupráca a informovanie dispečingu spoločnosti  o realizovaných zákazkách

Your skills

 • maďarský jazyk na komunikatívnej úrovni - podmienkou
 • znalosť anglického alebo nemeckého jazyka veľkou výhodou
 • ukončené vzdelanie v oblasti dopravy (železničnej - veľkou výhodou)
 • obchodné zručnosti
 • zodpovedný a iniciatívny prístup k práci
 • dobré komunikačné zručnosti
 • samostatnosť

Your compensation & benefits

 • mzda od 1100 € brutto/mesiac  + variabilná zložka mzdy (v závislostí od skúseností možnosť navýšenia)
 • flexibilný pracovný čas
 • mladý a dynamický kolektív
 • jazykové kurzy cudzieho jazyka hradené zamestnávateľom
 • možnosť kariérneho rastu
 • ostatné benefity budú predstavené na pohovore

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Mgr. Eva Sabová:
e.sabova@trenkwalder.com
 

Apply now

Projektový manažér pre spoluprácu s vysokými a strednými školami

2019-07-04 | ŽilinaOdoslať

Projektový manažér pre spoluprácu s vysokými a strednými školami

Your tasks

 • komplexné riadenie produktovej a obchodnej stratégie produktov pre VŠ a SŠ
 • aktívna komunikácia so zástupcami VŠ a SŠ, s dodávateľmi
 • riadenie logistických procesov dodávky produktov
 • tvorba obchodných a marketingových materiálov (ponukové a produktové listy, cenníky, cenové ponuky, zmluvy, propagačné letáky, prezentácie a pod.)
 • navrhovanie ročných plánov  výnosov a nákladov a zabezpečenie ich plnenia
 • realizácia marketingových aktivít pre oslovenie študentov a prezentácie produktov na školách
 • koordinácia projektového tímu

Your skills

 • min. 3 ročná reálna skúsenosť v riadení obchodu, projektov, preferujeme skúsenosť v oblasti produktov pre školy  
 • analytické myslenie: schopnosť analyzovať dáta, navrhovať dobré riešenia na základe analýz a sledovania trendov
 • schopnosť riadiť tím, definovať úlohy sebe aj členom tímu  a kontrolovať ich plnenie
 • komunikačné a prezentačné zručnosti
 • samostatnosť, schopnosť rozhodnúť sa
 • zodpovednosť za výsledky

Your compensation & benefits

 • mzda od 1600 € brutto/mesiac (môže byť navýšená v závislostí od skúseností)
 • flexibilný pracovný čas, homeoffice, sick days
 • HR program (jubilejné odmeny, ovocie a občerstvenie zdarma)
 • firemné akcie
 • stravné nad rámec zákona
 • koncoročné bonusy
 • účasť na vzdelávacích akciách, konferenciách

  V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Mgr. Eva Sabová:
e.sabova@trenkwalder.com
+421902922832

Apply now

Predajca jazdených vozidiel prémiovej značky - Žilina

2019-06-20 | ŽilinaOdoslať

Predajca jazdených vozidiel prémiovej značky - Žilina

Your tasks

 • Samotný predaj jazdených vozidiel
 • Aktívne vyhľadávanie a získavanie zákazníkov
 • Analýza zákazníka na základe jeho požiadaviek a potrieb
 • Profesionálne poradenstvo (v oblasti predaja, služieb a financovania)
 • Výkup vozidiel
 • Popredajný servis
 • Administratívna agenda spojená s procesom predaja
 • Pravidelný reporting

 

Your skills

 • Skúsenosti s predajom (nie je podmienkou s predajom vozidiel)
 • Výsledky v oblasti predaja
 • Skúsenosti s komunikáciou so zákazníkmi
 • Znalosť anglického jazyka je veľkou výhodou
 • Profesionálne vystupovanie s orientáciou na spokojnosť zákazníka

Your compensation & benefits

 • Mzda od 1500 € (navýšenie možné v závislosti od skúseností) + provízie z predaja
 • Možnosť pracovať v etablovanej a stabilnej spoločnosti
 • Pracovné školenia realizované v rôznych častiach Európy,
 • O informáciách z oblasti inovácií  v automobilovom priemysle budete vedieť v predstihu oproti verejnosti
 • Služobné vozidlo prémiovej značky aj na súkromné účely (pri dosahovaní stanovených cieľov)
 • Prístup do firemného fit centra bez obmedzení
 • Kurz anglického jazyka hradený zamestnávateľom
 • Ostatné sociálne zabezpečenie v zmysle zákona

 

  V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Mgr. Eva Sabová:
e.sabova@trenkwalder.com
+421902922832

Apply now

Operations Specialist - Alternative Investments

2019-06-18 | BratislavaOdoslať

Operations Specialist - Alternative Investments

Your tasks

 • Monitoring of investments portfolios
 • Processing of investment orders and contact with the counterparty
 • Reconciliations of investor trades
 • Updating of data, data collection and revision
 • Preparation of various contribution analysis
 • Regular reporting and participation in various projects
 • Daily communication with various counterparties (clients, banks, auditors, administrator)

Your skills

 • Have at least 1 year of proffesional experience connected to finance (can be as a part time as well)
 • University degree from Finance (ideally focused on investments) OR are still in your last years of studies
 • Advanced knowledge of English language is a must (daily communication)
 • MS Excel – advanced user & have general IT intelligence
 • Good knowledge of financial instruments (theoretical or motivation)
 • Strong analytical thinking and sense for detail
  

Your compensation & benefits

 • Gross salary: 1200 €/month based on experience
 • Fully covered lunch vouchers
 • Allowance for sport, leisure activities or transportation
 • Dynamic environment, regular teambuildings
 • Working in stable international company

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Mgr. Eva Sabová:
e.sabova@trenkwalder.com
+421902922832

Apply now

Operátor výroby v Trenčíne

2019-06-14 | TrenčínOdoslať

Túto pozíciu obsadzujeme pre významný výrobný závod zaoberajúci sa montážou osvetlení do popredných automobilových značiek.

Operátor výroby v Trenčíne

Your tasks

 • práca na hlavný pracovný pomer v trojzmennej alebo štvorzmennej  prevádzke
 • vykonávanie manuálnej práce podľa pracovného postupu a plánovaných noriem vo výrobe
 • obsluhovanie výrobných strojov a zariadení
 • čistenie, kontrola kvality a balenie polovýrobkov alebo celých výrobkov

Your skills

 • minimálne stredoškolské vzdelanie bez maturity
 • manuálna zručnosť a dobrý zdravotný stav (práca v stoji, práca v noci)
 • ochota pracovať na zmeny a v nepretržitej prevádzke
 • spoľahlivosť, zodpovednosť, chuť pracovať

Your compensation & benefits

 • hrubá mzda od 596 EUR/mesiac
 • variabilná zložka mzdy 20%
 • príplatky za prácu vo sviatočné dni + 20EUR/deň
 
Bonus za odporučenie známeho:
 • po troch odpracovaných mesiacoch  - 66EUR
 • po šiestich odpracovaných mesiacoch - 150 EUR

prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:
Ing. Roman Kiršner
telefón: 0907 575 888
e-mail: R.Kirsner@trenkwalder.com

Apply now

Lean Plant Coordinator

2019-06-11 | TrenčínOdoslať

Nadnárodná spoločnosť zameraná na výrobu kotlov a iných vykurovacích telies.

Lean Plant Coordinator

Your tasks

 • Zodpovednosť za riadenie a koordináciu kultúry sústavného zlepšovania
 • Koordinácia a riadenie projektov sústavného zlepšovania v spolupráci s vedením spoločnosti
 • Riadenie systému podávania drobných zlepšení
 • Odovzdávanie skúseností aplikácie LEAN vo výrobe, logistike a údržbe závodu
 • Moderovanie workshopov a aplikácia LEAN nástrojov
 • Koučovanie partnerov (multiplikátorov sústavného zlepšovania) za účelom zvyšovania ich výkonnosti
 • Organizovanie tréningov LEAN nástrojov a metód

Your skills

 • Vysokoškolské vzdelanie
 • Anglický jazyk aktívne
 • Minimálne trojročná prax vo výrobných podnikoch
 • Znalosti metodík a celkovej problematiky LEAN na úrovni kouča/lídra, ktorý bude viesť LEAN politiky v rámci podniku
 • Six Sigma Green Belt výhodou

Your compensation & benefits

 • Plat od 2000 btto Eur; výška platu je otvorená a bude dohodnutá individuálne podľa aktuálnej výšky platov pre danú pozíciu na Slovenskom trhu
 • Štandardné benefity

Bc. Jozef Tencer
Senior Recruitment Consultant
Trenkwalder, a.s.
M: +421 911 908 798
j.tencer@trenkwalder.com
 

Apply now

Shift Leader - Majster zmeny

2019-06-11 | Banská BystricaOdoslať

Výrobná spoločnosť z Banskobystrického kraja so stovkami zamestnancov.

Shift Leader - Majster zmeny

Your tasks

 • Riadenie a zabezpečenie plynulého procesu výroby v súlade s internými pravidlami spoločnosti
 • Zodpovednosť za výrobné procesy a dodržiavanie kvality výroby
 • Zabezpečenie dodržiavania štandardov 5S a poriadku na všetkých pracoviskách
 • Zodpovednosť za rozhodovanie o výmene nástrojov v prípade ich poškodenia
 • Riešenie problémov a následné zavádzanie preventívnych opatrení
 • Dohliadanie na dodržiavanie pravidiel BOZP a používanie OOPP
 • Riadenie úrovne neprítomnosti, spravovanie dochádzky
 • Spolupráca pri zaškolovaní nových zamestnancov
 • Komunikácia s ostatnými oddeleniami

Your skills

 • Minimálne stredoškolské vzdelanie technického zamerania
 • Skúsenosti s riadením výrobného tímu
 • Ochota pracovať na zmeny
 • Schopnosť komplexného riešenia problémov
 • Predchádzajúca pracovná skúsenosť na podobnej pozícií podmienkou

Your compensation & benefits

 • Plat od 1100 btto Eur; výška platu je otvorená a bude dohodnutá individuálne podľa trhových podmienok
 • Štandardné firemné benefity

Bc. Jozef Tencer
Senior Recruitment Consultant
Trenkwalder, a.s.
M: +421 911 908 798
j.tencer@trenkwalder.com
 

Apply now

Vedúci Nástrojárne

2019-06-11 | Banská BystricaOdoslať

Výrobná spoločnosť so stovkami zamestnancov z Banskobystrického kraja

Vedúci Nástrojárne

Your tasks

 • Vedenie skupiny nástrojárov
 • Zodpovednosť za úsek nástrojárne, analyzovanie a riešenie súvisiacich problémov
 • Vytváranie a aktualizovanie pracovných postupov preventívnej údržby foriem a nástrojov
 • Zabezpečovanie vykonávania opatrení pre zlepšenie procesov
 • Zodpovednosť za vedenie dokumentácie, príprava konštrukčných výkresov, odborná pomoc pri príprave výkresovej dokumentácie
 • Účasť na analyzovaní príčin poruchovosti foriem a nástrojov, prijímaní a implementácií nápravných a preventívnych opatrení ich poruchovosti
 • Vypracovávanie požiadaviek na náhradné diely a riadenie zásob náhradných dielov
 • Konzultácie a riešenie problémov s nástrojmi a koordinácia externých dodávateľov

Your skills

 • Vysokoškolské prípadne stredoškolské vzdelanie technického zamerania
 • Prax ako vedúci nástrojárne prípadne minimálne ako senior nástrojár
 • Schopnosť komplexného riešenia problémov
 • Znalosť cudzieho jazyka výhodou

Your compensation & benefits

 • Plat od 1500 btto Eur; výška platu je otvorená a bude určená vzájomným vyjednávaním podľa trhových podmienok
 • Štandardné firemné benefity

Bc. Jozef Tencer
Senior Recruitment Consultant
Trenkwalder, a.s.
M: +421 911 908 798
j.tencer@trenkwalder.com
 

Apply now

Vedúci Technológ

2019-06-11 | Banská BystricaOdoslať

Výrobná spoločnosť so stovkami zamestnancov z Banskobystrického kraja.

Vedúci Technológ

Your tasks

 • Vypracovávanie technologických postupov výroby
 • Optimalizácia výrobných procesov a navrhovanie zlepšovania
 • Príprava, spracovanie a kontrola technologickej dokumentácie podľa stanovených organizačných noriem a pracovných postupov
 • Vedenie tímu technológov
 • Realizácia nových technológií do procesu výroby
 • Analýza a odstraňovanie mimoriadnych situácií, prípadných odchýlok vo výrobnom procese

Your skills

 • Vysokoškolské prípadne stredoškolské vzdelanie technického zamerania
 • Anglický jazyk aktívne
 • Riadiace a analytické schopnosti
 • Schopnosť komplexného riešenia problémov
 • Efektívna práca s informáciami, efektívne riešenie úloh

Your compensation & benefits

 • Plat od 2000 btto Eur; výška platu je otvorená a vždy určená individuálnym vyjednávaním, ktoré sa riadi aktuálnym trhom
 • Štandardné firemné benefity

Bc. Jozef Tencer
Senior Recruitment Consultant
Trenkwalder, a.s.
M: +421 911 908 798
j.tencer@trenkwalder.com
 

Apply now

Operátor výroby

2019-06-06 | RužomberokOdoslať

Pre nášho významného klienta, ktorý sa zaoberá spracovaním a výrobou papiera hľadáme zodpovedných a flexibilných operátorov výroby.

Operátor výroby

Your tasks

 • obsluha strojov pri výrobe a spracovávaní papiera
 • čistenie papierenského stroja
 • lepenie etikiet s čiarovými kódmi

Your skills

 • manuálna zručnosť a dobrý zdravotný stav (práca v stoji, práca v noci)
 • schopnosť prečítať, porozumieť pracovnému postupu a pracovať podľa neho
 • ochota pracovať na zmeny
 • spoľahlivosť, zodpovednosť a chuť pracovať

Your compensation & benefits

 • hrubá mzda 4,02 EUR/hod
 • príplatky za nočné (+1,50 EUR/hod) a popoludňajšie (+0,18) zmeny
 • stravovanie v podnikovej jedálni alebo stravná jednotka v hodnote 3,70 €
 • bohatý sociálny program

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať:
telefonicky: 0902 937 814  (Pondelky až piatky od 09:00 do 16:00 hod.)​
emailom: m.sudimakova@trenkwalder.com

Apply now

Technik oddelenia kvality

2019-06-03 | TrstenáOdoslať

Pre nášho významného klienta zaoberajúceho sa výrobou spotrebnej elektroniky hľadáme zodpovedného človeka na pozíciu Technik oddelenie kvality.

Technik oddelenia kvality

Your tasks

 • Analýzy externých a interných reklamácií
 • Podieľanie sa na zlepšovaní výrobných procesov
 • Reporting

Your skills

 • vysokoškolské I. alebo II. stupňa v elektrotechnickom odbore (prípadne stredoškolské s praxou)
 • Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)
 • Microsoft Word - pokročilý a Microsoft Excel - pokročilý
 • znalosť v oblasti elektrických a mechanických meraní
 • zodpovednosť
 • samostatnosť
 • výkon práce je v Trstenej

Your compensation & benefits

 • mzda 1050 - 1150 € mesačne brutto + mesačná prémia 6% (možnosť dohody na výške mesačnej mzdy v závislosti od skúsenosti kandidáta)
 • nástupný bonus 75 €
 • príspevok na dopravu do zamestnania a späť 2 €/deň
 • Vianočná prémia (13. plat)
 • dlhodobé a stabilné zamestnanie
 • pravidelné prehodnocovanie mzdových taríf
 • dotované závodné stravovanie
 • príspevok pri životnom a pracovnom jubileu
 •  komplexný školiaci program
 • vstupenky na kultúrne podujatia, športové a relaxačné aktivity
 • firemné akcie pre zamestnancov (letná párty a vianočný večierok)
   

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať:
telefonicky: 0902 937 814  (Pondelky až piatky od 09:00 do 16:00 hod.)​
emailom: m.sudimakova@trenkwalder.com

Apply now

Reporting Specialist (VBA programmer)

2019-05-30 | BratislavaOdoslať

Reporting Specialist (VBA programmer)

Your tasks

 • Implement and maintain reporting tools (Portfolio reporting, Quantitative analysis)
 • Risk Management
 • Implement and maintain investment systems and customized operations tools
 • Development of customized functions for quantitative analysis
 • Implementing Excel based solutions for key clients
 • VBA and xls programming

 

Your skills

 • At least 2 years of experiences on a similar position
 • High proficienty in MS Excel
 • Advanced knowledge and previous experience with programming (VBA, SQL)
 • Data visualization and business intelligence skills
 • Fluency in English language
 • Basic knowledge of financial instrument - great advantage
 • Good communication skills

Your compensation & benefits

 • Gross salary: from 1500 - 2500 €/month based on experience
 • Allowance for sport, leisure activities or transportation
 • Dynamic environment, regular teambuildings
 • Working in stable international company

  V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Mgr. Eva Sabová:
e.sabova@trenkwalder.com
+421902922832

Apply now

Stavebný Rozpočtár/ka (Cenkros) - Ružomberok

2019-05-29 | RužomberokOdoslať

Zavedená slovenská výrobno - stavebná spoločnosť.

Stavebný Rozpočtár/ka (Cenkros) - Ružomberok

Your tasks

 • vypracovanie stavebných rozpočtov, kalkulácií a cenových ponúk v súlade s podmienkami zadávateľa
 • výkon kontroly nákladov
 • komunikácie s dodávateľmi
 • zaisťovanie výberových konaní na rozhodujúcich dodávateľov materiálov

Your skills

 • minimálne stredoškolské vzdelanie
 • CENKROS na pokročilej úrovni
 • nemecký jazyk výhodou
 • VP skupiny B
 • Prax na pozícii stavebného prípravára / rozpočtára nutnosť

Your compensation & benefits

 • mobilný telefón a notebook
 • po dohode so zamestnávateľom flexibilný pracovný čas
 • plat od 1000 € brutto / výška platu je otvorená dohode, zvážime akúkoľvek výšku platu

Bc. Jozef Tencer
Senior Recruitment Consultant
Trenkwalder, a.s. Bratislava
M: +421 911 908 798
j.tencer@trenkwalder.com
 

Apply now

Konštruktér oceľových konštrukcií

2019-05-29 | RužomberokOdoslať

Uvedenú pozíciu obsadzujeme pre nášho významného klienta.

Konštruktér oceľových konštrukcií

Your tasks

 • technická príprava výroby oceľových konštrukcií
 • schvaľovanie vyrobiteľnosti nových zákaziek
 • vedenie výrobných procesov (pieskovanie, delenie materiálu)
 • komunikácia s dodávateľmi výkresovej dokumentácie a doplňovanie výkresovej dokumentácie podľa potrieb výroby
 • tvorba programov CNC pre rezanie plazmou
 • komunikácia s oddelením nákupu pri zabezpečovaní materiálu do výroby
 • reporting

Your skills

 • Vysokoškolské prípadne stredoškolské vzdelanie technického zamerania
 • Prax vo výrobe ako výrobný konštruktér alebo technológ
 • ovládanie programu Autocad, Inventor, Wrykrys,
 • programovanie CNC plazma
 • VP skupiny B

Your compensation & benefits

 • plat od 1000 € brutto - výška platu je otvorená a závisí na dohode

Bc. Jozef Tencer
Senior Recruitment Consultant
Trenkwalder, a.s. Bratislava
M: +421 911 908 798
j.tencer@trenkwalder.com

Apply now

Zásobovač výrobnej linky

2019-05-15 | NámestovoOdoslať

Hľadáme uchádzačov o prácu pre významný výrobný závod zaoberajúci sa montážou a testovaním prístrojových dosiek do popredných automobilových značiek.

Zásobovač výrobnej linky

Your tasks

 •  udržiavanie výrobných liniek v prevádzkyschopnom stave, vrátane dodávok baliaceho a pomocného materiálu,
 • vedenie VZV, zabezpečenie včasného prísunu a odsunu prázdnych a plných obalov z výrobnej linky a k linke,
 • príprava hotových výrobkov na nakládku do nákladných vozidiel,
 • kontrola nálepiek a štítkov s označením na hotových výrobkoch,
 • zodpovednosť za triedenie odpadu z výrobných liniek, jeho manipulácia a odvoz na označené miesta,
 • udržiavanie poriadku vo výrobnej hale,
 • plnenie úloh zadaných zmenovým majstrom,
 • označenie všetkých krabíc a balení správnymi nálepkami priamo vo výrobnej hale

Your skills

 • manuálna zručnosť a dobrý zdravotný stav (práca v stoji, práca v noci)
 • schopnosť prečítať, porozumieť pracovnému postupu a pracovať podľa neho
 • ochota pracovať na zmeny
 • spoľahlivosť, zodpovednosť a chuť pracovať

Your compensation & benefits

 • hrubá mzda 4,85 EUR/hod
 • príplatky za nočné (+1,38 EUR/hod) a popoludňajšie (+0,13) zmeny
 • stravovanie v podnikovej jedálni

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať:
telefonicky: 0902 937 814  (Pondelky až piatky od 09:00 do 16:00 hod.)​
emailom: m.sudimakova@trenkwalder.com

Apply now

Projektový Manažér - Hliníkové Fasády (2000 - 3000 btto eur) Ružomberok

2019-05-10 | RužomberokOdoslať

Slovenská spoločnosť zameraná na výrobu a dodávku kovových stavebných systémov s približným obratom 16 mil. eur ročne, pôsobiaca na trhu od roku 2005.

Projektový Manažér - Hliníkové Fasády (2000 - 3000 btto eur) Ružomberok

Your tasks

 • celková zodpovednosť od prevzatia projektu až po odovzdanie stavby
 • komunikácia so zástupcom investora stavby
 • zodpovednosť za správnosť a implementáciu technologických postupov montáže
 • definovanie úloh dotknutým zamestnancom
 • pravidelné kontrolovanie zverených projektov
 • obstarávanie externých služieb a materiálu
 • reporting na pravidelnej báze

Your skills

 • vysokoškolské prípadne stredoškolské vzdelanie najlepšie stavebného zamerania
 • prax ako projektový manažér s nejakou skúsenosťou sklo - hliník, najlepšie v oblasti realizácie kovových fasád
 • schopnosť komunikácie so zákazníkom
 • VP skupiny B
 • ochota cestovať v rámci Slovenska podľa miesta projektu

Your compensation & benefits

 • nástupná mzda od 2000 do 3000 € brutto -  výška mzdy je otvorená podľa skúseností kandidáta
 • štandardné firemné benefity

Bc. Jozef Tencer
Senior Recruitment Consultant
Trenkwalder, a.s. Bratislava
M: +421 911 908 798
j.tencer@trenkwalder.com

Apply now

Customer Service Representative

2019-05-10 | BratislavaOdoslať

Customer Service Representative

Your tasks

 • spracovávanie objednávok (príjem, kontrola úhrady, fakturácie...)
 • práca v internom systéme, vystavovanie faktúr
 • komunikácia s odberateľmi, riešenie reklamácií
 • komunikácia so skladom, zabezpečovanie doručenia
 • podpora a riešenie otázok odberateľov (objednávanie, registrácia nových odberateľov, doručovanie objednávok)
 • reporting a spolupráca s ďalšími oddeleniami
 • evidencia informácií, dokumentov
 • zodpovednosť za správnosť údajov
 • aktivity aktívnej podpory predaja

Your skills

 • ekonomické zameranie výhodou
 • predchádzajúca prax z oblasti podpory zákazníkov
 • komunikačné schopnosti a pro-zákaznícky prístup
 • zodpovednosť a dôslednosť
 • schopnosť pracovať v tíme

Your compensation & benefits

 • základná mzda 1200 € brutto/mesiac
 • podpora sebarozvoja
 • možnosť pracovať v stabilnej medzinárodnej spoločnosti
 • zaujímavá náplň práce
 • ďalšie benefity budú predstavené na pohovore

Apply now

Area Manažér/ka Groupage Paletová Preprava (LTL) Uvedenie Nového Konceptu

2019-05-08 | SlovenskoOdoslať

Najväčšia Európska logistická spoločnosť zameriavajúca sa výhradne na dopravu paletových zásielok formou zdieľania kapacít jej členov - lokálnych dopravcov v jednotlivých krajinách. Spoločnosť sama nie je prepravca, ale poskytuje svojim členom systém zdieľania a prevádzkuje v rámci krajín EU sieť logistických, zvozových hubov, ktoré umožnujú efektívne vyťažovanie kapacít členských dopravcov pri zabezpečovaní kusových/paletových zásielok ich zákazníkov.
Aktivity spoločnosti sú hlavne v krajinách západnej a severnej Európy.
Koncept bol v rámci strednej Európy úspešne uvedený v Maďarsku z ktorého by sa mal rozšíriť na Slovensko.

Area Manažér/ka Groupage Paletová Preprava (LTL) Uvedenie Nového Konceptu

Your tasks

 • Celková zodpovednosť za úspech uvedenia nového logistického konceptu na slovenský trh
 • Vykonávanie všetkých právnych úkonov a príprava respektíve lokalizácia dokumentácie spojenej so začiatkom podnikania spoločnosti na Slovensku
 • Získavanie členov (dopravné spoločnosti) pre úspešný štart daného logistického konceptu
 • Po úspešnom odštartovaní konceptu zodpovednosť za získavanie ďalších členov, riadenie operatívy siete, kontrola dodržiavania pravidiel siete členmi, riešenie problémov, poskytovanie podpory členom ako aj ich podpora pri získavaní zákazníkov v neskorších fázach projektu
 • Start-up spôsob práce - multitasking (Obchod, Operačný manažment, finančný manažment, kontrakt manažment, P&L zodpovednosť v krátkosti celková zodpovednosť za rozvoj biznisu, neskôr dohľad nad chodom)
 • Reporting a aktívna komunikácia s centrálou spoločnosti

Your skills

 • Vysokoškolské prípadne stredoškolské vzdelanie
 • Anglický jazyk aktívne a Maďarský jazyk výhodou
 • Hlavnou kvalifikáciou úspešného kandidáta bude jeho schopnosť nájsť a dohodnúť do 6 mesiacov aspoň 4 členov - slovenských prepravcov z ktorých minimálne dvaja budú mať obrat v LTL paletovej preprave 250 paliet a viac za mesiac - čiže mať predstavu ako nájsť tie zo Slovenských prepravných spoločností ktoré majú najviac takýchto prepráv (a tým by vstupom do tohto systému najviac profitovali) je nutnosť
 • Prax na obchodnej alebo manažérskej pozícií v rámci prepravnej/logistickej spoločnosti výhodou (nie nutnosť)
 • Prax v rámci LTL alebo LCL paletovej dopravy výhodou (nie nutnosť)
 • Schopnosť samostatného plánovania, konania, obchodné zručnosti a orientácia na cieľ nutnosť
 • Ochota cestovať v rámci SVK, inak práca z domu
 • Dvojmesačný intenzívny štartovací tréning v Maďarsku
 • Vodičský preukaz B

Your compensation & benefits

 • Platové ohodnotenie na úrovni 2500 až 3300 btto eur + ročný bonus vo výške 20%
 • 6 mesačný kontrakt na dobu určitú, následne kontrakt na dobu neurčitú
 • Auto Škoda Octavia, laptop, mobil
 • Plne hradené dva mesiace školení v Maďarsku

Bc. Jozef Tencer
Senior Recruitment Consultant
Trenkwalder, a.s.
M: +421 911 908 798
j.tencer@trenkwalder.com
 

Apply now

Recepčná / Recepčný

2019-05-07 | BratislavaOdoslať

Recepčná / Recepčný

Your tasks

 • poskytovanie všeobecných informácií o spoločnosti volajúcim klientom a návštevám
 • prijímanie a starostlivosť o hostí
 • evidencia odosielanej pošty, prijatej pošty a spracovanie prijatých faktúr
 • starostlivosť o chod kancelárií a objednávanie kancelárskych potrieb
 • asistentské a administratívne práce podľa požiadaviek zamestnávateľa

Your skills

 • skúsenosť na obdobnej pozícií
 • anglický jazyk na komunikatívnej úrovni
 • práca s programom SAP výhodou
 • silné organizačné a komunikačné zručnosti
 • reprezentatívne vystupovanie, samostatnosť

Your compensation & benefits

 • Mzda od 950 € brutto/mesiac (v závislosti od skúsenosti možnosť navýšenia)
 • mladý, dynamický kolektív
 • príjemné pracovné prostredie
 • motivujúce finančné ohodnotenie

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Mgr. Eva Sabová
+421902922832

Apply now

Obchodný zástupca (dátové centrá, dátová infraštruktúra) 1600 až 2000 btto fix

2019-04-25 | BratislavaOdoslať

Menšia, slovenská IT spoločnosť s približne 40 zamestnancami zameraná na poskytovanie služieb v oblasti návrhu, prevádzky a realizácie dátových centier ako aj sekundárnej IT infraštruktúry.

Obchodný zástupca (dátové centrá, dátová infraštruktúra) 1600 až 2000 btto fix

Your tasks

 • Aktívna akvizícia nových zákazníkov a následné vyjednávanie obchodných podmienok a cien
 • Údržba a rozvoj existujúcich zákazníkov, návštevy, telefonická a elektronická komunikácia, identifikácia nových obchodných príležitostí
 • Vypracovanie a napĺňanie obchodného plánu v spolupráci s vedením spoločnosti
 • Spracovanie cenových ponúk na základe podkladov od zákazníka
 • Účasť na obchodných stretnutiach, reprezentácia spoločnosti
 • Spolupráca s projektovým manažérom pri realizácií zákaziek pre čo najlepšie zabezpečenie spokojnosti zákazníka
 • Aktívna spolupráca s vedením spoločnosti na rozvoji produktov

Your skills

 • Vysokoškolské vzdelanie technického zamerania
 • Anglický jazyk výhodou
 • Prax ako obchodný zástupca pre IT alebo Telekomunikačné alebo Elektrotechnické riešenia nutnosť
 • Prax s účasťou vo výberových konaniach a verejných obstarávaniach
 • Komunikačné, prezentačné zručnosti, technické myslenie, samostatnosť
 • Vodičský preukaz B
 •  

Your compensation & benefits

 • Platové ohodnotenie na úrovni 1600 až 2000 btto eur fix + bonusový systém
 • Štandardné firemné benefity

Bc. Jozef Tencer
Senior Recruitment Consultant
Trenkwalder, a.s.
M: +421 911 908 798
j.tencer@trenkwalder.com
 

Apply now

IT Projektový manažér (návrh, prevádzka,realizácia dátových centier/dátovej infraštruktúry)

2019-04-25 | BratislavaOdoslať

Menšia, slovenská IT spoločnosť s približne 40 zamestnancami zameraná na poskytovanie služieb v oblasti návrhu, prevádzky a realizácie dátových centier ako aj sekundárnej IT infraštruktúry určenej na podporu dostupnosti a integrity kritických procesov zákazníka. Medzi zákazníkov spoločnosti patria malé, stredné a veľké organizácie z privátneho ako aj zo štátneho sektora. 

IT Projektový manažér (návrh, prevádzka,realizácia dátových centier/dátovej infraštruktúry)

Your tasks

 • Celková zodpovednosť za realizáciu pridelených projektov v možných oblastiach stavby, prestavby, údržby, prevádzky dátových centier alebo inej dátovej infraštruktúry podľa potrieb zákazníka
 • Riadenie projektového tímu technikov, technického architekta, iných pomocných profesií prípadne subdodávateľov
 • Zodpovednosť za komunikáciu so zákazníkom počas trvania projektu, vyjednávanie prípadných zmien, nových riešení, riešenie problémov
 • Vlastná zodpovednosť za vykonávanie všetkých čiastkových realizačných činností vo všetkých fázach životného cyklu projektu (Vypracovanie cenových ponúk, zabezpečenie subdodávateľov, obsadenie projektových tímov, objednávanie tovarov a služieb, kontrola kvality a iné)
 • Zodpovednosť za zhotovenie, napĺňanie plánov projektu ako aj za finančný rozpočet projektu

Your skills

 • Vysokoškolské vzdelanie technického zamerania
 • Anglický jazyk mierne pokročilý
 • Prax ako IT projektový manažér v menšej spoločnosti (nie korporácie) nutnosť
 • Prax v oblasti dátových centier veľkou výhodou (realizácia, správa, údržba alebo iné)
 • Ostatné znalosti výhodou: fakturácia, cenové ponuky,
  vyhláška § 21 alebo § 22,  Certifikácia ITIL, Prince 
 • Vodičský preukaz B

 

Your compensation & benefits

 • Platové ohodnotenie 2000 až 3000 btto eur podľa skúseností
 • Štandardné firemné benefity

Bc. Jozef Tencer
Senior Recruitment Consultant
Trenkwalder, a.s.
M: +421 911 908 798
j.tencer@trenkwalder.com
 

Apply now

Disponent automotive výroba (1300 až 1800 btto eur) Trnava (Zavar)

2019-04-25 | ZavarOdoslať

Francúzsky výrobca plastových komponentov pre automobilový priemysel. Napríklad výroba protihlukových alebo protivlhkostných tesnení do dverí. Spoločnosť aktuálne s 80 zamestnancami v trojsmennej prevádzke.
 

Disponent automotive výroba (1300 až 1800 btto eur) Trnava (Zavar)

Your tasks

 
 • Komunikácia s dodávateľmi spoločnosti na dennej báze
 • Zodpovednosť za udržiavanie určených úrovní skladových zásob jednotlivých výrobných materiálov
 • Vytváranie nákupných objednávok, potvrdzovanie dodávok vstupných výrobných materiálov, paliet a balenia
 • Kontrola prípadne vymáhanie dodržania stanovených termínov dodania
 • Upozorňovanie a riešenie prípadných omeškaní v dodávkach výrobných materiálov
 • Zaznamenávanie pohybov na sklade v internom systéme, inventúry
 • Postupné čiastočné prebratie zodpovednosti za jednoduché plánovanie výroby po zaškolení
 • Zhotovovanie výrobného plánu na základe zákazníckych objednávok 
 • Komunikácia s manažérom plánovania výroby
 • Reporting

Your skills

 • Stredoškolské prípadne Vysokoškolské vzdelanie
 • Anglický jazyk aktívne
 • Prax ako disponent najlepšie v automotive nutná
 • Výhodou prax s plánovaním výroby (nie je nutnosť)
 • Komunikatívnosť, spoľahlivosť, technický prehľad

Your compensation & benefits

 • Platové podmienky 1300 až 1800 btto eur (podľa seniority)
 • Štandardné firemné benefity

Bc. Jozef Tencer
Senior Recruitment Consultant
Trenkwalder, a.s.
M: +421 911 908 798
j.tencer@trenkwalder.com
 

Apply now

Operátor/operátorka výroby

2019-04-25 | NámestovoOdoslať

Hľadáme uchádzačov o prácu pre významný výrobný závod, ktorý je globálnym lídrom v oblasti automobilových interiérov

Operátor/operátorka výroby

Your tasks

 • práca na hlavný pracovný pomer v automobilovej výrobe
 • manuálne a kontrolné práce v stoji v 3-zmennej prevádzke, prípadne 2-zmennej
 • zodpovednosť za plnenie výkonovej normy a kvalitu odvedenej práce v zmysle stanovených štandardov a postupov

Your skills

 • manuálna zručnosť a dobrý zdravotný stav (práca v stoji, práca v noci)
 • schopnosť prečítať, porozumieť pracovnému postupu a pracovať podľa neho
 • ochota pracovať na zmeny
 • spoľahlivosť, zodpovednosť a chuť pracovať

Your compensation & benefits

 • hrubá mzda 3,61 EUR/hod
 • po 6 mesiacoch zvýšenie mzdy na 3,81 EUR/hod
 • príplatky za nočné (+1,38 EUR/hod) a popoludňajšie (+0,13) zmeny
 • možnosť práce na 2 zmeny
 • stravovanie v podnikovej jedálni

  V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať:
telefonicky: 0902 937 814  (Pondelky až piatky od 09:00 do 16:00 hod.)​
emailom: m.sudimakova@trenkwalder.com

Apply now

IT Manager vývoj/prevádzka (in house) business aplikácií (4000 - 6000 btto eur)

2019-04-25 | BratislavaOdoslať

Telekomunikačný leader na slovenskom trhu s 3000 zamestnancami a troma miliónmi zákazníkov. Spoločnosť vlastnená nemeckou korporátnou matkou. Široké portfólio poskytovaných telekomunikačných služieb medzi iným napríklad hlasové, dátové , ICT, šírenie televízneho vysielania atď.

IT Manager vývoj/prevádzka (in house) business aplikácií (4000 - 6000 btto eur)

Your tasks

 • Zodpovednosť za kontinuálny vývoj a prevádzku hlavných komerčných aplikácií interagujúcich so zákazníkmi spoločnosti (aplikácie kontaktného centra, webové aplikácie)
 • Zodpovednosť za riadenie česko-slovenského IT teamu (team pre vývoj, prevádzku a správu aplikácií; programátori, devops, support cca 20 až 80 členov)
 • Realizácia projektov v oblasti digitálnych riešení pre interných a externých zákazníkov
 • Realizácia softwarových riešení v oblasti e-business spoločnosti
 • Zodpovednosť za inovácie, optimalizáciu a zlepšovanie IT procesov
 • Riadenie a plánovanie rozpočtov zverených projektov

Your skills

 • Vysokoškolské vzdelanie IT alebo iné technické zameranie
 • Anglický jazyk aktívne
 • Prax v oblasti vývoja a prevádzky komerčných aplikácií
 • Znalosti softwarového vývoja z pohľadu IT manažéra
 • Výhodou ovládanie niektorého programovacieho jazyka
 • Skúsenosti s vedením väčších IT teamov
 • Ochota cestovať do Prahy ČR
 • Vodičský preukaz B

Your compensation & benefits

 • Plat na úrovni 4000 až 6000 btto eur
 • Benefity v oblasti zdravotnej starostlivosti, športu, kultúry
 • Široké možnosti vzdelávania
 • Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie
 • Flexibilný pracovný čas
 • Kompenzácia pri práceneschopnosti

Bc. Jozef Tencer
Senior Recruitment Consultant
Trenkwalder, a.s.
M: +421 911 908 798
j.tencer@trenkwalder.com

Apply now

Lakovač

2019-04-16 | Kasárenská, Trenčín-ZlatovceOdoslať

Pozíciu obsadzujeme pre spoločnosť pôsobiacu v segmente obranného a civilného strojárského priemyslu.

Lakovač

Your tasks

 • prípravné práce pred lakovaním ( tmelenie, brúsenie a maskovanie lakovaných dielov a vozidiel
 • lakovanie kolesovej a pásovej techniky, prevozných kontajnerov a drobných dielov mokrou farbou
 • pravidelné čistenie lakovacieho boxu a priestorov v lakovni
 • práca v jednozmennej prevádzke

Your skills

 • znalosť procesov lakovania a prípravy pred lakovaním ( syntetika, dvojzložkové farby)
 • požadovaná prax na pozícii 2 roky

Your compensation & benefits

 • Základná  hodinová mzda: 4,02 EUR/ hod
 • variabilná zložka mzdy 30%
 • dochádzkový bonus
 • finálna čiastka závisí od skúsenosti uchadzača

v prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:
Ing. Roman Kiršner telefón: 0907 575 888
e-mail: R.Kirsner@trenkwalder.com
https://sk.trenkwalder.com/

Apply now

Vedúci obchodno-servisného call teamu 1300 - 1800 btto eur Žarnovica (Muž)

2019-04-15 | ŽarnovicaOdoslať

Spoločnosť so 400 zamestnancami zameraná na výrobu hliníkových túb pre potravinársky a farmaceutický priemysel v západnej a severnej Európe ako aj v Kanade a USA.

Vedúci obchodno-servisného call teamu 1300 - 1800 btto eur Žarnovica (Muž)

Your tasks

 • Celková zodpovednosť za riadenie malého obchodno -servisného call centra určeného pre obsluhu zákazníkov spoločnosti
 • Vedenie tímu 8 žien/sales agentov, sledovanie a zabezpečovanie kvality služieb zákazníkom
 • Osobná starostlivosť o niekoľkých kľúčových zákazníkov pri  spracovávaní ich objednávok a komunikácia so zákazníkmi prostredníctvom telefónu a emailov.
 • Účasť na stretnutiach manažmentu a produkcie
 • Správa predajných cien/proforma faktúr
 • Identifikácia nezrovnalostí medzi predpokladanými objednávkami, akciami a skutočnými objednávkami
 • Určovanie dostupnosti zásob a pridelenie zásob
 • Reporting obchodnému manažérovi

Your skills

 • Vysokoškolské prípadne stredoškolské najlepšie ekonomické vzdelanie
 • Anglický jazyk aktívne nutnosť
 • Prax na obdobnej pozícií obchodno - servisných služieb zákazníkom (nemusí byť len v call centre)
 • Prax s vedením teamu v sektore služieb
 • Znalosť obchodných procesov (objednávky, faktúry, zmluvy, reklamácie ..)
 • Schopnosť koordinácie s výrobou - výborný komunikátor
 • Pozícia vhodná pre muža kvôli vyváženosti teamu

Your compensation & benefits

 • Plat na úrovni 1300 až 1800 btto eur podľa seniority kandidáta
 • Štandardné firemné benefity

Apply now

Office asistentka/asistent (5 EUR/hod)

2019-04-11 | BratislavaOdoslať

Office asistentka/asistent (5 EUR/hod)

Your tasks

 • organizačné zabezpečovanie plynulého chodu recepcie
 • organizácia pracovných kalendárov a stretnutí zamestnancov spoločnosti
 • administratívna podpora pre vedenie spoločnosti
 • príjem a uvítanie hostí, klientov a kandidátov spoločnosti
 • starostlivosť o firemnú korešpondenciu, evidencia došlej a odoslanej pošty
 • administratívne činnosti, archivácia dokumentov

Your skills

 • pozícia je vhodná pre študenta/študentku vysokej školy
 • ochota pracovať niekoľko dní v týždni (podľa dohody)
 • znalosť práce s PC, internetom
 • príjemná komunikácia a reprezentatívne vystupovanie
 • flexibilnosť, samostatnosť, dôslednosť
 • zmysel pre systematickosť a organizačné schopnosti
 • precízne plnenie zverených úloh, cit pre detail
 • pozitívny a zodpovedný prístup k práci

Your compensation & benefits

 • zamestnanie v stabilnej a prosperujúcej spoločnosti
 • práca v mladom, priateľskom a dynamickom kolektíve
 • príjemné pracovné prostredie v centre mesta
 • flexibilná pracovná doba
 • zaujímavé finančné ohodnotenie

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Mgr. Eva Sabová
+421902922832

Apply now

Obchodný manažér pre automotive B2B

2019-04-08 | BratislavaOdoslať

Obchodný manažér pre automotive B2B

Your tasks

 • obchodná činnosť v rámci predaja vozidiel, priama komunikačná osoba pre kľúčových zákazníkov
 • zodpovednosť za výsledky spoločnosti vo zverenom regióne
 • podpora predajných aktivít, vedenie predajného tímu a podporného oddelenia
 • riadenie ľudských zdrojov a riadenie aktivít tímu
 • zodpovednosť za región Západného Slovenska
 • pravidelný reporting dealer manažérovi, spolupráca v rámci nastavovania rozpočtu a obchodného plánu
 • monitorovanie a hodnotenie predajných aktivít v rámci regiónu u pridelených obchodných zástupcov

Your skills

 • predchádzajúca prax na obdobnej pozícii
 • skúsenosti z oblasti automotive
 • skúsenosť s B2B predajom
 • predchádzajúce skúsenosti na pozícii s riadením tímu
 • aktívne využívanie angličtiny
 • výborné komunikačné a reprezentačné schopnosti

Your compensation & benefits

 • základná garantovaná mzda 2000€ + provízie
 • silná a stabilná značka
 • služobný automobil aj na súkromné účely
 • zaujímavé finančné ohodnotenie

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Barbora Antalíková
b.antalikova@trenkwalder.com
+421 902 942 408

Apply now

Hlavný Účtovník Žarnovica (2000 až 3000 btto eur)

2019-04-04 | ŽarnovicaOdoslať

Spoločnosť so 400 zamestnancami zameraná na výrobu hliníkových túb pre potravinársky a farmaceutický priemysel v západnej a severnej Európe ako aj v Kanade a USA.

Hlavný Účtovník Žarnovica (2000 až 3000 btto eur)

Your tasks

 • Vedenie účtovného teamu približne piatich až 8 účtovníkov
 • Zaučtovávanie zložitejších účtovných prípadov
 • Sledovanie aktuálnej platnej účtovnej legislatívy SR
 • Inventarizácia záväzkov, pohľadávok, majetku
 • Vedenie skladového a majetkového účtovníctva
 • Podklady pre audit, daňové priznania, vedenie DPH
 • Intrastat, zodpovednosť za účtovanie faktúr
 • Práca v programe Pro Alpha (prax v tomto programe nie je podmienkou)
 • Zodpovednosť za platobný styk organizácie (v zastúpení)
 • Písomná komunikácia v Aj prípadne v NJ
 • Reporting nadriadenému

Your skills

 • Vysokoškolské prípadne stredoškolské vzdelanie
 • Anglický alebo Nemecký jazyk základná písomná forma (anglické alebo nemecké faktúry/objednávky)
 • Prax minimálne 5 a viac rokov ako účtovník (podvojné účtovníctvo, pokladňa, fakturácia, sklad) nutná
 • Prax s vedením účtovného teamu výhoda

Your compensation & benefits

 • Plat 2000 až 3000 btto eur podľa skúseností
 • Po úplynutí jedného roku pracovného pomeru 13. a 14. plat v plnej výške
 • Príspevok na dopravu
 • Spoločenské akcie
 • Stravovacie lístky
 • Iné sociálne benefity

Apply now

Pracovník technického zabezpečenia sušiarne (nástupný bonus 1500 €)

2019-04-04 | BolerázOdoslať

Pracovník technického zabezpečenia sušiarne (nástupný bonus 1500 €)

Your tasks

 • zodpovednosť za kvalitu a kvantitu výroby sušeného maltodextrínu
 • vykonávanie vzorkovania procesu podľa rozpisu
 • zodpovednosť za dodržiavanie zmien v procese v súlade s výsledkami vzorkovania
 • obhliadka strojno-technologických zariadení
 • čistenie strojno - technologických zariadení
 • zodpovednosť za dodržiavanie všetkých predpisov spoločnosti

Your skills

 • technické myslenie
 • skúsenosti s prácou v potravinárskom, chemickom priemysle výhodou
 • oprávnenie na VZV
 • chuť učiť sa a zlepšovať

Your compensation & benefits

 • základná mzda 926 €
 • príplatok za zmennosť  75 €
 • príplatok za rizikové  prostredie 75 €
 • kvartálny bonus po roku práce v spoločnosti do výške 7,5 %
 • trinásty plat po roku práce v spoločnosti
 • nástupný bonus 1500 €
 • stravná jednotka na deň 3.8 €

 

V prípade záujmu o ponúkanú pracovnú pozíciu nás kontaktujte na telefónnom čísle 0908 908 798 , alebo zašlite životopis e-mailom na adresu: d.cabakova@trenkwalder.com

Apply now

Servisný Technik so zaškolením Bratislava

2019-03-29 | BratislavaOdoslať

Spoločnosť ktorá sa zaoberá montážou, kompletizáciou a servisom výťahov, eskalátorov, pohyblivých schodov a chodníkov.

Servisný Technik so zaškolením Bratislava

Your tasks

 • Zodpovednosť za výkon pravidelnej ako aj nepravidelnej údržby výťahov v danom servisnom rajóne v rámci Bratislavy
 • Realizovanie pravidelných návštev pridelených zariadení podľa plánu
 • Vykonávanie servisu, opráv, drobnej modernizácie vrátane testov kvality a bezpečnosti výťahov podľa štandardov spoločnosti
 • Spolupráca s ostatnými technikmi na pobočke pre zaistenie celkovej spokojnosti zákazníkov
 • Riadne pravidelné reportovanie vlastnej činnosti vkladaním údajov do podnikového systému
 • Držanie pracovnej pohotovosti mimo pracovnej doby podľa stanoveného harmonogramu

 

Your skills

 • Stredoškolské vzdelanie technického zamerania
 • Komunikatívnosť, prozákaznícky prístup a zodpovednosť je nutná
 • Predchádzajúca prax pri údržbe elektrických/mechanických zariadení vítaná
 • Osvedčenia alebo prax práce s výťahmi nie sú potrebné, budete zaškolený
 • Vyhláška minimálne 21 paragraf nutnosť
 • Vodičský preukaz B

Your compensation & benefits

 • Základná mzda 900 - 1200 btto eur fix + variabil (30%)
 • Osobné auto aj na súkromné účely
 • Mobil, notebook
 • Komplexný tréningový program

Bc. Jozef Tencer
Senior Recruitment Consultant
Trenkwalder, a.s.
M: +421 911 908 798
j.tencer@trenkwalder.com

Apply now

Operátor/oprátorka výroby

2019-03-27 | TrstenáOdoslať

Hľadáme uchádzačov o prácu pre významný výrobný závod zaoberajúci sa výrobou spotrebnej elektroniky.

Operátor/oprátorka výroby

Your tasks

 • práca vo výrobe dielov pre elektronický a automobilový priemysel
 • vykonávanie operácií na linke podľa určených pracovných postupov
 • výkon ďalších úloh a činností podľa pokynov vedúcich pracovníkov
 • komplexné zaškolenie
 • obsadzovaná pozícia je priamo v internom stave
 • miesto výkonu práce Trstená

Your skills

 • manuálna zručnosť a dobrý zdravotný stav (práca v stoji, práca v noci)
 • schopnosť prečítať, porozumieť pracovnému postupu a pracovať podľa neho
 • ochota pracovať na zmeny
 • spoľahlivosť, zodpovednosť a chuť pracovať

Your compensation & benefits

 • základná hodinová mzda 3,65 € / hodina brutto + mesačné prémie do výšky 12 %
 • nástupný bonus
 • príspevok na dopravu do zamestnania a späť 2 € / deň
 • Vianočná prémia (13. plat)
 • príplatky za zmennosť nad rámec zákonníka práce
 • preplatený nadčas v 100 % výške
 • pravidelné prehodnocovanie mzdy
 • stravovanie v závode
 • príspevok pri životnom a pracovnom jubileu
 • firemné akcie
 • dlhodobá a stabilná práca

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať:
telefonicky: 0902 937 814  (Pondelky až piatky od 09:00 do 16:00 hod.)​
emailom: m.sudimakova@trenkwalder.com

Apply now

Zoradovač - Žarnovica plat od 728 €

2019-03-27 | ŽarnovicaOdoslať

Spoločnosť je najväčším výrobcom hliníkových túb ako aj obalových materiálov  v celosvetovom meradle. Hlavným zameraním  sú obalové riešenia pre potravinársky, kozmetický, farmaceutický a technický priemysel, kde 99% vyrobených produktov je exportovaných do zahraničia.

Zoradovač - Žarnovica plat od 728 €

Your tasks

- zoraďovanie stroja a nastavenie podľa zadaných špecifikácií
- vykonávanie kontroly nastavenia výrobných zariadení
- realizácia bežných opráv formátových dielov, nástrojov a výrobných zariadení
- kontrola bezpečnostných zariadení a ich udržiavanie
- koordinácia práce zamestnancov vo funkcii obsluha linky
- odstraňovanie porúch na výrobnej linke

 

Your skills

- prax v podobnej pozícii vítaná
- vzdelanie technického zamerania je vítané
- vyžaduje sa zodpovednosť k práci a dochvíľnosť
- technické zručnosti, zdatnosti a myslenie vítané    

Your compensation & benefits

- práca na 4 - zmeny / nepretržitá prevádzka
- nástupná mzda 728 € brutto + variabilné zložky mzdy od 200 €
- práca vhodnejšia pre mužov
- uchádzač nemusí spĺňať úplne všetky požiadavky
- práca je vo veľmi príjemnom prostredí a v dobrom kolektíve
- stabilná práca s pravidelným príjmom, v príjemnom pracovnom prostredí
- produktívna odmena
- prítomnostná prémia
- príspevok na dopravu od km
- firemný autobus smer Žarnovica - Žiar nad Hronom zdarma
- sociálne benefity firmy
- spoločenské akcie

Ďakujeme všetkým, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky a prejavili o pracovnú pozíciu svoj záujem. Vyhradzujeme si právo spätne kontaktovať len vybraných uchádzačov. O výberovom procese sa môžete informovať na čísle 0902 942 430 alebo formou mailu : d.bariakova@trenkwalder.com

Apply now

SAP ERP Team Manager (5000 až 8000 btto EUR)

2019-03-22 | BratislavaOdoslať

Pôvodom nemecká, dnes medzinárodná spoločnosť so zameraním na softvérový vývoj a poradenské služby v oblasti SAP. Riešenia pre zákazníkov zahŕňajú dátový manažment, optimalizáciu IT systémov, archivačné a "housekeeping" riešenia. Spoločnosť má na Slovensku približne 150 zamestnancov a tri pobočky v Bratislave, Banskej Bystrici a Žiline.

SAP ERP Team Manager (5000 až 8000 btto EUR)

Your tasks

 • Primárna zodpovednosť za "delivery" konzultančných služieb pre SAP ERP data transformačné scenáre/zadania u zákazníkov spoločnosti
 • Zodpovednosť za SAP ERP team (cca 10 členov, SAP ERP konzultanti, SAP developeri)
 • Delegovanie a distribúcia práce v rámci teamu, starostlivosť o osobnostný a technický vývoj členov teamu
 • Poskytovanie podpory pri akvizícií nových klientov
 • Strategické plánovanie a sledovanie rozpočtu
 • Práca pre medzinárodných klientov v medzinárodnom korporátnom prostredí

Your skills

 • Vysokoškolské vzdelanie
 • Anglický jazyk aktívne a Nemecký jazyk je výhodou
 • Prax na úrovni minimálne Senior SAP ERP Konzultant (znalosť niektorého zo SAP modulov na úrovni procesov a architektúry) nutnosť
 • Prax s vedením SAP konzultantov nutnosť
 • Prax v spoločnosti so zameraním na poskytovanie SAP ERP konzultačných služieb nutnosť
 • Znalosti projektového manažmentu, akvizičnej podpory, väčšia šírka a hĺbka znalostí SAPu veľkou výhodou
 • Ochota cestovať minimálne 30% času

Your compensation & benefits

 • Platové ohodnotenie na úrovni 5000 až 8000 btto eur (možné ďalšie vyjednávanie)
 • Flexibilný pracovný čas
 • Široký tréningový program zameraný na produkt a proces
 • Atraktívny bonusový plán
 • Iné benefity v rámci spoločnosti

Bc. Jozef Tencer
Senior Recruitment Consultant
Trenkwalder, a.s.
M: +421 911 908 798
j.tencer@trenkwalder.com
 

Apply now

Senior recruiter/-ka

2019-03-21 | BratislavaOdoslať

Senior recruiter/-ka

Your tasks

 • vyhľadávanie kandidátov vhodných na obsadzované pracovné pozície
 • vykonávanie náborových aktivít
 • inzercia pracovných ponúk
 • realizácia výberových pohovorov
 • komunikácia s klientmi
 • práca v informačnom systéme
 • úzka spolupráca s obchodným oddelením

Your skills

 • skúsenosti na pozícii recruiter/-ka v trvaní min. 1 rok
 • aktívna znalosť anglického jazyka
 • vodičské oprávnenie sk. B a aktívne šoférske schopnosti výhodou
 • zodpovedný prístup, príjemný prejav, proklientské správanie, samostatnosť
 • mzda cca 1300 € / mesiac

Your compensation & benefits

 • variabilná zložka mzdy daná od výkonu
 • služobný mobil s možnosťou využitia na súkromné účely
 • stravné bez príspevku zamestnanca
 • časť pracovnej doby daná flexibilne
 • zázemie stabilnej spoločnosti s medzinárodným zázemím
 • príjemný kolektív

V prípade zájmu prosím zašlite svoj životopis na z.joklova@trenkwalder.com. Vybraní kandidáti / vybrané kandidátky budú pozývaní / pozývané na osobný pohovor

Apply now

Senior účtovník pre riadenie projektu

2019-03-20 | BratislavaOdoslať

Senior účtovník pre riadenie projektu

Your tasks

 • spolupráca na medzinárodnom projekte implementácie SAP systému
 • zabezpečenie plnenia úloh pridelených v rámci tohto projektu
 • príprava podkladov a zber informácií relevantných k projektu
 • analýza súčasného stavu a jeho zladenie s budúcim centrálnym SAP riešením
 • pravidelná komunikácia s materskou spoločnosťou v rámci jednotlivých častí projektu
 • diskusia s centrálnym projektovým tímom o zavádzaní projektu, testovanie implementovaných funkcionalít, podpora v rámci nasadenia projektu

Your skills

 • systematický prístup k práci, schopnosť koordinovať úlohy
 • dobré vyjednávacie/ komunikačné zručnosti
 • zodpovednosť, samostatnosť a analytické myslenie
 • znalosť slovenských a IFRS účtovných štandardov
 • základná znalosť daňovej legislatívy
 • užívateľ MS Office a prax s prácou v SAP
 • anglický jazyk na úrovni B2

Your compensation & benefits

 • balík zamestnaneckých benefitov bude kandidátovi upresnený na osobnom pohovore
 • garantovaná mzda 2000€ brutto/ mes. (navýšenie možné v závislosti od skúseností a osobných predpokladov)

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Ing. Lucia Michalíková

+421 902 922 833

Apply now

HR Manager Automotive

2019-02-25 | NámestovoOdoslať

HR Manager Automotive

Your tasks

 • Riadenie oddelenia ľudských zdrojov.
 • Plánovanie personálnych potrieb spoločnosti. Príprava stratégie a personálnej politiky a ich následná implementácia,
 • Vedenie a koordinácia ľudských zdrojov a stratégií s obchodnou stratégiou a organizačným plánovaním.

Your skills

 • - prax na pozícii personálneho riaditeľa v Automotive
 • - plynulá komunikácia v anglickom jazyku
 • - skúsenosť s riadením HR tímu
 • - prezentačné zručnosti

Your compensation & benefits

 • nástupná brutto mzda od 2500 Euro 

Martin Sokol
m.sokol@trenkwalder.com
+421 902 942 465

Apply now

Chief Accountant

2019-02-22 | BratislavaOdoslať

Chief Accountant

Your tasks

 • Pravidelná kontrola účtovných dát
 • Príprava finančných výkazov a účtovnej uzávierky
 • Analýza a reportovanie finančných výkazov
 • Komunikácia s audítormi
 • Príprava výkazu a priznania DPH

Your skills

 • Minimálne 5 ročná prax v oblasti účtovníctva a daní
 • Skúsenosti s vedením tímu
 • Anglický jazyk na komunikačnej úrovni
 • Dobré komunikačné schopnosti

Your compensation & benefits

 • Mzda 1800 € brutto/mesiac (v závislosti od skúsenosti možnosť navýšenia)
 • Služobný mobilný telefón, laptop
 • Práca v poprednej medzinárodnej farmaceutickej spoločnosti

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Mgr. Eva Sabová
+421902922832

Apply now

Zoraďovač - operátor výroby - Michalovce

2019-02-20 | MichalovceOdoslať

 • práca vo výrobnom závode zaoberajúcim sa výrobou elektrotechniky

Zoraďovač - operátor výroby - Michalovce

Your tasks

 • práca na hlavný pracovný pomer
 • nastavovanie, prestavovanie strojov
 • udržiavanie chodu strojov počas  pracovnej zmeny
 • koordinácia práce operátorov na výrobnej linke
 • vypĺňanie predpísanej dokumentácie
 • 3.a 4. zmenná prevádzka

Your skills

 • potrebná prax
 • manuálna zručnosť
 • zodpovedný prístup k práci
 • výhodou elektrotechnické a strojárske vzdelanie
 • schopnosť pracovať na zmeny - vrátane nočných zmien

Your compensation & benefits

 • stravovanie v závodnej jedálni
 • odmeny za osobné hodnotenie
 • po osvedčení prechod do interného stavu klienta

Uchádzačov o pracovnú pozíciu prosíme o zaslanie životopisov s tel. kontaktom na email: e.oreska@trenkwalder.com

Trenkwalder, a.s
Ing.Eva Oreská mobil :+421 905644121
mail : e.oreska@trenkwalder.com https://sk.trenkwalder.com/

Apply now

Obchodný zástupca pre predaj poľnohospodárskej techniky

2019-02-12 | Nitriansky krajOdoslať

Obchodný zástupca pre predaj poľnohospodárskej techniky

Your tasks

 • Aktívne vyhľadávanie obchodných príležitostí
 • Ponúkanie poľnohospodárskych strojov na predaj
 • Analýza zákazníka na základe jeho požiadaviek
 • Vytváranie obchodných vzťahov
 • Uzatváranie obchodných dohôd
 • Dohliadanie na portfólio pridelených klientov
 • Prezentácia spoločnosti a jej produktov u klienta

Your skills

 • Prax v poľnohospodárstve, znalosť strojov
 • Vzdelanie v poľnohospodárskej oblasti výhodou
 • Samostatnosť a precíznosť v práci
 • Dobré prezentačné a komunikačné zručnosti
 • Vodičský preukaz typu B

Your compensation & benefits

 • Mzda od 1000 € brutto + variabilná zložka
 • Pridelené služobné auto, telefón, notebook
 • Príspevok na stravu a rekreáciu
 • Možnosť zúčastňovať sa na zahraničných výstavách a školeniach

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Mgr. Eva Sabová
+421902922832

Apply now

Manažér obchodného oddelenia

2019-02-12 | Jaslovské BohuniceOdoslať

Manažér obchodného oddelenia

Your tasks

 • Kompletná starostlivosť a podpora predajnej siete
 • Aktívna komunikácia s dodávateľmi, zákazníkmi
 • Kontrola nákladových položiek
 • Príprava a kontrola zmlúv
 • Analýza trhu a predaja
 • Vytvorenie stratégie firmy a obchodu
 • Prezentácia firmy na prednáškach a v médiách
 • Organizácia výstav a predvádzacích dní

Your skills

 • Orientácia v poľnohospodárstve
 • Anglický  jazyk na komunikačnej úrovni (+ nemecký alebo francúzsky jazyk výhodou)
 • Komunikačné a prezentačné zručnosti
 • Samostatnosť, schopnosť rozhodnúť sa
 • Ochota pracovať na seba a rozvíjať sa

Your compensation & benefits

 • Mzda 1500 € brutto + variabilná zložka
 • Služobné auto, telefón, notebook
 • Príspevok na stravu a rekreáciu
 • Zázemie stabilnej spoločnosti

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Mgr. Eva Sabová
+421902922832

Apply now

SW Manufacturing Engineer

2019-02-05 | NámestovoOdoslať

SW Manufacturing Engineer

Your tasks

 • riadenie dodávok nových zariadení
 • poskytovanie technickej podpory pre nové produkty/linky
 • skrátenie doby výrobného procesu pre zvýšenie efektivity
 • optimalizácia nastavení výrobných strojov
 • štúdium najmodernejších vývojových nástrojov a programovacích procesov
 • podpora Launch manažéra pri úlohách spojených s finančnými ukazovateľmi (CAPEX, rozpočty, zavádzanie nákladov)

Your skills

 • technické alebo elektrotechnické vzdelanie
 • angličtina na komunikatívnej úrovni
 • 2 roky skúseností v automobilovom priemysle, alebo na podobnej pozícii
 • Znalosť manufacturing software environment
 • Znalosť výrobných procesov zameranie na FCT/ICT

Your compensation & benefits

 • mzda 1300 eur/brutto na mesiac v závislostí od skúseností + 13. plat
 • práca v stabilnej a modernej spoločnosti
 • možnosť kariérneho rastu
 • príspevok do DDS
 • jazykové kurzy
 • bohatý sociálny program

V prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať:

Mgr. Ivana Lucká
+421 902 942 472
i.lucka@trenkwlader.com

Apply now

Resident Engineer

2019-02-05 | NámestovoOdoslať

Resident Engineer

Your tasks

 • analýza reklamácií zákazníkov pomocou vhodných diagnostických nástrojov
 • spolupráca s tímom kvality a pravidelné reportovanie analýz reklamácií
 • podpora pri budovaní portfólia produktov a nových programov
 • pripravovanie pravidelných prehľadov technických návrhov

Your skills

 • vzdelanie v odbore elektronika, systémové inžinierstvo
 • anglický jazyk na komunikatívnej úrovni
 • skúsenosti s riadením tímu na diaľku
 • skúsenosti s CAN systémom
 • skúsenosti s vývojom softvérov
 • schopnosť riadiť tím v organizácii aj mimo nej

Your compensation & benefits

 • mzda 1300 eur/brutto na mesiac v závislosti od skúseností + 13. plat
 • príspevok do DDS
 • príležitosť pracovať s najmodernejšími technológiami
 • športové aktivity
 • práca v stabilnej a modernej spoločnosti
 • možnosť kariérneho rastu

V prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať:

Mgr. Ivana Lucká
+421 902 942 472
i.lucka@trenkwalder.com

Apply now

Inžinier výroby

2019-02-04 | NámestovoOdoslať

Inžinier výroby

Your tasks

 • Zodpovednosť za vylepšovanie výrobného procesu
 • Zavádzanie nových prístrojov do výrobného procesu
 • riešenie technických vylepšení vo výrobnom procese
 • zlepšovanie testovacieho procesu
 • aktívna komunikácia s dodávateľmi a implementácia nových výrobných zariadení

Your skills

 • vzdelanie v technickom alebo elektrotechnickom odbore
 • znalosť kamerových systémov COGNEX a KEYENCE
 • anglický jazyk na úrovni B1
 • technické a analytické myslenie
 • schopnosť efektívne riešiť vzniknuté problémy

Your compensation & benefits

 • 900 eur/brutto na mesiac v závislostí od skúseností +13. Plat
 • Príspevok na DDS
 • Príspevok na stravu, vianočný príspevok, vstupenky na rôzne podujatia
 • Jazykové kurzy
 • Možnosť kariérneho rastu
 • Práca v modernej a stabilnej spoločnosti

V prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať:

Mgr. Ivana Lucká
+421 902 942 472
i.lucka@trenkwalder.com

Apply now

Procesný technik

2019-02-04 | NámestovoOdoslať

Procesný technik

Your tasks

 • sledovanie a príprava výrobnej dokumentácie
 • analýza výrobného procesu
 • práca na pridelených výrobných procesoch
 • kontrola výrobnej linky
 • výroba vzoriek

Your skills

 • vzdelanie v technickom alebo elektrotechnickom odbore
 • anglický jazyk na úrovni B1
 • technické a analytické myslenie

Your compensation & benefits

 • 816 eur/brutto na mesiac v závislostí od skúseností + 13. Plat
 • Príspevok do DDS
 • Príspevok na stravu, vianočný príspevok, rôzne vstupenky na podujatia
 • Jazykové kurzy
 • Práca v modernej a stabilnej spoločnosti
 • Možnosť kariérneho rastu

V prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať:

Mgr. Ivana Lucká
+421 902 942 472
i.lucka@trenkwalder.com

Apply now

Procesný inžiner

2019-02-04 | NámestovoOdoslať

Procesný inžiner

Your tasks

 • Zaobstarávanie a príprava dokumentácie na výrobu
 • Aktívna spolupráca s vývojovým oddelením
 • Implementácia navrhovaných zmien do výrobného procesu
 • Výroba vzoriek
 • Sledovanie výrobného procesu a prípadné navrhovanie nápravných opatrení

Your skills

 • Znalosť výrobného procesu
 • Anglický jazyk B1
 • Základná znalosť elektronických súčiastok
 • Základná znalosť PLC systémov

Your compensation & benefits

 • 1000 eur/brutto na mesiac + 13. Plat
 • Príspevok do DDS
 • Príspevok na stravu, vianočný príspevok, rôzne vstupenky na podujatia
 • Možnosť kariérneho rastu
 • Práca v modernej spoločnosti
 • Jazykové kurzy

V prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať:

Mgr. Ivana Lucká
+421 902 942 472
i.lucka@trenkwalder.com

Apply now

Vodič VZV Michalovce

2019-01-30 | MichalovceOdoslať

 • práca vo výrobnom závode zaoberajúcim sa výrobou elektrotechniky

Vodič VZV Michalovce

Your tasks

 
 • vedenie VZV
 • zásobovanie výrobnej linky pomocou VZV
 • preprava vyrobených dielov 
 • vykládka a nakládka kamiónov
 • 3.a 4. zmenná prevádzka

Your skills

 
 • potrebné platné oprávnenie na vedenie VZV
 • zodpovedný prístup k práci
 • výhodou prax na VZV
 • flexibilita a samostatnosť
 • schopnosť pracovať na zmeny - vrátane nočných zmien

Your compensation & benefits

 • pracovná zmluva na hlavný pracovný pomer
 • stravovanie v závodnej jedálni
 • odmeny za osobné hodnotenie

Uchádzačov o pracovnú pozíciu prosíme o zaslanie životopisov s tel. kontaktom na email: e.oreska@trenkwalder.com

Trenkwalder, a.s
Ing.Eva Oreská mobil :+421 905644121
mail : e.oreska@trenkwalder.com
https://sk.trenkwalder.com/


 

Apply now

Projektový manažér pre webové produkty

2019-01-24 | ŽilinaOdoslať

Projektový manažér pre webové produkty

Your tasks

 • Komplexné manažovanie produktovej a obchodnej stratégie produktu
 • Tvorba a následná realizácia plánu rozvoja produktu
 • Navrhovanie plánov výnosov a nákladov
 • Aktívne vyhľadávanie nových obchodných príležitostí a partnerov
 • Zúčastňovanie sa na obchodných rokovaniach s obchodnými partnermi
 • Podpora pri realizácií marketingových projektov a vyhodnocovanie ich úspešnosti
 • Riadenie a vedenie projektového tímu

Your skills

 • Prax v riadení produktov/projektov veľkou výhodou
 • Dobré komunikačné a prezentačné zručnosti
 • Schopnosť strategicky a analyticky myslieť
 • Skúsenosti s riadením tímu
 • Schopnosť rýchlo a samostatne sa rozhodovať

Your compensation & benefits

 • Mzda 1600 € brutto/mesiac  (môže byť navýšená v závislostí od skúseností)
 • Podieľanie sa na vývoji a uvedení nového produktu na trh
 • Flexibilný pracovný čas
 • 1x do týždňa homeoffice
 • Štedrý HR program (jubilejné odmeny, občerstvenie na pracovisku zdarma)

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Mgr. Eva Sabová
+421902922832

Apply now

Pracovník oddelenia strategického rozvoja

2019-01-13 | BratislavaOdoslať

Pracovník oddelenia strategického rozvoja

Your tasks

 • zabezpečiť pozemky pre ťažbu, ich vyňatie z PPF a evidenciu, prípadne kúpu, nájom,
 • zabezpečiť povolenie k ťažbe,
 • spracovať POPD a získať vyjadrenia dotknutých PO a FO
 • sledovať a evidovať stav zásob na ložiskách, pripraviť návrhy na odpis zásob,
 • monitorovať postupy ťažby a zabezpečiť potrebné geodetické merania,
 • riešiť strety záujmov s organizáciami,
 • viesť potrebnú banskú a geologickú dokumentáciu
 • zabezpečiť vykonanie skrývkových prác a hospodárenie so zeminou,
 • zabezpečiť rekultiváciu priestorov po vyťažení surovín,

Your skills

 • skúsenosti s kúpou/ nájmom pozemkov
 • skúsenosti s so zabezpečením pozemkov pre ťažbu a ich vyňatie z PPF
 • prax s vybavovaním povolení k ťažbe a riešení stretu záujmov s organizáciami
 • skúsenosti s banskou legislatívou vítané
 • prax s prácou v štátnej správe/ na katastre či s kolaudáciami vítaná
 • samostatné jednanie a schopnosť vyjednávať, vytrvalosť
 • aktívny vodič

Your compensation & benefits

 • garantovaná mzda 1500€ (v závislosti od skúseností)
 • v prípade dobrých VH spoločnosti tiež 13. a 14. plat

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Ing. Lucia Michalíková

+421 902 922 833

Apply now

Asistent pre obchod a logistiku s AJ

2019-01-08 | BratislavaOdoslať

Asistent pre obchod a logistiku s AJ

Your tasks

 • Spracovanie cenových podkladov od dodávateľov a vypracovanie cenových ponúk pre zákazníkov.
 • Spracovanie prijatých objednávok a vystavovanie objednávok dodávateľom a vedenie evidencie obchodných prípadov.
 • Komunikácia s tuzemskými a zahraničnými dodávateľmi.
 • Spolupráca s účtovníkom pri fakturácii a kontrole došlých faktúr.
 • Vedenie menšieho skladu spoločnosti - príjem, výdaj, evidencia.
 • Spracovanie reklamácií od zákazníkov.
 • Príprava produktov na odoslanie a zabezpečenie ich prepravy.
 • Garantovaná mzda 1000€ (možnosť navýšenia po určitom čase)

Your skills

 • SŠ ekonomické/ dopravné/ obchodné zameranie
 • AJ na úrovni B2, schopnosť dohovoriť sa ústne aj písomne
 • Aktívny vodič - B (jazdiť sa bude najmä v rámci Bratislavy)
 • Prax s prácou s objednávkami, skladom či prepravou výhodou
 • Samostatný a komunikatívny typ s chuťou učiť sa

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Ing. Lucia Michalíková

+421 902 922 833

Apply now

Pracovník / čka triedenia materiálu

2018-12-20 | NámestovoOdoslať

  Hľadáme uchádzačov o prácu pre významný výrobný závod zaoberajúci sa montážou a testovaním prístrojových dosiek do popredných automobilových značiek.

Pracovník / čka triedenia materiálu

Your tasks

- zabezpečenie OK materiálu procesom kontroly a sortovania vstupných materiálov pre potreby výroby,
- správne posudzovanie kvality vstupného materiálu – plasty (100% kontrola),
- správne posudzovanie kvality hotových výrobkov (100% kontrola),
- sorting podľa pokynov,
- rework podľa pokynov,
- spôsob značenia,
- manipulácia s nezhodným materiálom.

 

Your skills

- manuálna zručnosť a dobrý zdravotný stav (práca v stoji)
- schopnosť prečítať, porozumieť pracovnému postupu a pracovať podľa neho
- ochota pracovať na zmeny
- spoľahlivosť, zodpovednosť a chuť pracovať

Your compensation & benefits

- hrubá mzda 4,60 EUR/hod
- príplatky za popoludňajšie  zmeny 0,13 € / hodina brutto
- príplatok za nočnú zmenu 1,38 € / hodina brutto
- 3 ZMENNÁ PREVÁDZKA
- stravovanie v podnikovej jedálni

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať:
telefonicky: 0902 937 814 (Pondelky až piatky od 09:00 do 16:00 hod.)​
emailom: m.sudimakova@trenkwalder.com

Apply now

Skladník

2018-12-17 | BratislavaOdoslať

Skladník

Your tasks

 • plnenie predpokladaných pracovných plánov
 • plnenie kvalitatívnych úloh
 • vykonávanie procesov v súlade so stanovenými prevádzkovými postupmi
 • zabezpečenie čistoty na pracovisku
 • dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • plnenie ďalších úloh pridelených dozornými orgánmi

Your skills

 • skúsenosť s prácou v sklade
 • práca s PC MS Office 
 • skúsenosť s prácou so skenerom
 • nástupná brutto mzda 1000,- Euro

Daniela Čabáková
M: +421 908 908 798 ·
E: d.cabakova@trenkwalder.com

Apply now

Dispečer do novootvorenej pobočky

2018-12-17 | BratislavaOdoslať

Dispečer do novootvorenej pobočky

Your tasks

 • Komunikácia s dopravcami, vyjednávanie prepravných podmienok
 • Plánovanie distribučných ciest dopravcov a stanovovanie optimálnych trás vozidiel  
 • Príprava príslušných dokumentov k preprave tovarov
 • Koordinácia a kontrola plnenia objednávok
 • Informovanie zákazníkov o objednávkach a monitoring objednávok
 • Dohľad nad celým procesom riešenia reklamácií, operatívne riešenie vzniknutých zmien
 • Mzda 1100€ brutto/ mes. (navýšenie možné v závislosti od skúseností)

Your skills

 • Znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni (B2) veľkou výhodou
 • Prax na rovnakej/ obdobnej pozícii min. 1 rok
 • Znalosť MS Office na stredne pokročilej úrovni
 • Komunikatívny a empatický prístup
 • Dobrý time management a odolnosť voči stresu

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Ing. Lucia Michalíková

+421 902 922 833

Apply now

Teamleader skladu

2018-12-17 | BratislavaOdoslať

Teamleader skladu

Your tasks

 • plánovanie a koordinácia práce kontrolovanej skupiny zamestnancov
 • plnenie špecifických úloh spojených s výkonom operácií
 • dosiahnutie konkrétnych cieľov kvality
 • udržiavanie dokumentácie skladu;
 • pracovať s operačnými systémami (MWS a iné);
 • monitorovanie a dohľad nad nákladmi v tíme;
 • plnenie ďalších úloh pridelených dozornými orgánmi.

Your skills

 • skúsenosť s riadením tímu zamestnancov
 • skúsenosť s prácou v logistike
 • práca s počítačom na strednej úrovni
 • nástupná brutto mzda 1300,- Euro

Daniela Čabáková
M: +421 908 908 798
E: d.cabakova@trenkwalder.com

Apply now

Supervízor skladu

2018-12-17 | BratislavaOdoslať

Supervízor skladu

Your tasks

 • riadenie tímu pod dohľadom a jeho zodpovednosť
 • plánovanie a koordinácia práce kontrolovanej skupiny zamestnancov
 • plnenie špecifických úloh spojených s výkonom operácií
 • dosiahnutie konkrétnych cieľov kvality
 • školenie a hodnotenie operačných tímov pod dohľadom
 • udržiavanie dokumentácie skladu
 • pracovať s operačnými systémami (MWS a iné)
 • monitorovanie a dohľad nad nákladmi v tíme
 • dodržiavanie pracovných predpisov bez obmedzenia práce a pracovného poriadku a disciplíny stanovených na pracovisku, ako aj predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti
 • plnenie ďalších úloh pridelených dozornými orgánmi

Your skills

 • skúsenosť s riadením personálu, dobrá organizácia času a práce
 • skúsenosť s prácou v logistike
 • práca s počítačom na dennej báze
 • znalosť softvérového balíka MS Office na strednej úrovni
 • nástupná brutto mzda 1600,- Euro

Apply now

Colný deklarant

2018-11-14 | Pri starom letisku 14, BratislavaOdoslať

 • Medzinárodná spoločnosť pôsobiaca v segmente dopravy a logistiky

Colný deklarant

Your tasks

 • príprava dokladov k colnému konaniu import/export;
 • vystavovanie colných vyhlásení, výpočet colného dlhu;
 • kontaktovanie zákazníkov;
 • kontakt s finančnou správou;
 • administratívne práce: archivácia dokladov, kontrola vybavenosti;
 • Pracovná doba – od pondelka do piatku, víkendy sú voľné
  04,00 – 12,30 hod. 
  07,00 – 15,30 hod.
  08,00 – 16,30 hod. 
  11,30 – 20,00 hod.

Your skills

 
 • stredoškolské s maturitou
 • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
 • vysokoškolské I. stupňa
 • vysokoškolské II. stupňa
 • vzdelanie v odbore oblasť colnej deklarácie, ekonomické
 • Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)
 • Microsoft Excel - pokročilý
 • Microsoft Word - základy
 • Vodičský preukaz skupiny B
 • prax v oblasti colnej deklarácie výhodou;
 • znalosť colných programov výhodou; 
 • komunikatívnosť, zodpovednosť a samostatnos
 • flexibilita;
 • ochota učiť sa nové veci;
 • schopnosť pracovať pod tlakom.

Your compensation & benefits

 • Od 950€, po SD moznost navysenia na 1050€
 • Mesacne odmeny po zauceni sa – 100€  alebo 200€ (podla rozsahu operacii, ktore zamestnanec ovlada)
 • Q bonusy – max. 15% z úhrnu 3 brutto miezd
 • komplexné zaškolenie na pozíciu a pravidelné odborné školenia
 • jedáleň a bufet priamo v budove
 •  príspevok na dopravu v hodnote 20€ vyplácaný kvartálne
 • darčekové poukážky v hodnote 20€ 2x do roka
 • gastrolístky plne hradené zamestnávateľom v hodnote 3,60€
 • výučba anglického jazyka priamo vo firme (plne hradené zamestnávateľom)
 • starostlivosť o zdravie zamestnancov (pitný režim, káva/čaj na pracovisku zdarma, Dni zdravia priamo u nás vo firme, pravidelné lekárske prehliadky v súkromnom zdravotníckom zariadení, prednášky lekárov, očkovanie proti chrípke, vitamíny, ovocné dni...)
 •  podpora zdravého životného štýlu (malé rehabilitačné/fitness centrum priamo v budove, pravidelné cvičenie pilatesu v budove, prenájom plavárne pre našich zamestnancov, MultiSport karty do rôznych športových zariadení pre zamestnancov a rodinných príslušníkov za výhodné ceny...)
 • teambuildingové aktivity, spoločenské akcie

Pracovná doba – od pondelka do piatku, víkendy sú voľné
04,00 – 12,30 hod.
07,00 – 15,30 hod.
08,00 – 16,30 hod.
11,30 – 20,00 hod.

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:
Ing. Roman Kiršner
+421 907 575 888

Apply now

Špeditér

2018-11-08 | BratislavaOdoslať

Špeditér

Your tasks

 • Manažovanie prepráv pre firmu a ich evidencia
 • Príjem objednávok na dokládky a prepravy
 • Aktívna komunikácia a dojednávanie podmienok s dopravcami
 • Vystavovanie objednávok na dopravcu
 • Monitorovanie prepravy a pohybu zásielok

Your skills

 • Prax na pozícii špeditéra minimálne 2 roky
 • Anglický jazyk na úrovni B1
 • Nemecký jazyk veľkou výhodou
 • Odolnosť voči stresu a dobré vyjednávacie schopnosti
 • Schopnosť pracovať v tíme
 • Orientácia na zákazníka

Your compensation & benefits

 • Mzda 1100 € brutto/mesiac + variabilná zložka mzdy (mzda môže byť navýšená v závislosti od skúseností)
 • Hradené životné poistenie
 • Príspevok na jazykový kurz
 • 2 sick days
 • Ďalšie benefity budú predstavené na pohovore

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Mgr. Eva Sabová
+421902922832

Apply now

Servisný technik poľnohospodárskych strojov

2018-10-29 | Jaslovské BohuniceOdoslať

Spoločnosť zaoberajúca sa predajom a servisom poľnohospodárskych strojov a dielov.

Servisný technik poľnohospodárskych strojov

Your tasks

 • servis poľnohospodárskych strojov so záberom celého západného Slovenska
 • diagnostika porúch a oprava poľnohospodárskych strojov
 • komunikácia so zákazníkom

Your skills

 • stredoškolské vzdelanie s/bez maturity
 • vzdelanie alebo prax v oblasti techniky, strojárstva, prípadne poľnohospodárstva
 • zváračský preukaz, prípadne prax na kombajne výhodou
 • práca vhodná pre človeka, ktorý pracoval na pozícii automechanik, strojár, autoelektrikár

Your compensation & benefits

 • ohodnotenie podľa praxe a pracovných skúseností kandidáta
 • mesačne od 900 do 1400€ brutto
 • odmeny
 • veľmi dobrá firemná atmosféra
 • služobné vozidlo

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 0908 908 798, alebo si zaslať životopis na mailovú adresu : d.cabakova@trenkwalder.com

Apply now

Skladník

2018-10-26 | MartinOdoslať

Spoločnosť pôsobiaca v oblasti predaja olejov, mazív a náhradných dielov s pôsobnosťou v SK, CZ, AT, BA.

Skladník

Your tasks

 •  príjem a výdaj tovaru
 •  vychystávanie tovaru pre zákazníkov podľa objednávok
 •  práca len na nočnú zmenu  (od 18,00 do 02,00 / 03,00)
 •  obsluha vysokozdvižného vozíka
 •  práca so skenerom

 

Your skills

 •  vysoké pracovné nasadenie a fyzická zdatnosť
 •  časová flexibilita
 •  precíznosť a zodpovednosť
 •  ochota pracovať na uvedené zmeny
 •  dochvíľnosť
 •  prax a preukaz VZV výhodou

Your compensation & benefits

 •  mzda 1000 € brutto /mesiac
 •  platené nadčasy (za každú navyše odpracovanú hodinu)
 •  stravné lístky v hodnote 4 € sú samozrejmosťou (zamestnanec si prispieva len 1 €)
 •  práca od pondelka do piatku

 

 pracovná pozícia bez zabezpečeného ubytovania

V prípade záujmu nám pošlite Váš životopis.

email: m.sudimakova@trenkwalder.com          mobil: 0902937814

Apply now

Brúsič na guľato

2018-10-18 | PrešovOdoslať

Brúsič na guľato

Your tasks

Končíš strednú strojnícku školu a chcel by si sa uplatniť v odbore, alebo si hladáš nové zamestanie? Poď pracovať ako brúsič do malej pohodovej spoločnosti v Prešove.
 • Vykonávanie brúsenia na guľato podľa technických postupov 
 • Manipulácia s materiálom
 • Základná údržba strojov
 • Dodržiavanie BOZP a PO 

Your skills

 • Vzdelanie v odbore obrábač kovov alebo inom technickom smere
 • Vhodné aj pre absolventov

Your compensation & benefits

 • Základná mzda od 800€ brutto/mesiac, mzda sa však bude zvyšovať v závislosti od skúseností kandidáta
 • Variabilná zložka do výšky 25%
 • Ročné prémie od 80€ do 500€
 • Stravné lístky v hodnote 3,60€
 • Práca v novej hale a pohodovej atmosfére
 • V prípade potreby je k dispozícií ubytovanie
 • Práca len na rannú a poobednú zmenu

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Natália Neuhybelová
+421 902 922 838

Apply now

CNC frézar

2018-10-18 | PrešovOdoslať

CNC frézar

Your tasks

Máte ukončenú strojarinu alebo skúsenosti na CNC fréze a hľadáte si prácu? Poďte pracovať do malej pohodovej spoločnosti v Prešove.
 • Vykonávanie práce na technológii frézovania, CNC frézovania a vŕtania podľa technologických postupov
 • Tvorba  programov pre technológiu frézovania a vŕtania
 • Manipulácia s materiálom
 • Základná údržba strojov
 • Dodržiavanie BOZP a PO

Your skills

 • Znalosť CNC a NC programovania
 • Vzdelanie v odbore obrábač kovov alebo inom technickom smere
 • Vhodné aj pre absolventov

Your compensation & benefits

 • Základná mzda od 800€ brutto/mesiac, mzda sa však bude zvyšovať v závislosti od skúseností kandidáta
 • Variabilná zložka do výšky 25%
 • Ročné prémie od 80€ do 500€
 • Stravné lístky v hodnote 3,60€
 • Práca v novej hale a príjemnej atmosfére
 • V prípade potreby je k dispozícií ubytovanie
 • Práca len na rannú a poobednú zmenu

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Natália Neuhybelová
+421 902 922 838

Apply now

CNC sústružník/frézar - aj absolventi

2018-10-18 | PrešovOdoslať

CNC sústružník/frézar - aj absolventi

Your tasks

Končíš strednú strojnícku školu a chcel by si sa uplatniť v odbore? Alebo rozmýšlaš o zmene práce? Hľadáme CNC operátorov do malej pohodovej spoločnosti v Prešove.
 • Programovanie a obsluha CNC sústruhu/frézy podľa výkresov
 • Manipulácia s materiálom
 • Základná údržba strojov
 • Dodržiavanie BOZP a PO 

Your skills

 • Znalosť CNC a NC programovania
 • Vzdelanie v odbore obrábač kovov alebo inom technickom smere
 • Vhodné aj pre absolventov

Your compensation & benefits

 • Základná mzda od 800€ brutto/mesiac, mzda sa však bude zvyšovať v závislosti od skúseností kandidáta
 • Variabilná zložka do výšky 25%
 • Ročné prémie od 80€ do 500€
 • Stravné lístky v hodnote 3,60€
 • Práca v novej hale a príjemnej atmosfére
 • V prípade potreby je k dispozícií ubytovanie
 • Práca len na rannú a poobednú zmenu

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Natália Neuhybelová
+421 902 922 838
n.neuhybelova@trenkwalder.com

Apply now

Vedúci oddelenia riadenia rizík

2018-10-01 | BratislavaOdoslať

Vedúci oddelenia riadenia rizík

Your tasks

 • oceňovanie investičných nástrojov
 • analýza a monitoring rizika dôchodkových fondov a nových investícií
 • aktualizácia, implementácia a priebežné rozvíjanie modelov risk managementu
 • reporting vedeniu spoločnosti
 • tvorba a udržiavanie ekonomických modelov
 • vyhodnocovanie plnenia zákonných limitov
 • schvaľovanie investičných zámerov
 • vedenie stretnutí Risk Committee

Your skills

 • prax na finančných trhoch, vo finančnej inštitúcii alebo s prácou s CP min 3 roky
 • predošlá skúsenosť s modelovaním a aplikáciou kvantitatívnych metód v ekonómii
 • anglický jazyk na úrovni min B2
 • prax s programom SAP a MATLAB výhodou
 • základná orientácia v účtovných závierkach
 • samostatnosť, zodpovednosť a rozhodnosť
 • skúsenosti s organizovaním práce a vedením tímu

Your compensation & benefits

 • výkonnostné bonusy vyplácané 2x do roka
 • príspevok na III. pilier
 • plat 2000€ brutto/ mesiac (navýšenie možné v závislosti od skúseností)

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

Ing. Lucia Michalíková

+421 902 922 833

Apply now

Brigáda pre absolventov / študentov technických škôl

2018-08-24 | Gemerská HôrkaOdoslať

http://www.profesia.sk/praca/sca-hygiene-products-slovakia/C35614

Brigáda pre absolventov / študentov technických škôl

Your tasks

Spracovanie a vytváranie technickej dokumentácie v programe MS Word.

Your skills

 • ukončené stredoškolské vzdelanie technického zamerania alebo prebiehajúce štúdium vysokej školy tech. zamerania
 • znalosť MS Office ( MS Excel a Word ) na pokročilej úrovni
 • práca s PC
 • schopnosť samostatne pracovať

Your compensation & benefits

Mzda: 3,24 Eur na hodinu
V prípade práce v poobedňajšej, nočnej a víkendovej zmene sú vyplácané príplatky.

Príležitosť pre absolventov škôl s technickým zameraním, nadobudnúť pracovné skúsenosti priamo vo výrobnom závode medzinárodnej firmy v Gemerskej Hôrke ( 18 km od Rožňava ).
Zaujímavá príležitosť aj pre študentov VŠ tech. zamerania, ktorí si chcú privyrobiť, prepojiť teóriu s praxou a minimálne 1x do týždňa vedia prísť pracovať.
Predpokladaný nástup - termín trvania: september - december 2018

z.remperova@trenkwalder.com
0902 942 434

Apply now

Operátor výroby

2018-07-18 | MichalovceOdoslať

 potravinárska výroba

Operátor výroby

Your tasks

- práca na hlavný pracovný pomer v medzinárodnej spoločnosti 
- mzda 3,09 EUR/hod. + príplatky za zmennosť 
- fyzicky náročnejšia práca  
- operátor výroby pracuje v 4 zmennej, resp. 3 zmennej prevádzke v závislosti od typu výroby
- obsluhuje výrobné, resp. baliace zariadenia, vykonáva manuálnu činnosť a pravidelnú sanitáciu zariadení


 

Your skills

- minimálne stredoškolské vzdelanie bez maturity,
- skúsenosti  z výroby, alebo s prácou na výrobnej linke - výhodou,
- dobrý zdravotný stav,
- manuálna zručnosť,  
- zodpovedný, flexibilný prístup k práci,
- schopnosť pracovať na zmeny
- pracovník musí dodržiavať pravidlá hygieny a bezpečnosti

Your compensation & benefits


- stabilné pracovné miesto v medzinárodnej spoločnosti
- možnosť závodného stravovania priamo v závode
- príplatky za prácu poobede, v noci, cez víkend, št. sviatok a nadčas
- benefity: zvýhodnený nákup výrobkov spoločnosti 
- starostlivosť o bezpečnosť a zdravie zamestnancov

  - vybraných uchádzačov budeme kontaktovať

Trenkwalder, a.s
 Ing.Eva Oreská
 mobil :+421 905644121
 mail : e.oreska@trenkwalder.com

Apply now

Operátor/ operátorka v drevovýrobe - Banská Bystrica

2018-07-02 | Banská BystricaOdoslať

Operátor/ operátorka v drevovýrobe - Banská Bystrica

Your tasks

 • práca vo výrobnom podniku zaoberajúcim sa výrobou debniacich dosiek
 • práca na hlavný pracovný pomer
 • na linke s drevom
 • pracovné pozície pre mužov aj ženy
 • nepretržitá alebo trojzmenná prevádzka

Your skills

 • ochota pracovať na nepretržitú resp. trojzmennú prevádzku
 • minimálne výučný list
 • manuálna zručnosť
 • zodpovedný prístup k práci
 • skúsenosti s prácou vo výrobnom podniku výhodou

Your compensation & benefits

 • mzda: 3 smenná prevádzka 650,- EUR/netto, 4 smenná  prevádzka 750,- EUR/netto
 • dochádzkový bonus 100,- (nad 40 km od BB)
 • ubytovanie hradené zamestnávateľom (nad 40 km od BB)
 • mimoriadne polročné odmeny
 • príspevok na DDS (3.pilier dôchodkového zabezpečenia) 
 • bezplatný firemný autobus v rámci BB
 • každomesačná variabilná výkonnostná zložka mzdy
 • príplatky nad rámec Zákonníka práce
 • stravné lístky počas vybraných zmien

V prípade Vášho záujmu nám zašlite životopis na p.murgasova@trenkwalder.com .
Prípadne telefonický kontakt: Murgašová Petra, 0902 942 435

Apply now

Skladový pracovník/muž 900 €

2018-06-29 | BratislavaOdoslať

Farmaceutický priemysel: Firma aktívne spolupracuje s približne 1700 lekárňami, výdajňami zdravotníckych potrieb a nemocnicami na území celého Slovenska, ktorým ponúka takmer 17 000 tovarových položiek z oblasti liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu.
 

Skladový pracovník/muž 900 €

Your tasks

- mzda 900 € brutto + 100 € osobné hodnotenie
- zabezpečovanie príjimu, uskladnenie a výdaj expedovaného tovaru
- práca na 2 zmeny
- skúsenosti s práca v sklade výhodou
- práca aj na VZV, preukaz nie je podmienkou

Your skills

- práca je vhodná pre ženy aj mužov
- práca so skenerom výhodou
- zodpovednosť a chuť pracovať
- manuálna zručnosť
- obratnosť výhodou

Your compensation & benefits

- firemný autobus (odvoz aj dovoz do práce)
- zaujímavá a rôznorodá práca v medzinárodnom prostredí
- osobný a profesionálny rast
- športové a relaxačné služby
- zamestnanecké zľavy na produkty
- vitamínový balíček

- plat 900 € brutto + osobné hodnotenie do 100 €
- práca v stabilnej firme
- príjemné pracovné prostredie
- milý kolektív
- príplatky zaplatené podľa zákonníka práce
- práca vhodná pre mužov aj ženy

Ďakujeme všetkým, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky a prejavili o pracovnú pozíciu svoj záujem. Vyhradzujeme si právo spätne kontaktovať len vybraných uchádzačov. O výberovom procese sa môžete informovať na čísle 0902 942 430 alebo formou mailu : d.bariakova@trenkwalder.com

Apply now

Vodič VZV - expedient 1000 €

2018-06-29 | BratislavaOdoslať

Farmaceutický priemysel:
Firma aktívne spolupracuje s približne 1700 lekárňami, výdajňami zdravotníckych potrieb a nemocnicami na území celého Slovenska, ktorým ponúka takmer 17 000 tovarových položiek z oblasti liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu.

Vodič VZV - expedient 1000 €

Your tasks

- mzda 1000 € brutto + 100 € variabilná zložka
- zabezpečuje príjem, uskladnenie a výdaj expedovaného tovaru
- práca na 2 zmeny
- preukaz VZV -  platný výhodou

Your skills

- prax na VZV
- práca je vhodná pre mužov
- práca vo výškach cca 10 m
- práca so skenerom výhodou
- práca v skladoch výhodou
- spoľahlivosť a chuť pracovať
- zodpovednosť a pracovitosť

 

Your compensation & benefits

- zaujímavá a rôznorodá práca v medzinárodnom prostredí
- osobný a profesionálny rast
- športové a relaxačné služby
- zamestnanecké zľavy na produkty
- vitamínový balíček

- plat 1000 € brutto + osobné hodnotenie do 100 €
- práca v stabilnej firme
- príjemné pracovné prostredie
- milý kolektív
- príplatky zaplatené podľa zákonníka práce
- práca vhodná pre mužov

Ďakujeme všetkým, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky a prejavili o pracovnú pozíciu svoj záujem. Vyhradzujeme si právo spätne kontaktovať len vybraných uchádzačov. O výberovom procese sa môžete informovať na čísle 0902 942 430 alebo formou mailu : d.bariakova@trenkwalder.com

Apply now

Manažér asistenčného centra

2018-06-01 | SenecOdoslať

Manažér asistenčného centra

Your tasks

 • Zodpovednosť za vedenie a riadenie menšieho tímu zamestnancov
 • Podpora obchodnej siete o servis zákazníkov  v medzinárodnom regióne
 • Sledovanie výkonnosti a noriem obchodných jednotiek a následná optimalizácia  
 • Účasť na medzinárodných stretnutiach
 • Podieľanie sa na spolupráci pri implementácii nových stratégii  

Your skills

 • Prax vo vedení a budovaní tímu
 • Prax v oblasti zákazníckych služieb a riešenia ich problémov
 • Anglický jazyk na veľmi dobrej komunikačnej úrovni
 • Výborné komunikačné a argumentačné schopnosti
 • Finančná zodpovednosť

Your compensation & benefits

 • Základná mzda 2500 € Brutto / Mesiac
 • Základná nástupná mzda môže výrazne rásť od skúseností kandidáta
 • Veľká miera autonómneho riadenia
 • Služobný automobil
 • Ročná odmena pri splnených cieľoch vlastného oddelenia

Martin Sokol
m.sokol@trenkwalder.com
+421 902 942 465

Apply now

Servisný technik VZV s firemným autom (Senec alebo Nové Zámky alebo Zvolen)

2018-05-28 | Senec, Nové Zámky, ZvolenOdoslať

Pôvodom nemecká nadnárodná spoločnosť poskytujúca komplexné riešenia v oblasti skladového hospodárstva s vlastnou širokou servisnou sieťou. Aktuálne má na tunajšom trhu takmer tretinový podiel.

Servisný technik VZV s firemným autom (Senec alebo Nové Zámky alebo Zvolen)

Your tasks

 • kompletný servis vysokozdvižných vozíkov
 • dodávka a zapojenie náhradných dielov
 • PC diagnostika porúch
 • aktívna a spoľahlivá komunikácia s klientmi a efektívne riešenie ich podnetov
 • operatívne riešenia vzniknutých situácií
 • možný výber práce v daných lokalitách: Senec, Nové Zámky, Zvolen

Your skills

 • skúsenosti na pozícii servisného technika
 • stredoškolské vzdelanie v odbore elektrotechnika
 • zodpovedný prístup k práci
 • technický typ
 • vodičský preukaz B

Your compensation & benefits

 • mzda 900 eur/mesiac brutto fix + variabilná zložka (spolu 1350 brutto eur)
 • firemné auto
 • +4 dni dovolenky
 • prvé tri mesiace školenie
 • školiaci systém, teambuildingy
 • mobil, notebook

Bc. Jozef Tencer
Senior Recruitment Consultant
Trenkwalder, a.s.
M: +421 911 908 798
j.tencer@trenkwalder.com

Apply now

Operátor výroby

2018-05-16 | NámestovoOdoslať

Hľadáme uchádzačov o prácu pre významný výrobný závod zaoberajúci sa montážou a testovaním prístrojových dosiek do popredných automobilových značiek.

Operátor výroby

Your tasks

 • práca na hlavný pracovný pomer v automobilovej výrobe
 • manuálne a kontrolné práce v stoji v 3-zmennej prevádzke
 • zodpovednosť za plnenie výkonovej normy a kvalitu odvedenej práce v zmysle stanovených štandardov a postupov

Your skills

 • manuálna zručnosť a dobrý zdravotný stav (práca v stoji, práca v noci)
 • schopnosť prečítať, porozumieť pracovnému postupu a pracovať podľa neho
 • ochota pracovať na zmeny
 • spoľahlivosť, zodpovednosť a chuť pracovať

Your compensation & benefits

 • hrubá mzda 4,03 EUR/hod
 • príplatky za nočné (+1,00 EUR/hod) a popoludňajšie (+0,13) zmeny
 • príplatok za 4 zmennú prevádzku 0,50 EUR/hod
 • stravovanie v podnikovej jedálni

  V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať:
telefonicky: 0902 937 814 alebo 0902 937 805 (Pondelky až piatky od 09:00 do 16:00 hod.)​
emailom: m.baricicova@trenkwalder.com alebo e.haidelmeierova@trenkwalder.com

Apply now

Operátor výroby v automobilovom priemysle

2018-03-07 | Dolný KubínOdoslať

         Spoločnosť sa špecializuje na tvarovanie a montáž palivových potrubí, vedení na brzdenie a chladiacich vedení

Operátor výroby v automobilovom priemysle

Your tasks

        práca na hlavný pracovný pomer
        výroba palivového systému- ohýbanie plastových dielov
        kontrola výrobkov
        práca v 3 zmennej prevádzke
        manuálne a kontrolné práce podľa stanovených postupov

Your skills

        manuálna zručnosť
        výborný zdravotný stav
        ochota pracovať na smeny- vrátane nočných smien
        schopnosť porozumieť a pracovať podľa popisu pracovného postupu
        spoľahlivosť, zodpovednosť,chuť pracovať

Your compensation & benefits

         hrubá mzda 3,54 €/hod
         príplatky: nočné 1,25€/hod, popoludňajšie 0,25€/hod
                        nadčas 30% zo základnej mzdy
                        sobota  50% zo základnej mzdy
         po skúšobnej dobe mimoriadna a motivačná odmena do 180€ mesačne

       pracovná pozícia bez zabezpečeného ubytovania

Trenkwalder, a.s
email: e.haidelmeierova@trenkwalder.com   mobil:0902937805
email: m.baricicova@trenkwalder.com          mobil: 0902937814

Apply now

Operátor výroby

2018-03-07 | NámestovoOdoslať

Hľadáme uchádzačov o prácu pre významný výrobný závod zaoberajúci sa montážou a testovaním prístrojových dosiek do popredných automobilových značiek.

Operátor výroby

Your tasks

 • práca na hlavný pracovný pomer v automobilovej výrobe
 • manuálne a kontrolné práce v stoji v 3-zmennej prevádzke
 • zodpovednosť za plnenie výkonovej normy a kvalitu odvedenej práce v zmysle stanovených štandardov a postupov

Your skills

 • manuálna zručnosť a dobrý zdravotný stav (práca v stoji, práca v noci)
 • schopnosť prečítať, porozumieť pracovnému postupu a pracovať podľa neho
 • ochota pracovať na zmeny
 • spoľahlivosť, zodpovednosť a chuť pracovať

Your compensation & benefits

 • hrubá mzda od 3,44 EUR/hod
 • príplatky za nočné (+0,90 EUR/hod) a popoludňajšie (+0,13) zmeny
 • dochádzkový bonus max. +0,20 EUR/hod.
 • priplatok za 4 zmennú prevadzku 0,44 EUR/hod
 • výkonnostný bonus po skúšobnej dobe max. +0,25 EUR/hod.
 • stravovanie v podnikovej jedálni

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať:
telefonicky: 0902 937 814 alebo 0902 937 805 (Pondelky až piatky od 09:00 do 16:00 hod.)​
emailom: m.baricicova@trenkwalder.com alebo e.haidelmeierova@trenkwalder.com

 

Apply now

Vodič VZV

2018-03-05 | Banská BystricaOdoslať

Práca vo výrobnom podniku zaoberajúcim sa výrobou debniacich dosiek.

Vodič VZV

Your tasks

Pre klienta obsadzujeme pracovné pozície:

Vodič VZV
- obsluha VZV, prepravovanie materiálu v rámci areálu
 

Your skills

Vodič VZV:
- ochota pracovať na nepretržitú resp. trojzmennú prevádzku
- znalosť obsluhy VZV
- platný preukaz obsluhy VZV - trieda II. typ W1, W2
- skúsenosti s prácou vo výrobnom podniku výhodou

 

Your compensation & benefits

- hlavný pracovný pomer (nie forma dohody)
- mzda cca 700,- EUR v čistom
- každomesačná variabilná výkonnostná zložka mzdy
- mimoriadne odmeny
- príplatky nad rámec Zákonníka práce
- bezplatný firemný autobus v rámci BB
- stravné lístky počas vybraných zmien
- dlhodobé zamestnanie

V prípade Vášho záujmu nám zašlite životopis na p.murgasova@trenkwalder.com. 

Apply now

Pomocný pracovník v mliekárenskej výrobe

2017-05-11 | ZvolenOdoslať

Pomocný pracovník v mliekárenskej výrobe

Your tasks

 • pomocné manipulačné a baliace práce vo výrobe jogurtových výrobkov
 • práca na hlavný pracovný pomer (2,83 €/hod. + príplatky a prémie) alebo na dohodu 2,67 €/hod.

Your skills

 • platný preukaz pre prácu s potravinami
 • zodpovednosť
 • ochota pracovať aj počas nočných zmien

V prípade Vášho záujmu zašlite životopis mailom alebo kontaktujte +421 917 424 138

Apply now