Dôvera

Všetky hodnoty, ktoré v Trenkwalder uznávame, vychádzajú z obojstrannej dôvery v naše služby, prejavenej pri dôležitých personálnych rozhodnutiach.

Trenkwalder už od začiatku svojho pôsobenia zakladá na blízkosti svojej pôsobnosti tak, aby Vás mohol podporovať pri významných rozhodnutiach. Rešpektujeme pritom individualitu každého partnerstva.

Okrem toho sa svojimi ambíciami sa snažíme dynamicky rozvíjať vo všetkých smeroch. Pri kľúčových rozhodnutiach sme otvorení a féroví.

Stabilným udržovaním kvality našich služieb a transparentnosťou všetkých procesov sme spoľahlivým partnerom na súčasnom trhu práce.

Naša vízia

Spájame ľudí so spoločnosťami. Na základe medzinárodných skúseností a lokálnych kontaktov dokážeme vytvoriť perfektnú zhodu na trhu práce. S našou pomocou majú ľudia možnosť získať prácu po akej túžia a firmy zase ľudí, akých potrebujú.

Východiskovým bodom všetkých našich činností je pochopenie Vašich individuálnych potrieb. Ako partner budete mať našu plnú podporu pri dosahovaní Vašich cieľov. Sme féroví k ľuďom, s ktorými pracujeme a našou najväčšou ambíciou je, aby sme boli spolu úspešní.

Všetci pracujeme v prostredí, ktoré poskytuje istotu a inšpiráciu zároveň, pričom ľudia aj spoločnosti môžu s nami naplno využiť svoj potenciál.

Urobíme všetko pre to aby sme zlepšili Váš život. Na to máte naše slovo.