Už od založenia kladie spoločnosť Trenkwalder veľký dôraz na spoločenskú a sociálnu zodpovednosť. Vedúce postavenie na európskom trhu je pre nás symbolom úspechu, ako aj záväzkom.

Ako neustále rastúca spoločnosť ovplyvňujeme aj vývoj na pracovnom trhu. Vedome na seba preberáme zodpovednosť za toto stále sa rozvíjajúce poslanie. Preto sú pre nás v prvom rade dôležití ľudia. Vytvárame vzťahy, ktoré sú založené na dôveryhodnej a dynamickej spolupráci s uchádzačmi a zamestnávateľmi.

Preberáme celospoločenskú zodpovednosť a podporujeme projekty, ktoré sú v súlade s našimi hodnotami.

Systém manažérstva kvality

Prijali sme záväzok uplatniť v spoločnosti najnovšie princípy a zásady v oblasti manažérstva kvality. Svoje zámery vyjadruje vedenie našej spoločnosti vypracovaním politiky kvality a stanovením jej cieľov pre jednotlivé procesy. Systém manažérstva kvality spoločnosti je vytvorený, zdokumentovaný a zavedený na komplexné personálne poradenstvo.

Spoločnosť Trenkwalder, a.s. je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality, udeleného medzinárodnou spoločnosťou DNV GL – Business Assurance.

APAS

Naša divízia Trenkwalder je zakladajúcim členom Asociácie personálnych agentúr Slovenska, ktorá združuje najvýznamnejšie personálno-poradenské spoločnosti pôsobiace na Slovensku. Podpísaním etického kódexu tak dokazujeme pozíciu dôveryhodného partnera a poskytovateľa služieb najvyššej kvality.

Naše Členstvo vo WECglobal
(World Employment Confederation-Europe, predtým CIETT)

World Employment Confederation logo

Základné hodnoty spoločnosti Trenkwalder ladia so štandardmi WECglobal a preto sme členom tejto konfederácie poskytovateľov personálnych služieb od roku 2014.

WECglobal zastupuje záujmy konzultantov na medzinárodnej úrovni, pomáha členom vykonávať ich činnosti v právne regulovanom prostredí, presadzuje štandardy kvality a činí kroky proti podvodným poskytovateľom týchto služieb.

Cieľom WECglobal je predovšetkým prispieť k vytvoreniu efektívne fungujúceho trhu práce.