Týmto výslovne súhlasím so spracovaním osobných údajov spoločnosťou Trenkwalder, a.s., ktorá pridá mnou zadávané údaje a môj životopis do databázy kandidátov (databáza uchádzačov o prácu), a súhlasím s poskytnutím týchto údajov klientom skupiny Trenkwalder aj do iných členských štátov alebo spoločnostiam vyhľadávajúcich zamestnancov (s ohľadom na reštrikčné obmedzenia) za účelom náboru zamestnancov. Informácie o uložených údajoch, informácie o klientoch skupiny Trenkwalder alebo spoločnostiach vyhľadávajúce zamestnancov, ktorí obdržia tieto údaje, budú dostupné na telefónnom čísle +421 2 5710 8300 alebo emailovej adrese infoslovakia@trenkwalder.com. Zároveň prijímam podmienky spracovania a zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Trenkwalder, a.s. Som si vedomý/á, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem vziať kedykoľvek späť.