Content of this page
  Nové cesty
  Rozširovanie medzinárodnej spolupráce

  Düsseldorfská rodinná spoločnosť v roku 2011 odkúpila viac ako 75% podielov spoločnosti Trenkwalder International AG, vrátane všetkých dcérskych spoločností.

  V rámci tejto akvizície prebehlo:

  2012 – súčasnosť

  • Vytvorenie línie nových služieb: nábor odborníkov, HR služby a poradenstvo, business process outsorcing
  • Internacionalizácia: rozširovanie nadnárodnej spolupráce
  • Vývoj a implementácia transformačného programu „MORE“

  trenkwalder-europe

  2005 - 2010
  Rozširovanie pôsobnosti
  Stredná a východná Európa

  Trenkwalder sa plynulo rozširuje do ďalších euópskych štátov. V roku 2010 pôsobil celkovo v 19 krajinách v strednej a východnej Európy.

  Okrem toho sa stal lídrom na trhu v Rakúsku, Maďarsku a aj u nás, na Slovensku.

  2005

  Rumunsko
  Srbsko
  Poľsko

  2006

  Lichtenštajnsko
  Švajčiarsko

  2007

  Turecko
  Bulharsko
  Čierna Hora
  Bosna a Hercegovina
  Macedónsko

  2008

  Albánsko
  Grécko

  2010
  • 25 ročné jubileum
  1999 - 2004
  Vzostup na európskom trhu
  Dočasné prideľovanie

  Trenkwalder expanduje svoju sieť pobočiek a kontinuálne pracuje na vývoji trhu v rámci dočasného prideľovania.

  1999

  Nemecko
  Maďarsko

  2000

  Taliansko
  Česká Republika

  • líder na rakúskom trhu
  2001

  Slovinsko

  2003

  Chorvátsko

  2004
  • líder na slovenskom a maďarskom trhu

  1985 - 1999
  Vznik značky Trenkwalder
  Prvá zahraničná pobočka

  Všetko to začalo marci 1985, kedy si Richard Trenkwalder založil živnosť v dolnorakúskom Schwadorfe.

  V roku 1992 otvoril prvú zahraničnú pobočku práve na Slovensku.